ROZWÓJ WOJSK AEROMOBILNYCH W POLSCE W LATACH 2013-2022 W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO

master
dc.abstract.enThe subject of this work is to present the most important issues related to the development of airmobile forces in Poland in 2013-2022in terms of military security. The inspiration to raise this topic was my professional service in the 16th Airborne Battalion. The topic of the work was carried out using the available literature on the subject and surveys based on a prepared questionnaire, which were conducted among professional soldiers serving in the airmobile forces in Poland. By analyzing the results of the survey, I will determine the level of development of the airmobile forces in the years 2013-2022 and the state of knowledge of professional soldiers on the modernization of military equipment, taking place in the indicated time period.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest zaprezentowanie najistotniejszych zagadnień związanych z rozwojem wojsk aeromobilnych w Polsce w latach 2013-2022 w aspekcie bezpieczeństwa militarnego. Inspiracją do poruszenia tego tematu była dla mnie służba zawodowa w 16 batalionie powietrznodesantowym. Temat pracy został zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnej literatury przedmiotu oraz badań ankietowych w oparciu o przygotowany kwestionariusz, które zostały przeprowadzone wśród żołnierzy zawodowych służących w wojskach aeromobilnych w Polsce. Analizując wyniki badania ankietowego określę poziom rozwoju wojsk aeromobilnych w latach 2013-2022 oraz stan wiedzy żołnierzy zawodowych na temat modernizacji sprzętu wojskowego, mającej miejsce we wskazanym przedziale czasowym.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKiwior-Filo, Małgorzata - 102281 pl
dc.contributor.authorBochniak, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKiwior-Filo, Małgorzata - 102281 pl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.date.accessioned2023-10-20T21:35:01Z
dc.date.available2023-10-20T21:35:01Z
dc.date.submitted2023-10-13pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-162725-283081pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321645
dc.languagepolpl
dc.subject.enAeromobile troopsAirborne troopsPolish army6th Airborne BrigadeMilitary securityState securityProfessional soldierspl
dc.subject.plWojska aeromobilneWojska powietrzno-desantoweWojsko polskie6 Brygada powietrznodesantowaBezpieczeństwo militarneBezpieczeństwo państwaŻołnierze zawodowipl
dc.titleROZWÓJ WOJSK AEROMOBILNYCH W POLSCE W LATACH 2013-2022 W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGOpl
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF AEROMOBILE FORCES IN POLAND IN THE YEARS 2013-2022 IN THE ASPECT OF MILITARY SECURITYpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is to present the most important issues related to the development of airmobile forces in Poland in 2013-2022in terms of military security. The inspiration to raise this topic was my professional service in the 16th Airborne Battalion. The topic of the work was carried out using the available literature on the subject and surveys based on a prepared questionnaire, which were conducted among professional soldiers serving in the airmobile forces in Poland. By analyzing the results of the survey, I will determine the level of development of the airmobile forces in the years 2013-2022 and the state of knowledge of professional soldiers on the modernization of military equipment, taking place in the indicated time period.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest zaprezentowanie najistotniejszych zagadnień związanych z rozwojem wojsk aeromobilnych w Polsce w latach 2013-2022 w aspekcie bezpieczeństwa militarnego. Inspiracją do poruszenia tego tematu była dla mnie służba zawodowa w 16 batalionie powietrznodesantowym. Temat pracy został zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnej literatury przedmiotu oraz badań ankietowych w oparciu o przygotowany kwestionariusz, które zostały przeprowadzone wśród żołnierzy zawodowych służących w wojskach aeromobilnych w Polsce. Analizując wyniki badania ankietowego określę poziom rozwoju wojsk aeromobilnych w latach 2013-2022 oraz stan wiedzy żołnierzy zawodowych na temat modernizacji sprzętu wojskowego, mającej miejsce we wskazanym przedziale czasowym.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kiwior-Filo, Małgorzata - 102281
dc.contributor.authorpl
Bochniak, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kiwior-Filo, Małgorzata - 102281
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.date.accessioned
2023-10-20T21:35:01Z
dc.date.available
2023-10-20T21:35:01Z
dc.date.submittedpl
2023-10-13
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-162725-283081
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321645
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Aeromobile troopsAirborne troopsPolish army6th Airborne BrigadeMilitary securityState securityProfessional soldiers
dc.subject.plpl
Wojska aeromobilneWojska powietrzno-desantoweWojsko polskie6 Brygada powietrznodesantowaBezpieczeństwo militarneBezpieczeństwo państwaŻołnierze zawodowi
dc.titlepl
ROZWÓJ WOJSK AEROMOBILNYCH W POLSCE W LATACH 2013-2022 W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO
dc.title.alternativepl
DEVELOPMENT OF AEROMOBILE FORCES IN POLAND IN THE YEARS 2013-2022 IN THE ASPECT OF MILITARY SECURITY
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Bytom
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available
Collections