Badanie dobowych zmian stężeń węglowodorów w powietrzu atmosferycznym w centrum Krakowa.

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the thesis is air pollution with volatile organic compounds, which can have a negative impact on human and the environment in which he lives.This study provides information with hydrocarbons - their classification and sources. Exactly lists and describes the sources of emissions of volatile organic compounds, the behavior of hydrocarbons in air and their effect on humans and the environment. Also this study drew attention to the reactivity of these compounds and their participation in the creation of photochemical smog.The aim of the study was to investigate and analyze the concentrations of volatile organic compounds in ambient air in the city center during the day using gas chromatography. For sampling reusable metal canisters were used. The place of collection was the green belt on the crossing Roman Ingarden and Adam Mickiewicz avenue.There were determined 41 aliphatic and aromatic hydrocarbons containing from 2 to 10 carbon atoms in the carbon chain. The values of concentrations of the individual compounds listed in tables and are shown in graphs and were discussed.The tested air reported anthropogenic hydrocarbons and several compounds that are emitted from natural sources. Aliphatic hydrocarbons are the most dominant compounds in the ambient air, aromatic compounds than occurred. There are very high concentrations of cyclohexane - at any time of measurement they exceeded the limits.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego lotnymi związkami organicznymi, które mogą negatywnie wpływać na człowieka i środowisko, w którym żyje.W niniejszej pracy zawarto informacje dotyczące węglowodorów - ich klasyfikacji i źródeł pochodzenia. Dokładnie wymieniono i opisano źródła emisji lotnych związków organicznych, zachowanie się węglowodorów w powietrzu atmosferycznym oraz ich wpływ na człowieka i środowisko. Zwrócono uwagę na reaktywność tych związków i ich udział w procesie tworzenia smogu fotochemicznego.Celem pracy było zbadanie i analiza stężeń lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym w centrum Krakowa w ciągu dnia z wykorzystaniem chromatografii gazowej. Do pobierania próbek użyto metalowych kanistrów wielokrotnego użytku. Miejscem poboru był pas zieleni na skrzyżowaniu ulic: Romana Ingardena i alei Adama Mickiewicza.Oznaczono 41 węglowodory alifatyczne i aromatyczne zawierające od 2 do 10 atomów węgla w łańcuchu węglowym. Wartości stężeń poszczególnych związków zestawiono w tabelach oraz przedstawiono na wykresach i poddano dyskusji.W badanym powietrzu odnotowano węglowodory pochodzenia antropogenicznego i kilka związków, które emitowane są ze źródeł naturalnych. Najwięcej w powietrzu atmosferycznym jest węglowodorów alifatycznych, najmniej wystąpiło związków aromatycznych. Odnotowano bardzo wysokie wartości stężeń cykloheksanu – w każdej godzinie pomiaru przekroczyły one wartości dopuszczalne.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKultys, Beata - 128784 pl
dc.contributor.authorSzydło, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKozak, Joanna - 129327 pl
dc.contributor.reviewerKultys, Beata - 128784 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:02:33Z
dc.date.available2020-07-24T23:02:33Z
dc.date.submitted2014-07-04pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-85234-145295pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194051
dc.languagepolpl
dc.subject.enVolatile organic compounds, hydrocarbons, atmospheric air, gas chromatography.pl
dc.subject.plLotne związki organiczne, węglowodory, powietrze atmosferyczne, chromatografia gazowa.pl
dc.titleBadanie dobowych zmian stężeń węglowodorów w powietrzu atmosferycznym w centrum Krakowa.pl
dc.title.alternativeBadanie dobowych zmian stężeń węglowodorów w powietrzu atmosferycznym w centrum Krakowapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is air pollution with volatile organic compounds, which can have a negative impact on human and the environment in which he lives.This study provides information with hydrocarbons - their classification and sources. Exactly lists and describes the sources of emissions of volatile organic compounds, the behavior of hydrocarbons in air and their effect on humans and the environment. Also this study drew attention to the reactivity of these compounds and their participation in the creation of photochemical smog.The aim of the study was to investigate and analyze the concentrations of volatile organic compounds in ambient air in the city center during the day using gas chromatography. For sampling reusable metal canisters were used. The place of collection was the green belt on the crossing Roman Ingarden and Adam Mickiewicz avenue.There were determined 41 aliphatic and aromatic hydrocarbons containing from 2 to 10 carbon atoms in the carbon chain. The values of concentrations of the individual compounds listed in tables and are shown in graphs and were discussed.The tested air reported anthropogenic hydrocarbons and several compounds that are emitted from natural sources. Aliphatic hydrocarbons are the most dominant compounds in the ambient air, aromatic compounds than occurred. There are very high concentrations of cyclohexane - at any time of measurement they exceeded the limits.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego lotnymi związkami organicznymi, które mogą negatywnie wpływać na człowieka i środowisko, w którym żyje.W niniejszej pracy zawarto informacje dotyczące węglowodorów - ich klasyfikacji i źródeł pochodzenia. Dokładnie wymieniono i opisano źródła emisji lotnych związków organicznych, zachowanie się węglowodorów w powietrzu atmosferycznym oraz ich wpływ na człowieka i środowisko. Zwrócono uwagę na reaktywność tych związków i ich udział w procesie tworzenia smogu fotochemicznego.Celem pracy było zbadanie i analiza stężeń lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym w centrum Krakowa w ciągu dnia z wykorzystaniem chromatografii gazowej. Do pobierania próbek użyto metalowych kanistrów wielokrotnego użytku. Miejscem poboru był pas zieleni na skrzyżowaniu ulic: Romana Ingardena i alei Adama Mickiewicza.Oznaczono 41 węglowodory alifatyczne i aromatyczne zawierające od 2 do 10 atomów węgla w łańcuchu węglowym. Wartości stężeń poszczególnych związków zestawiono w tabelach oraz przedstawiono na wykresach i poddano dyskusji.W badanym powietrzu odnotowano węglowodory pochodzenia antropogenicznego i kilka związków, które emitowane są ze źródeł naturalnych. Najwięcej w powietrzu atmosferycznym jest węglowodorów alifatycznych, najmniej wystąpiło związków aromatycznych. Odnotowano bardzo wysokie wartości stężeń cykloheksanu – w każdej godzinie pomiaru przekroczyły one wartości dopuszczalne.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kultys, Beata - 128784
dc.contributor.authorpl
Szydło, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kozak, Joanna - 129327
dc.contributor.reviewerpl
Kultys, Beata - 128784
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:02:33Z
dc.date.available
2020-07-24T23:02:33Z
dc.date.submittedpl
2014-07-04
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-85234-145295
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194051
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Volatile organic compounds, hydrocarbons, atmospheric air, gas chromatography.
dc.subject.plpl
Lotne związki organiczne, węglowodory, powietrze atmosferyczne, chromatografia gazowa.
dc.titlepl
Badanie dobowych zmian stężeń węglowodorów w powietrzu atmosferycznym w centrum Krakowa.
dc.title.alternativepl
Badanie dobowych zmian stężeń węglowodorów w powietrzu atmosferycznym w centrum Krakowa
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available