Status grupy Hakka jako "mniejszości" w ChRL w świetle teorii etniczności.

licenciate
dc.abstract.enThe main subject of this thesis is the way in which the identity of Hakka population functions examplified by particular communities, mainly living in People's Republic of China, but also Taiwan, or Hong Kong. The key issues raised is this work are the issues of ethnic identity formation process of this ethnic group, in relation to certain theories of ethnicity, the issue of determining why the Hakka are or are not a separate group, or an ethnic subgroup within a larger group of ethnic Han Chinese, and finally, the internal dynamics of ethnicity, which is the relationship between beinga Hakka and being a Han Chinese, and the factors affecting it. The theoretical part discusses the selected theories and models of ethnicity, types of ethnic relations and the issue of stereotypes and stereotyping, and finally the understanding of ethnicity and ethnic groups and minorities in the PRC and the PRC government's policy towards these groups. Also discussed is the origin of the Hakka ethnic group, where the key is the process of migration, the name assigned to this group, as well as factors that help to distinguish Hakka compared to other communities living in China and against the other Han Chinese, and above all the cultural characteristics specific to the Hakka, which include the language, but also certain habits, behavior, attitudes, and other cultural patterns.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest sposób funkcjonowania grupy ludności Hakka na przykładzie konkretnych społeczności, zamieszkujących przede wszystkim Chińską Republikę Ludową, ale także Tajwan, czy Hong Kong. Kluczowymi poruszanymi zagadnieniami są kwestia procesu kształtowania tożsamości etnicznej tej grupy etnicznej, w odniesieniu do wybranych teorii etniczności, problematyka określenia dlaczego Hakka są grupą, czy podgrupą etniczną w obrębie większej grupy etnicznej Chińczyków Han, oraz wreszcie dynamika wewnętrzna tej tożsamości etnicznej, to jest relacja między byciem Hakka i byciem Chińczykiem Han, a także czynniki na nią wpływające. W ramach części teoretycznej pracy omawiane są wybrane teorie oraz modele etniczności, rodzajów relacji etnicznych, a także problematyka stereotypu i stereotypizacji, czy wreszcie sposób rozumienia etniczności i grup etnicznych oraz mniejszościowych w Chińskiej Republice Ludowej oraz politykę rządu ChRL wobec tych grup. Omówione jest również pochodzenie grupy etnicznej Hakka, gdzie kluczowy jest proces migracji; nazwa przypisana tej grupie, a także czynniki, które pozwalają wyróżnić Hakka na tle innych wspólnot zamieszkujących Chiny oraz na tle pozostałych Chińczyków Han, a więc przede wszystkim cechy kulturowe specyficzne dla Hakka, do których zalicza się przede wszystkim język, ale także pewne zwyczaje, zachowania, postawy, czy inne wzory kulturowe.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorZemanek, Bogdan - 132896 pl
dc.contributor.authorKantorska, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGacek, Łukasz - 161435 pl
dc.contributor.reviewerZemanek, Bogdan - 132896 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:38:18Z
dc.date.available2020-07-23T23:38:18Z
dc.date.submitted2012-07-10pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-65358-96463pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178873
dc.languagepolpl
dc.subject.enethnicity, ethnic identity, Hakka, People's Republic of Chinapl
dc.subject.pletniczność, tożsamość etniczna, Hakka, Chińska Republika Ludowapl
dc.titleStatus grupy Hakka jako "mniejszości" w ChRL w świetle teorii etniczności.pl
dc.title.alternativeThe Hakkas as apl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main subject of this thesis is the way in which the identity of Hakka population functions examplified by particular communities, mainly living in People's Republic of China, but also Taiwan, or Hong Kong. The key issues raised is this work are the issues of ethnic identity formation process of this ethnic group, in relation to certain theories of ethnicity, the issue of determining why the Hakka are or are not a separate group, or an ethnic subgroup within a larger group of ethnic Han Chinese, and finally, the internal dynamics of ethnicity, which is the relationship between beinga Hakka and being a Han Chinese, and the factors affecting it. The theoretical part discusses the selected theories and models of ethnicity, types of ethnic relations and the issue of stereotypes and stereotyping, and finally the understanding of ethnicity and ethnic groups and minorities in the PRC and the PRC government's policy towards these groups. Also discussed is the origin of the Hakka ethnic group, where the key is the process of migration, the name assigned to this group, as well as factors that help to distinguish Hakka compared to other communities living in China and against the other Han Chinese, and above all the cultural characteristics specific to the Hakka, which include the language, but also certain habits, behavior, attitudes, and other cultural patterns.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest sposób funkcjonowania grupy ludności Hakka na przykładzie konkretnych społeczności, zamieszkujących przede wszystkim Chińską Republikę Ludową, ale także Tajwan, czy Hong Kong. Kluczowymi poruszanymi zagadnieniami są kwestia procesu kształtowania tożsamości etnicznej tej grupy etnicznej, w odniesieniu do wybranych teorii etniczności, problematyka określenia dlaczego Hakka są grupą, czy podgrupą etniczną w obrębie większej grupy etnicznej Chińczyków Han, oraz wreszcie dynamika wewnętrzna tej tożsamości etnicznej, to jest relacja między byciem Hakka i byciem Chińczykiem Han, a także czynniki na nią wpływające. W ramach części teoretycznej pracy omawiane są wybrane teorie oraz modele etniczności, rodzajów relacji etnicznych, a także problematyka stereotypu i stereotypizacji, czy wreszcie sposób rozumienia etniczności i grup etnicznych oraz mniejszościowych w Chińskiej Republice Ludowej oraz politykę rządu ChRL wobec tych grup. Omówione jest również pochodzenie grupy etnicznej Hakka, gdzie kluczowy jest proces migracji; nazwa przypisana tej grupie, a także czynniki, które pozwalają wyróżnić Hakka na tle innych wspólnot zamieszkujących Chiny oraz na tle pozostałych Chińczyków Han, a więc przede wszystkim cechy kulturowe specyficzne dla Hakka, do których zalicza się przede wszystkim język, ale także pewne zwyczaje, zachowania, postawy, czy inne wzory kulturowe.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Zemanek, Bogdan - 132896
dc.contributor.authorpl
Kantorska, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gacek, Łukasz - 161435
dc.contributor.reviewerpl
Zemanek, Bogdan - 132896
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:38:18Z
dc.date.available
2020-07-23T23:38:18Z
dc.date.submittedpl
2012-07-10
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-65358-96463
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178873
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ethnicity, ethnic identity, Hakka, People's Republic of China
dc.subject.plpl
etniczność, tożsamość etniczna, Hakka, Chińska Republika Ludowa
dc.titlepl
Status grupy Hakka jako "mniejszości" w ChRL w świetle teorii etniczności.
dc.title.alternativepl
The Hakkas as a
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Poznan
3
Wroclaw
3
Koszalin
2
Krakow
2
Lodz
2
Boardman
1
Dublin
1
Gdansk
1
Hwaseong-si
1

No access

No Thumbnail Available