Wykorzystanie ogólnodostępnych baz toksykogenomicznych do oceny wpływu narażenia na ksenobiotyki na przebieg schorzeń o podłożu immunopatologicznym

master
dc.abstract.enDue to the development of industry and urbanization, every year humans are exposed to increasing amounts of xenobiotics. This raises some concerns about their safety and effects on human health. The etiology of many diseases involves interactions between environmental factors and genes. The aim of this study was to compare model compounds with proven immunotoxic effects with other xenobiotics such as ethanol, formaldehyde, amphetamine, glyphosate or coffee, which may have a potential impact on the course of immunological diseases such as COVID-19, rheumatoid arthritis, immune thyroid diseases, Kawasaki disease, multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. To achieve this goal, an algorithm was developed to compare the effects of xenobiotics on gene expression relative to reference compounds. Publicly available toxicogenomic databases were used, with particular emphasis on the Comparative Toxicogenomics Database. The compounds with the most similar gene expression relative to all reference compounds for all diseases were found to be nitrosamines, cigarette smoke and ethanol. There is a high probability that they will influence the course of analyzed diseases in the same way as compounds accepted as references. A lower probability, but still high, exists for formaldehyde, TCDD, benzo(a)pyrene, aflatoxin B1, cadmium and acrylamide. THC, amphetamine, coffee, resveratrol, quercetin, and lycopene show no significant similarity regarding effects on gene expression relative to the reference compounds. To reduce the likelihood of the development and severity of diseases, an individual can take preventive measures by avoiding exposure to compounds that cause gene expression similar to reference compounds with demonstrated effects on the pathogenesis of the conditions discussed.pl
dc.abstract.plW związku z rozwojem przemysłu i urbanizacji z roku na rok człowiek ma styczność z coraz większymi ilościami ksenobiotyków. Budzi to pewne obawy w stosunku do ich bezpieczeństwa oraz wpływu na zdrowie ludzi. Etiologia wielu schorzeń obejmuje interakcje między czynnikami środowiskowymi a genami. Założeniem pracy było porównanie wzorcowych związków o potwierdzonym działaniu immunotoksycznym z innymi ksenobiotykami jak przykładowo etanol, formaldehyd, amfetamina, glifosat czy zawartymi w kawie, które mogą mieć potencjalny wpływ na przebieg schorzeń o podłożu immunologicznym, takich jak COVID-19, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby immunologiczne tarczycy, choroba Kawasaki, stwardnienie rozsiane oraz toczeń rumieniowaty układowy. Dla osiągnięcia tego celu został opracowany algorytm porównywania wpływu ksenobiotyków na ekspresję genów w stosunku do związków referencyjnych. Wykorzystano ogólnodostępne bazy toksykogenomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bazy Comparative Toxicogenomics Database.Związkami i grupami związków o najbardziej zbliżonej ekspresji genów podczas narażenia w stosunku do wszystkich związków referencyjnych dla wszystkich chorób okazały się nitrozoaminy, dym papierosowy oraz etanol. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będą one wpływać na przebieg analizowanych chorób tak jak związki przyjęte za referencyjne. Mniejsze prawdopodobieństwo, jednak wciąż wysokie, istnieje dla formaldehydu, TCDD, benzo(a)pirenu, aflatoksyny B1, kadmu i akrylamidu. THC, amfetamina, kawa, rezweratrol, kwercetyna i likopen nie wykazują istotnego podobieństwa odnośnie wpływu na ekspresję genów w stosunku do związków referencyjnych. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju i ciężkiego przebiegu chorób człowiek może podjąć działania profilaktyczne poprzez unikanie ekspozycji na związki powodujące ekspresję genów podobną do związków referencyjnych o wykazanym wpływie na patogenezę omówionych schorzeń.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGawlik, Maciej - 129464 pl
dc.contributor.authorBajorek, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerGawlik, Maciej - 129464 pl
dc.contributor.reviewerWalczak, Mariapl
dc.date.accessioned2023-04-06T21:30:34Z
dc.date.available2023-04-06T21:30:34Z
dc.date.submitted2023-04-05pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-155349-244351pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/310032
dc.languagepolpl
dc.subject.entoxicology, toxicogenomic databases, xenobiotics, exposure, immunological diseases, immunotoxicity, COVID-19, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis, Kawasaki disease, thyroid diseasespl
dc.subject.pltoksykologia, bazy toksykogenomiczne, ksenobiotyki, narażenie, choroby immunologiczne, immunotoksyczność, COVID-19, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy rumieniowaty, stwardnienie rozsiane, choroba Kawasaki, choroby tarczycypl
dc.titleWykorzystanie ogólnodostępnych baz toksykogenomicznych do oceny wpływu narażenia na ksenobiotyki na przebieg schorzeń o podłożu immunopatologicznympl
dc.title.alternativeUse of publicly available toxicogenomic databases to impact assessment of xenobiotic exposure on the course of immunopathological disorderspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Due to the development of industry and urbanization, every year humans are exposed to increasing amounts of xenobiotics. This raises some concerns about their safety and effects on human health. The etiology of many diseases involves interactions between environmental factors and genes. The aim of this study was to compare model compounds with proven immunotoxic effects with other xenobiotics such as ethanol, formaldehyde, amphetamine, glyphosate or coffee, which may have a potential impact on the course of immunological diseases such as COVID-19, rheumatoid arthritis, immune thyroid diseases, Kawasaki disease, multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. To achieve this goal, an algorithm was developed to compare the effects of xenobiotics on gene expression relative to reference compounds. Publicly available toxicogenomic databases were used, with particular emphasis on the Comparative Toxicogenomics Database. The compounds with the most similar gene expression relative to all reference compounds for all diseases were found to be nitrosamines, cigarette smoke and ethanol. There is a high probability that they will influence the course of analyzed diseases in the same way as compounds accepted as references. A lower probability, but still high, exists for formaldehyde, TCDD, benzo(a)pyrene, aflatoxin B1, cadmium and acrylamide. THC, amphetamine, coffee, resveratrol, quercetin, and lycopene show no significant similarity regarding effects on gene expression relative to the reference compounds. To reduce the likelihood of the development and severity of diseases, an individual can take preventive measures by avoiding exposure to compounds that cause gene expression similar to reference compounds with demonstrated effects on the pathogenesis of the conditions discussed.
dc.abstract.plpl
W związku z rozwojem przemysłu i urbanizacji z roku na rok człowiek ma styczność z coraz większymi ilościami ksenobiotyków. Budzi to pewne obawy w stosunku do ich bezpieczeństwa oraz wpływu na zdrowie ludzi. Etiologia wielu schorzeń obejmuje interakcje między czynnikami środowiskowymi a genami. Założeniem pracy było porównanie wzorcowych związków o potwierdzonym działaniu immunotoksycznym z innymi ksenobiotykami jak przykładowo etanol, formaldehyd, amfetamina, glifosat czy zawartymi w kawie, które mogą mieć potencjalny wpływ na przebieg schorzeń o podłożu immunologicznym, takich jak COVID-19, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby immunologiczne tarczycy, choroba Kawasaki, stwardnienie rozsiane oraz toczeń rumieniowaty układowy. Dla osiągnięcia tego celu został opracowany algorytm porównywania wpływu ksenobiotyków na ekspresję genów w stosunku do związków referencyjnych. Wykorzystano ogólnodostępne bazy toksykogenomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bazy Comparative Toxicogenomics Database.Związkami i grupami związków o najbardziej zbliżonej ekspresji genów podczas narażenia w stosunku do wszystkich związków referencyjnych dla wszystkich chorób okazały się nitrozoaminy, dym papierosowy oraz etanol. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będą one wpływać na przebieg analizowanych chorób tak jak związki przyjęte za referencyjne. Mniejsze prawdopodobieństwo, jednak wciąż wysokie, istnieje dla formaldehydu, TCDD, benzo(a)pirenu, aflatoksyny B1, kadmu i akrylamidu. THC, amfetamina, kawa, rezweratrol, kwercetyna i likopen nie wykazują istotnego podobieństwa odnośnie wpływu na ekspresję genów w stosunku do związków referencyjnych. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju i ciężkiego przebiegu chorób człowiek może podjąć działania profilaktyczne poprzez unikanie ekspozycji na związki powodujące ekspresję genów podobną do związków referencyjnych o wykazanym wpływie na patogenezę omówionych schorzeń.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gawlik, Maciej - 129464
dc.contributor.authorpl
Bajorek, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Gawlik, Maciej - 129464
dc.contributor.reviewerpl
Walczak, Maria
dc.date.accessioned
2023-04-06T21:30:34Z
dc.date.available
2023-04-06T21:30:34Z
dc.date.submittedpl
2023-04-05
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-155349-244351
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/310032
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
toxicology, toxicogenomic databases, xenobiotics, exposure, immunological diseases, immunotoxicity, COVID-19, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis, Kawasaki disease, thyroid diseases
dc.subject.plpl
toksykologia, bazy toksykogenomiczne, ksenobiotyki, narażenie, choroby immunologiczne, immunotoksyczność, COVID-19, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy rumieniowaty, stwardnienie rozsiane, choroba Kawasaki, choroby tarczycy
dc.titlepl
Wykorzystanie ogólnodostępnych baz toksykogenomicznych do oceny wpływu narażenia na ksenobiotyki na przebieg schorzeń o podłożu immunopatologicznym
dc.title.alternativepl
Use of publicly available toxicogenomic databases to impact assessment of xenobiotic exposure on the course of immunopathological disorders
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Torun
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections