Movement as an activating tool in teaching vocabulary to young learners

licenciate
dc.abstract.enIn my licentiate project, which consists of two parts, the theoretical and the practical one, various methods of using movement in teaching vocabulary to young learners will be discussed. The theoretical part of my project has been divided into three chapters. The first one considers the development and needs of young learners as well as the issue of classroom management and problems which may arise while implementing the elements of movement in the lessons. Chapter Two explains the importance of teaching vocabulary to kids and outlines the possible techniques used. The roots and reasons for the idea of using movement to teach a foreign language are described in the third chapter. Then comes the practical part of my project with five lessons plans, which were conducted during my teaching practice, and an evaluation of each lesson including description of the extent to which aims have been achieved and some indications of future developments of the lesson. After that there is a conclusion of my project, followed by the summary in Polish, a list of references and appendices. Movement seems to be a proper tool that activates students’ ability to learn vocabulary thus this project is meant to make the best of children’s natural inclinations.During my teaching practice I was very lucky to have a mentor teacher whose every day work proves that one can implement English successfully through acivities that go beyond swotting vocabulary or being stuck in the coursebook. Not only has this experience strongly contributed to the choice of my topic, but it has also shaped the way I now perceive teaching foreign languages. Giving students an ability to move makes them feel at home, which is a very crucial factor when it comes to young learners due to the fact that they usually connect it with the positive experience which stimulates and makes the learning process less artificial than it used to be. Believing that this method works well with young learners, no matter what level of English they represent, I conducted my lessons with the more advanced classes as well as with the beginners. What is more, the movement method proved to work well also with the slightly disabled pupils as my practice took place in the integrative school. I am convinced that movement during the lesson, when it is planned and used properly, really matters. My point of view is based on the lessons I observed and performed. The aim of my project was to perform lessons in such a way that students acquire the language subconsciously; the techniques used remind them of an adventurous experience, in which everybody wants to take part because the activities have very little to do with the tedious exercises made one by one during an average lesson. Thanks to the movement elements included in my lesson plans I managed to make every student, even the most uninvolved ones, take part in the activities, which helped their development and enriched their knowledge of vocabulary and grammatical structures.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy licencjackiej jest Ruch jako czynnik aktywizujący uczenie słownictwa dzieci w klasach I-III. Wybór powyższego tematu jest skutkiem wniosków wysuniętych po zakończeniu obserwacji lekcji angielskiego w szkole podstawowej oraz znajomości podstaw metodyki nauczania języka obcego. Praca składa się z 2 części: teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza część została podzielona na 3 rozdziały, które dotyczą potrzeb ucznia będącego na etapie edukacji wczesnoszkolnej, sposobów i znaczenia uczenia dzieci słownictwa oraz związku ruchu z procesem przyswajania wiedzy. Dwa etapy, spośród stadiów poznawczych rozwoju dziecka według Jeana Piageta, zostały opisane w pierwszym rozdziale tej pracy, gdyż mają ścisły związek z tematem pracy. Ich znajomość wydaje się niezbędna dla nauczyciela dostrzegającego zmiany zachodzące w uczniach. Następnie poruszona została kwestia potencjalnych problemów z dyscypliną, które mogą być skutkiem wykorzystania ruchu podczas lekcji angielskiego. Zasugerowano również reguły wzór zachowań nauczyciela, które powinny być przestrzegane, by nauczyciel mógł uniknąć chaosu podczas lekcji. Drugi rozdział podkreśla znaczenie nauczania słownictwa w klasach młodszych. Dzieci z łatwością przyswajają nowe słownictwo, jednak powinno być ono regularnie powtarzane, by zostało zapamiętane na dłużej. Później wymieniono metody uczenia słownictwa, do których należą m.in. piosenki z gestami, gry ruchowe czy też odgrywanie ról. Dzięki nim dzieci mają możliwość poruszania się, co skutkuje większym zaangażowaniem w lekcje i lepszym zapamiętaniem nowego materiału. Przedmiotem trzeciego rozdziału jest fakt, iż ruch pozytywnie wpływa na dzieci uczące się języka obcego, ponieważ obniża, wspomniany w Teorii Przyswajania Drugiego Języka stworzonej przez Stephena Krashena, afektywny filter oraz pomaga w stworzeniu kontekstu językowego podczas lekcji. Po części teoretycznej następuje część praktyczna, czyli 5 autorskich konspektów oraz ewaluacji lekcji wykorzystujących elementy ruchowe. Dodane do nich zostały załączniki, w których umieszczone zostały materiały wykorzystane podczas lekcji.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKowalewska, Dagmara - 129266 pl
dc.contributor.authorKrauzowicz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKowalewska, Dagmara - 129266 pl
dc.contributor.reviewerKrzyszpień, Jerzy - 129564 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:59:59Z
dc.date.available2020-07-26T14:59:59Z
dc.date.submitted2015-07-01pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-98011-159991pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205364
dc.languageengpl
dc.subject.enmovement, activating, vocabulary, young learners, Piaget, classroom management, TPR, songs, games, puppets, miming, Krashenpl
dc.subject.plruch, aktywizacja, uczenie słownictwa, Piaget, uczniowie klas młodszych, TPR, piosenki, gry, pacynka, gestypl
dc.titleMovement as an activating tool in teaching vocabulary to young learnerspl
dc.title.alternativeRuch jako czynnik aktywizujący nauczanie słownictwa dzieci w klasach I-IIIpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In my licentiate project, which consists of two parts, the theoretical and the practical one, various methods of using movement in teaching vocabulary to young learners will be discussed. The theoretical part of my project has been divided into three chapters. The first one considers the development and needs of young learners as well as the issue of classroom management and problems which may arise while implementing the elements of movement in the lessons. Chapter Two explains the importance of teaching vocabulary to kids and outlines the possible techniques used. The roots and reasons for the idea of using movement to teach a foreign language are described in the third chapter. Then comes the practical part of my project with five lessons plans, which were conducted during my teaching practice, and an evaluation of each lesson including description of the extent to which aims have been achieved and some indications of future developments of the lesson. After that there is a conclusion of my project, followed by the summary in Polish, a list of references and appendices. Movement seems to be a proper tool that activates students’ ability to learn vocabulary thus this project is meant to make the best of children’s natural inclinations.During my teaching practice I was very lucky to have a mentor teacher whose every day work proves that one can implement English successfully through acivities that go beyond swotting vocabulary or being stuck in the coursebook. Not only has this experience strongly contributed to the choice of my topic, but it has also shaped the way I now perceive teaching foreign languages. Giving students an ability to move makes them feel at home, which is a very crucial factor when it comes to young learners due to the fact that they usually connect it with the positive experience which stimulates and makes the learning process less artificial than it used to be. Believing that this method works well with young learners, no matter what level of English they represent, I conducted my lessons with the more advanced classes as well as with the beginners. What is more, the movement method proved to work well also with the slightly disabled pupils as my practice took place in the integrative school. I am convinced that movement during the lesson, when it is planned and used properly, really matters. My point of view is based on the lessons I observed and performed. The aim of my project was to perform lessons in such a way that students acquire the language subconsciously; the techniques used remind them of an adventurous experience, in which everybody wants to take part because the activities have very little to do with the tedious exercises made one by one during an average lesson. Thanks to the movement elements included in my lesson plans I managed to make every student, even the most uninvolved ones, take part in the activities, which helped their development and enriched their knowledge of vocabulary and grammatical structures.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest Ruch jako czynnik aktywizujący uczenie słownictwa dzieci w klasach I-III. Wybór powyższego tematu jest skutkiem wniosków wysuniętych po zakończeniu obserwacji lekcji angielskiego w szkole podstawowej oraz znajomości podstaw metodyki nauczania języka obcego. Praca składa się z 2 części: teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza część została podzielona na 3 rozdziały, które dotyczą potrzeb ucznia będącego na etapie edukacji wczesnoszkolnej, sposobów i znaczenia uczenia dzieci słownictwa oraz związku ruchu z procesem przyswajania wiedzy. Dwa etapy, spośród stadiów poznawczych rozwoju dziecka według Jeana Piageta, zostały opisane w pierwszym rozdziale tej pracy, gdyż mają ścisły związek z tematem pracy. Ich znajomość wydaje się niezbędna dla nauczyciela dostrzegającego zmiany zachodzące w uczniach. Następnie poruszona została kwestia potencjalnych problemów z dyscypliną, które mogą być skutkiem wykorzystania ruchu podczas lekcji angielskiego. Zasugerowano również reguły wzór zachowań nauczyciela, które powinny być przestrzegane, by nauczyciel mógł uniknąć chaosu podczas lekcji. Drugi rozdział podkreśla znaczenie nauczania słownictwa w klasach młodszych. Dzieci z łatwością przyswajają nowe słownictwo, jednak powinno być ono regularnie powtarzane, by zostało zapamiętane na dłużej. Później wymieniono metody uczenia słownictwa, do których należą m.in. piosenki z gestami, gry ruchowe czy też odgrywanie ról. Dzięki nim dzieci mają możliwość poruszania się, co skutkuje większym zaangażowaniem w lekcje i lepszym zapamiętaniem nowego materiału. Przedmiotem trzeciego rozdziału jest fakt, iż ruch pozytywnie wpływa na dzieci uczące się języka obcego, ponieważ obniża, wspomniany w Teorii Przyswajania Drugiego Języka stworzonej przez Stephena Krashena, afektywny filter oraz pomaga w stworzeniu kontekstu językowego podczas lekcji. Po części teoretycznej następuje część praktyczna, czyli 5 autorskich konspektów oraz ewaluacji lekcji wykorzystujących elementy ruchowe. Dodane do nich zostały załączniki, w których umieszczone zostały materiały wykorzystane podczas lekcji.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalewska, Dagmara - 129266
dc.contributor.authorpl
Krauzowicz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kowalewska, Dagmara - 129266
dc.contributor.reviewerpl
Krzyszpień, Jerzy - 129564
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:59:59Z
dc.date.available
2020-07-26T14:59:59Z
dc.date.submittedpl
2015-07-01
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-98011-159991
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205364
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
movement, activating, vocabulary, young learners, Piaget, classroom management, TPR, songs, games, puppets, miming, Krashen
dc.subject.plpl
ruch, aktywizacja, uczenie słownictwa, Piaget, uczniowie klas młodszych, TPR, piosenki, gry, pacynka, gesty
dc.titlepl
Movement as an activating tool in teaching vocabulary to young learners
dc.title.alternativepl
Ruch jako czynnik aktywizujący nauczanie słownictwa dzieci w klasach I-III
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Budapest
5
Dublin
2
Wroclaw
2
Gdynia
1
Kediri
1
Leduc
1
Leeds
1
Loughborough
1
Melbourne
1
Noordwijk aan Zee
1

No access

No Thumbnail Available