Detabuizacja, prowokacja i kontrowersyjność w utworach współczesnych czeskich prozaiczek

2022
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:06:53Z
dc.abstract.enThe main purpose of the paper is to present and discuss issues related to crossing controversial and provocative cultural boundaries with regard to taboo. Eroticism along with non-prudish sexuality, bodily, rape and domestic violence. This problem is illustrated by the works of leading Czech female writers such as: Jakuba Katalpa, Petra Hůlová and Radka Denemarková. The analyses and interpretations of the works are completed by the reactions of Czech critics, often very agitated. The topic of the article relates not only to talented Czech female writers, but also draws attention to the phenomenon of “writing done by women” standing opposed to “women’s literature”.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z kontrowersyjnym i prowokacyjnym przekraczaniem granic kulturowych w odniesieniu do tabu dotyczącym erotyki wraz z niepruderyjną seksualnością, cielesności, gwałtu i przemocy domowej. Problem ten ilustrują utwory czołowych czeskich pisarek takich jak: Jakuba Katalpa, Petra Hůlová i Radka Denemarková. Analizy i interpretacje utworów uzupełniają reakcje czeskich krytyków, często bardzo wzburzone. Temat artykułu odnosi się nie tylko do utalentowanych czeskich pisarek, ale zwraca uwagę na zjawisko „pisania przez kobiety” stojące w opozycji do „literatury kobiecej”.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiejpl
dc.contributor.authorCar, Anna - 127513 pl
dc.date.accession2023-04-19pl
dc.date.accessioned2023-04-20T05:34:38Z
dc.date.available2023-04-20T05:34:38Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical488-504pl
dc.description.publication1,12pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume19pl
dc.identifier.doi10.4467/23531991KK.22.038.17505pl
dc.identifier.eissn2353-1991pl
dc.identifier.issn2083-7658pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/310551
dc.identifier.weblinkhttps://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/First-View/Tom-19-zeszyt-4/art/23195/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationCar, Anna: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.entaboopl
dc.subject.encontemporary Czech female writerspl
dc.subject.eneroticismpl
dc.subject.ensexualitypl
dc.subject.enbodilypl
dc.subject.enrapepl
dc.subject.endomestic violencepl
dc.subject.enliterary criticismpl
dc.subject.enpoeticspl
dc.subject.enwriting done by womenpl
dc.subject.pltabupl
dc.subject.plwspółczesne czeskie pisarkipl
dc.subject.plerotykapl
dc.subject.plseksualnośćpl
dc.subject.plcielesnośćpl
dc.subject.plgwałtpl
dc.subject.plprzemoc domowapl
dc.subject.plkrytyka literackapl
dc.subject.plpoetykapl
dc.subject.plpisanie przez kobietypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDetabuizacja, prowokacja i kontrowersyjność w utworach współczesnych czeskich prozaiczekpl
dc.title.alternativeDetabooization, provocation and controversy in the works of contemporary Czech prose writerspl
dc.title.journalKonteksty Kulturypl
dc.title.volumeCzeski i polski czas kobietpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:06:53Z
dc.abstract.enpl
The main purpose of the paper is to present and discuss issues related to crossing controversial and provocative cultural boundaries with regard to taboo. Eroticism along with non-prudish sexuality, bodily, rape and domestic violence. This problem is illustrated by the works of leading Czech female writers such as: Jakuba Katalpa, Petra Hůlová and Radka Denemarková. The analyses and interpretations of the works are completed by the reactions of Czech critics, often very agitated. The topic of the article relates not only to talented Czech female writers, but also draws attention to the phenomenon of “writing done by women” standing opposed to “women’s literature”.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z kontrowersyjnym i prowokacyjnym przekraczaniem granic kulturowych w odniesieniu do tabu dotyczącym erotyki wraz z niepruderyjną seksualnością, cielesności, gwałtu i przemocy domowej. Problem ten ilustrują utwory czołowych czeskich pisarek takich jak: Jakuba Katalpa, Petra Hůlová i Radka Denemarková. Analizy i interpretacje utworów uzupełniają reakcje czeskich krytyków, często bardzo wzburzone. Temat artykułu odnosi się nie tylko do utalentowanych czeskich pisarek, ale zwraca uwagę na zjawisko „pisania przez kobiety” stojące w opozycji do „literatury kobiecej”.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej
dc.contributor.authorpl
Car, Anna - 127513
dc.date.accessionpl
2023-04-19
dc.date.accessioned
2023-04-20T05:34:38Z
dc.date.available
2023-04-20T05:34:38Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
488-504
dc.description.publicationpl
1,12
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
19
dc.identifier.doipl
10.4467/23531991KK.22.038.17505
dc.identifier.eissnpl
2353-1991
dc.identifier.issnpl
2083-7658
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/310551
dc.identifier.weblinkpl
https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/First-View/Tom-19-zeszyt-4/art/23195/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Car, Anna: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
taboo
dc.subject.enpl
contemporary Czech female writers
dc.subject.enpl
eroticism
dc.subject.enpl
sexuality
dc.subject.enpl
bodily
dc.subject.enpl
rape
dc.subject.enpl
domestic violence
dc.subject.enpl
literary criticism
dc.subject.enpl
poetics
dc.subject.enpl
writing done by women
dc.subject.plpl
tabu
dc.subject.plpl
współczesne czeskie pisarki
dc.subject.plpl
erotyka
dc.subject.plpl
seksualność
dc.subject.plpl
cielesność
dc.subject.plpl
gwałt
dc.subject.plpl
przemoc domowa
dc.subject.plpl
krytyka literacka
dc.subject.plpl
poetyka
dc.subject.plpl
pisanie przez kobiety
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Detabuizacja, prowokacja i kontrowersyjność w utworach współczesnych czeskich prozaiczek
dc.title.alternativepl
Detabooization, provocation and controversy in the works of contemporary Czech prose writers
dc.title.journalpl
Konteksty Kultury
dc.title.volumepl
Czeski i polski czas kobiet
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Garliczka
1
Kielczow
1
Krakow
1
Downloads
car_detabuizacja_prowokacja_i_kontrowersyjnosc_2022.pdf
19