The global power EU? The rise of Asia-Pacific and the European Union

master
dc.abstract.enOver the past decades, the European Union has established itself as an important global actor. Empirically, it has also significantly increased its international power. However, measurement of this power poses many analytical challenges, given the EU’s unique hybrid character and the vagueness of the concept of power in international relations. Currently, the global power structure is undergoing multidimensional changes, caused by such trends as globalization, emerging multipolarity, increasing significance of BRICS and, ultimately, changing nature of power itself. The following rise of Asia Pacific has serious implications not only to the world order in general, but also to the EU’s position in it. Examining EU’s power status in Asia Pacific allows for assessment whether the EU has the capacity and willingness to become a global power. Usually EU’s influence has been measured through its impact on the direct neighborhood; however, for a ‘global’ dimension of power status, the EU needs to be able to project its power also in distant locations. Asia Pacific is both geographically distant and geopolitically important for the EU; thus the case study of the EU’s influence in that region might provide for interesting insights into the nature and scope of the EU’s global power. The region, as a subject to a fierce bipolar US-China competition, is not an easy one to navigate for the actor deprived of most of the traditional power capabilities. Also, some regional characteristics, like expressed in ‘ASEAN Way’ profound respect of a state’s sovereignty and principle of non-intervention in its domestic affairs, as well as increasing will of states to manage Asia without external governance (‘Asia for Asians’), make it extremely difficult for the EU to meaningfully engage in Asia Pacific affairs. Moreover, the Westphalian security environment based on uncertainty and mutual distrust creates additional challenges to the EU as a post-Westphalian creation to effectively promote democracy and multilateral cooperation. The normative side of the EU power proves to be insufficient in this region; on the other hand, the EU’s economic superpower capabilities attract the regional actors and encourage them to engage in dialogues and cooperation. This has however certain inherited constraints on the EU’s power exercise as it becomes too dependent on the wellbeing of the Asian counterparts and this way limits the use of economic power to non-coercive instruments. This thesis investigates then the following questions: is there a place for the EU in the Asia Pacific power balance? What are the dynamics of the EU-Asia Pacific relations? And, finally, does the case study of Asia Pacific provide the arguments reinforcing statements about the EU’s global power? These questions become more pressing as the world power structure experiences the biggest challenge since the end of the Cold War: the rise of Asia Pacific.pl
dc.abstract.plW ciągu ostatnich dziesięcioleci, Unia Europejska stała ważnym aktorem na arenie międzynarodowej. Empirycznie, UE także znacznie zwiększyła swoją międzynarodową władzę. Jednak pomiar tej władzy stwarza wiele wyzwań analitycznych, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter UE i nieścisłości pojęcia władzy w stosunkach międzynarodowych. Obecnie globalna struktura władzy przechodzi wiele wielowymiarowych zmian, powodowanych przez takie trendy jak globalizacja, wielobiegunowość, zwiększenie znaczenia państw BRICS, tym samym zmieniając charakter i zakres władzy międzynarodowej. Wzrost Azji-Pacyfik ma poważne konsekwencje nie tylko dla porządku świata w ogóle, ale także dla pozycji UE w nim.Analiza zakresu władzy UE w regionie Azji i Pacyfiku pozwala na ocenę, czy UE ma zdolność i chęć stania się światową potęgą. W literaturze często władza UE była mierzona poprzez jej wpływ na bezpośrednie sąsiedztwo UE; jednak aby jej zasięg władzy był "globalny", UE musi być w stanie wywierać wpływ także w bardziej odległych lokalizacjach. Azja-Pacyfik jest zarówno geograficznie odległa jak i geopolitycznie ważna dla UE; zatem studium przypadku wpływów UE w tym regionie może dostarczyć ciekawych spostrzeżeń na temat charakteru i zakresu władzy UE na świecie. Region ten, jako przedmiot zaciekłej dwubiegunowej konkurencji USA-Chiny, nie jest łatwy do wywierania wpływu przez aktorów, których władza ma mniej tradycyjny charakter. Również niektóre właściwości regionalnych stosunków międzynarodowych, jak wyrażone w "ASEAN Way" poszanowanie suwerenności danego państwa oraz zasada nieingerencji w jego sprawy wewnętrzne, sprawiają, że niezwykle trudnym zadaniem jest dla UE znacząco zaangażować się w sprawy Azji i Pacyfiku. Normatywna władza UE może także okazać się niewystarczająca w tym regionie. Z drugiej strony, możliwości ekonomiczne UE przyciągają wiele podmiotów regionalnych i zachęcają ich do zaangażowania się w dialog i współpracę. Ma to jednak pewne konsekwencje dla UE, gdyż staje się ona zbyt uzależniona od kondycji gospodarczej azjatyckich partnerów. Poniższa praca jest próbą odpowiedzi na następujące pytania: czy istnieje miejsce dla UE w strukturze władzy Azji i Pacyfiku? Jakie jest dynamika stosunków UE-Azja-Pacyfik? I wreszcie, czy studium przypadku Azji-Pacyfik dostarcza argumentów przemawiających za globalną władzą UE na świecie? Pytania te stają się bardziej naglące gdyż światowa struktura władzy przechodzi obecnie przez największe wyzwanie od czasu zakończenia zimnej wojny: wzrost znaczenia Azji-Pacyfik.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKołodziej, Jacek - 129021 pl
dc.contributor.authorProszowska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerKołodziej, Jacek - 129021 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:53:53Z
dc.date.available2020-07-27T01:53:53Z
dc.date.submitted2016-10-07pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-109219-144756pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215292
dc.languageengpl
dc.subject.enthe European Union, global power, rise of Asia Pacific, power in international relations, EU external relationspl
dc.subject.plUnia Europejska, globalna potęga, wzrost Azji-Pacyfiku, władza w stosunkach międzynarodowych, stosunki zewnętrzne UEpl
dc.titleThe global power EU? The rise of Asia-Pacific and the European Unionpl
dc.title.alternativeUE globalną potęgą? Wzrost znaczenia Azji-Pacyfiku i Unia Europejskapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Over the past decades, the European Union has established itself as an important global actor. Empirically, it has also significantly increased its international power. However, measurement of this power poses many analytical challenges, given the EU’s unique hybrid character and the vagueness of the concept of power in international relations. Currently, the global power structure is undergoing multidimensional changes, caused by such trends as globalization, emerging multipolarity, increasing significance of BRICS and, ultimately, changing nature of power itself. The following rise of Asia Pacific has serious implications not only to the world order in general, but also to the EU’s position in it. Examining EU’s power status in Asia Pacific allows for assessment whether the EU has the capacity and willingness to become a global power. Usually EU’s influence has been measured through its impact on the direct neighborhood; however, for a ‘global’ dimension of power status, the EU needs to be able to project its power also in distant locations. Asia Pacific is both geographically distant and geopolitically important for the EU; thus the case study of the EU’s influence in that region might provide for interesting insights into the nature and scope of the EU’s global power. The region, as a subject to a fierce bipolar US-China competition, is not an easy one to navigate for the actor deprived of most of the traditional power capabilities. Also, some regional characteristics, like expressed in ‘ASEAN Way’ profound respect of a state’s sovereignty and principle of non-intervention in its domestic affairs, as well as increasing will of states to manage Asia without external governance (‘Asia for Asians’), make it extremely difficult for the EU to meaningfully engage in Asia Pacific affairs. Moreover, the Westphalian security environment based on uncertainty and mutual distrust creates additional challenges to the EU as a post-Westphalian creation to effectively promote democracy and multilateral cooperation. The normative side of the EU power proves to be insufficient in this region; on the other hand, the EU’s economic superpower capabilities attract the regional actors and encourage them to engage in dialogues and cooperation. This has however certain inherited constraints on the EU’s power exercise as it becomes too dependent on the wellbeing of the Asian counterparts and this way limits the use of economic power to non-coercive instruments. This thesis investigates then the following questions: is there a place for the EU in the Asia Pacific power balance? What are the dynamics of the EU-Asia Pacific relations? And, finally, does the case study of Asia Pacific provide the arguments reinforcing statements about the EU’s global power? These questions become more pressing as the world power structure experiences the biggest challenge since the end of the Cold War: the rise of Asia Pacific.
dc.abstract.plpl
W ciągu ostatnich dziesięcioleci, Unia Europejska stała ważnym aktorem na arenie międzynarodowej. Empirycznie, UE także znacznie zwiększyła swoją międzynarodową władzę. Jednak pomiar tej władzy stwarza wiele wyzwań analitycznych, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter UE i nieścisłości pojęcia władzy w stosunkach międzynarodowych. Obecnie globalna struktura władzy przechodzi wiele wielowymiarowych zmian, powodowanych przez takie trendy jak globalizacja, wielobiegunowość, zwiększenie znaczenia państw BRICS, tym samym zmieniając charakter i zakres władzy międzynarodowej. Wzrost Azji-Pacyfik ma poważne konsekwencje nie tylko dla porządku świata w ogóle, ale także dla pozycji UE w nim.Analiza zakresu władzy UE w regionie Azji i Pacyfiku pozwala na ocenę, czy UE ma zdolność i chęć stania się światową potęgą. W literaturze często władza UE była mierzona poprzez jej wpływ na bezpośrednie sąsiedztwo UE; jednak aby jej zasięg władzy był "globalny", UE musi być w stanie wywierać wpływ także w bardziej odległych lokalizacjach. Azja-Pacyfik jest zarówno geograficznie odległa jak i geopolitycznie ważna dla UE; zatem studium przypadku wpływów UE w tym regionie może dostarczyć ciekawych spostrzeżeń na temat charakteru i zakresu władzy UE na świecie. Region ten, jako przedmiot zaciekłej dwubiegunowej konkurencji USA-Chiny, nie jest łatwy do wywierania wpływu przez aktorów, których władza ma mniej tradycyjny charakter. Również niektóre właściwości regionalnych stosunków międzynarodowych, jak wyrażone w "ASEAN Way" poszanowanie suwerenności danego państwa oraz zasada nieingerencji w jego sprawy wewnętrzne, sprawiają, że niezwykle trudnym zadaniem jest dla UE znacząco zaangażować się w sprawy Azji i Pacyfiku. Normatywna władza UE może także okazać się niewystarczająca w tym regionie. Z drugiej strony, możliwości ekonomiczne UE przyciągają wiele podmiotów regionalnych i zachęcają ich do zaangażowania się w dialog i współpracę. Ma to jednak pewne konsekwencje dla UE, gdyż staje się ona zbyt uzależniona od kondycji gospodarczej azjatyckich partnerów. Poniższa praca jest próbą odpowiedzi na następujące pytania: czy istnieje miejsce dla UE w strukturze władzy Azji i Pacyfiku? Jakie jest dynamika stosunków UE-Azja-Pacyfik? I wreszcie, czy studium przypadku Azji-Pacyfik dostarcza argumentów przemawiających za globalną władzą UE na świecie? Pytania te stają się bardziej naglące gdyż światowa struktura władzy przechodzi obecnie przez największe wyzwanie od czasu zakończenia zimnej wojny: wzrost znaczenia Azji-Pacyfik.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kołodziej, Jacek - 129021
dc.contributor.authorpl
Proszowska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziej, Jacek - 129021
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:53:53Z
dc.date.available
2020-07-27T01:53:53Z
dc.date.submittedpl
2016-10-07
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-109219-144756
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215292
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
the European Union, global power, rise of Asia Pacific, power in international relations, EU external relations
dc.subject.plpl
Unia Europejska, globalna potęga, wzrost Azji-Pacyfiku, władza w stosunkach międzynarodowych, stosunki zewnętrzne UE
dc.titlepl
The global power EU? The rise of Asia-Pacific and the European Union
dc.title.alternativepl
UE globalną potęgą? Wzrost znaczenia Azji-Pacyfiku i Unia Europejska
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Punta Gorda
1
Veenendaal
1

No access

No Thumbnail Available