Rola procesu komunikacji publicznej w budowaniu zaufania między urzędem a obywatelem

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the research paper entitled "Role of the process of public communication in building trust in the interaction between the office and the citizen" is to present the issues of public trust in local government units. The subject of the work will oscillate around two aspects - the issue of the process of public communication and the essence of trust in public administration bodies. The study attempts to assess the perceived degree of public trust in the policies pursued by city authorities and the importance of communication in the office-citizen relation in conducting information policy by institutions. Additionally, factors affecting the quality and level of such communication were analyzed. In the research part of the study the following research methods were used: a social survey, the results of which were used to conduct an individual in - depth interview of confrontational character. The paper presents an increase in the importance of local government bodies in shaping social community and trust through communication.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest rozpoznanie oraz ocena stopnia zaufania mieszkańców do jednostek organów administracji samorządowej w procesie komunikacji między urzędem a obywatelem. W pracy podjęto tematykę zagadnienia procesu komunikacji publicznej oraz istoty zaufania do organów administracji publicznej. Przedmiotem badania jest poziom zaufania użytkowników usług publicznych, a dokładniej usług informacyjnych Urzędu Miasta. W badaniach podjęto próbę oceny odczuwalnego stopnia zaufania mieszkańców miast w Polsce do działań władz w zakresie prowadzonej polityki miejskiej. W pracy opisano również istotność procesu komunikacji w relacji urząd - obywatel w prowadzeniu polityki informacyjnej przez instytucje. Dodatkowo analizie poddano czynniki wpływające na jakość oraz poziom owej komunikacji. W części badawczej zastosowano metodę badawczą jaką jest ankieta. Jej wyniki natomiast posłużyły jako materiał bazowy do przeprowadzenia indywidualnego wywiadu pogłębionego. Rezultaty przeprowadzonego badania wskazują na wzrost znaczenia organów administracji samorządowej w kształtowaniu społecznej wspólnoty i zaufania poprzez przekaz komunikatu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.authorGorażdża, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.date.accessioned2021-07-01T21:49:11Z
dc.date.available2021-07-01T21:49:11Z
dc.date.submitted2021-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148585-260381pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275957
dc.languagepolpl
dc.subject.enKEY WORDS: COMMUNICATION, INFORMATION POLICY, COUNCIL, SOCIETY, TRUST.pl
dc.subject.plSŁOWA KLUCZOWE: KOMUNIKACJA, POLITYKA INFORMACYJNA, SAMORZĄD, SPOŁECZEŃSTWO, ZAUFANIE.pl
dc.titleRola procesu komunikacji publicznej w budowaniu zaufania między urzędem a obywatelempl
dc.title.alternativeThe role of the public communication process in building trust between government and the citizenpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the research paper entitled "Role of the process of public communication in building trust in the interaction between the office and the citizen" is to present the issues of public trust in local government units. The subject of the work will oscillate around two aspects - the issue of the process of public communication and the essence of trust in public administration bodies. The study attempts to assess the perceived degree of public trust in the policies pursued by city authorities and the importance of communication in the office-citizen relation in conducting information policy by institutions. Additionally, factors affecting the quality and level of such communication were analyzed. In the research part of the study the following research methods were used: a social survey, the results of which were used to conduct an individual in - depth interview of confrontational character. The paper presents an increase in the importance of local government bodies in shaping social community and trust through communication.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest rozpoznanie oraz ocena stopnia zaufania mieszkańców do jednostek organów administracji samorządowej w procesie komunikacji między urzędem a obywatelem. W pracy podjęto tematykę zagadnienia procesu komunikacji publicznej oraz istoty zaufania do organów administracji publicznej. Przedmiotem badania jest poziom zaufania użytkowników usług publicznych, a dokładniej usług informacyjnych Urzędu Miasta. W badaniach podjęto próbę oceny odczuwalnego stopnia zaufania mieszkańców miast w Polsce do działań władz w zakresie prowadzonej polityki miejskiej. W pracy opisano również istotność procesu komunikacji w relacji urząd - obywatel w prowadzeniu polityki informacyjnej przez instytucje. Dodatkowo analizie poddano czynniki wpływające na jakość oraz poziom owej komunikacji. W części badawczej zastosowano metodę badawczą jaką jest ankieta. Jej wyniki natomiast posłużyły jako materiał bazowy do przeprowadzenia indywidualnego wywiadu pogłębionego. Rezultaty przeprowadzonego badania wskazują na wzrost znaczenia organów administracji samorządowej w kształtowaniu społecznej wspólnoty i zaufania poprzez przekaz komunikatu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.authorpl
Gorażdża, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.date.accessioned
2021-07-01T21:49:11Z
dc.date.available
2021-07-01T21:49:11Z
dc.date.submittedpl
2021-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148585-260381
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275957
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
KEY WORDS: COMMUNICATION, INFORMATION POLICY, COUNCIL, SOCIETY, TRUST.
dc.subject.plpl
SŁOWA KLUCZOWE: KOMUNIKACJA, POLITYKA INFORMACYJNA, SAMORZĄD, SPOŁECZEŃSTWO, ZAUFANIE.
dc.titlepl
Rola procesu komunikacji publicznej w budowaniu zaufania między urzędem a obywatelem
dc.title.alternativepl
The role of the public communication process in building trust between government and the citizen
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Chandler
2
Dublin
2
Krakow
2
Ruda Śląska
2
Gdynia
1
Kutno
1
Mielec
1

No access

No Thumbnail Available