Charakterystyka litologiczna osadów triasu serii reglowej Tatr z profilów Kopieńca Wielkiego i Łysanek – dokumentacja kolekcji skalnej

licenciate
dc.abstract.enThe bachelor thesis contains description, photographs and archivization of the rocks collection from Krížna (lower Sub-Tatric) Nappe of the Tatra Mountains. The collection is stored in archive of Institute of Geological Sciences of the Jagiellonian University. It contains rock samples and thin sections from two profiles: Kopieniec Wielki and Łysanki. The rocks of documented collection are dominated by limestones (44 samples), largely extent also dolomites (25 samples) and small amount of other rocks like shales and breccias (3 samples). Hand-specimens collections is supplemented by 19 thin sections. More detailed description of the lithology, and state of hand-specimens preservation as well as the information about the locations of their storage were included in the tables. The thesis also briefly describes the tectonics and geology of the Tatras and the area the rock collection derived from.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca zawiera opis, dokumentację fotograficzną i archiwizację kolekcji skalnej pochodzącej z płaszczowiny kriżniańskiej, (reglowej dolnej). Kolekcja ta znajduje się w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawiera próby skalne oraz preparaty mikroskopowe pochodzące z dwóch profili: Kopieńca Wielkiego i Łysanek. W dokumentowanej kolekcji przeważają wapienie (44 okazy), w dużej mierze występują również dolomity (25 okazów) oraz brekcje i łupki (3 okazy). Kolekcję uzupełnia również 19 płytek cienkich. Szczegółowe informacje na temat litologii, stanu okazów oraz miejsca ich przechowywania przedstawiono w formie tabel. W pracy opisano również po krótce tektonikę i geologię Tatr, a także obszarów z których pochodzi kolekcja skalna.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRychliński, Tomasz - 174010 pl
dc.contributor.authorWilińska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerRychliński, Tomasz - 174010 pl
dc.contributor.reviewerJaglarz, Piotr - 145435 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:39:53Z
dc.date.available2020-07-27T13:39:53Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-120962-213806pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225617
dc.languagepolpl
dc.subject.enŁysanki, Kopieniec Wielki, Tatra Mountains, Krížna Nappe, rocks collection, Czarna Turnia, Mała Świnica.pl
dc.subject.plŁysanki, Kopieniec Wielki, Tatry, płaszczowina kriżniańska, kolekcja skalna, Czarna Turnia, Mała Świnicapl
dc.titleCharakterystyka litologiczna osadów triasu serii reglowej Tatr z profilów Kopieńca Wielkiego i Łysanek – dokumentacja kolekcji skalnejpl
dc.title.alternativeLithological character of the Triassic sediment of the subalpine forest series of the Tatra Mountains from the profiles of Kopieniec Wielki and Łysanki - rock collection documentation.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bachelor thesis contains description, photographs and archivization of the rocks collection from Krížna (lower Sub-Tatric) Nappe of the Tatra Mountains. The collection is stored in archive of Institute of Geological Sciences of the Jagiellonian University. It contains rock samples and thin sections from two profiles: Kopieniec Wielki and Łysanki. The rocks of documented collection are dominated by limestones (44 samples), largely extent also dolomites (25 samples) and small amount of other rocks like shales and breccias (3 samples). Hand-specimens collections is supplemented by 19 thin sections. More detailed description of the lithology, and state of hand-specimens preservation as well as the information about the locations of their storage were included in the tables. The thesis also briefly describes the tectonics and geology of the Tatras and the area the rock collection derived from.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca zawiera opis, dokumentację fotograficzną i archiwizację kolekcji skalnej pochodzącej z płaszczowiny kriżniańskiej, (reglowej dolnej). Kolekcja ta znajduje się w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawiera próby skalne oraz preparaty mikroskopowe pochodzące z dwóch profili: Kopieńca Wielkiego i Łysanek. W dokumentowanej kolekcji przeważają wapienie (44 okazy), w dużej mierze występują również dolomity (25 okazów) oraz brekcje i łupki (3 okazy). Kolekcję uzupełnia również 19 płytek cienkich. Szczegółowe informacje na temat litologii, stanu okazów oraz miejsca ich przechowywania przedstawiono w formie tabel. W pracy opisano również po krótce tektonikę i geologię Tatr, a także obszarów z których pochodzi kolekcja skalna.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Rychliński, Tomasz - 174010
dc.contributor.authorpl
Wilińska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Rychliński, Tomasz - 174010
dc.contributor.reviewerpl
Jaglarz, Piotr - 145435
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:39:53Z
dc.date.available
2020-07-27T13:39:53Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-120962-213806
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225617
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Łysanki, Kopieniec Wielki, Tatra Mountains, Krížna Nappe, rocks collection, Czarna Turnia, Mała Świnica.
dc.subject.plpl
Łysanki, Kopieniec Wielki, Tatry, płaszczowina kriżniańska, kolekcja skalna, Czarna Turnia, Mała Świnica
dc.titlepl
Charakterystyka litologiczna osadów triasu serii reglowej Tatr z profilów Kopieńca Wielkiego i Łysanek – dokumentacja kolekcji skalnej
dc.title.alternativepl
Lithological character of the Triassic sediment of the subalpine forest series of the Tatra Mountains from the profiles of Kopieniec Wielki and Łysanki - rock collection documentation.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available