Gender Inequality in the Arab world with a focus on Morocco

master
dc.abstract.enEven if gender inequality is a common concern for all societies, in the Arab region it is wider. One can assert that when Arab women come to mind most people imagine completely covered woman in black cloth, who has no rights. However, nowadays in most Arab societies’ women can decide to cover themselves or not, to get education or to have driver license (as in Saudi Arabia). Despite, women's role in Arab societies is underrated, many leading positions occupied by men. We should look deeper into this issue, because in some regions women is oppressed as a "second class". Even if, Morocco is considered as a good example of a country with reputation and tolerance, the gap between male and female is visible enough, especially between urban and rural populations. Despite advances in human rights, Morocco’s government is criticized for its lack of responses to cases of abuses, sexual harassments against women.Gender equality is connected to economics, politics, social life, education, religion. It is a basis of society’s development.In my thesis Comparisons help to find reasons of inequalities in the Moroccan society, trying to show common features with other countries, mentioned in the research and answer to the question if their path could be applied to Morocco in order to reach equality between women and men. The information written in thesis is obtained through the literature review, interviews and questionnaires. However, mentioning the inequalities and difficult condition of life for Arab women in the region, it is fair to look at the historical path of Morocco full of women confrontation against conservatism in order to reach emancipation and freedom.Through years from 1980, women independency in Morocco have been experiencing drastic changes. New organization were founded, as an example is the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and lots of measure were taken. New Family and Labor Codes were established. Despite not all women are able to fully enjoy this independence and gained new forms of equality. Islamic societies are more complicated than it is visible.pl
dc.abstract.plNawet jeśli nierówność płci jest wspólną troską wszystkich społeczeństw, w regionie arabskim jest ona szersza. Można powiedzieć, że kiedy przychodzi na myśl arabskie kobiety, większość ludzi wyobraża sobie całkowicie zakrytą kobietę w czarnym suknie, która nie ma żadnych praw. Jednak w dzisiejszych czasach w większości społeczeństw arabskich kobiety mogą zdecydować się na ubezpieczenie lub nie, zdobyć wykształcenie lub prawo jazdy (jak w Arabii Saudyjskiej). Mimo to rola kobiet w społeczeństwach arabskich jest niedoceniana, a wiele czołowych stanowisk zajmują mężczyźni. Powinniśmy przyjrzeć się tej sprawie głębiej, ponieważ w niektórych regionach kobiety są uciskane jako „drugiej klasy”. Nawet jeśli Maroko jest uważane za dobry przykład kraju o reputacji i tolerancji, przepaść między mężczyznami a kobietami jest wystarczająco widoczna, zwłaszcza między populacją miejską i wiejską. Pomimo postępów w zakresie praw człowieka, rząd Maroka jest krytykowany za brak reakcji na przypadki nadużyć i molestowania seksualnego kobiet.Równość płci jest związana z ekonomią, polityką, życiem społecznym, edukacją, religią. Jest podstawą rozwoju społeczeństwa.W mojej pracy Porównania pomagają znaleźć przyczyny nierówności w społeczeństwie marokańskim, próbując wskazać cechy wspólne z innymi krajami, wymienione w badaniach oraz odpowiedzieć na pytanie, czy ich droga może zostać skierowana do Maroka, aby osiągnąć równość kobiet i mężczyzn . Informacje zawarte w pracy pozyskiwane są poprzez przegląd literatury, wywiady i ankiety. Wspominając jednak o nierównościach i trudnym stanie życia arabskich kobiet w regionie, warto przyjrzeć się historycznej drodze Maroka pełnej konfrontacji kobiet z konserwatyzmem w celu osiągnięcia emancypacji i wolności.Od 1980 roku niepodległość kobiet w Maroku przeszła drastyczne zmiany. Powstały nowe organizacje, czego przykładem jest ratyfikacja Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) i podjęto wiele działań. Powstały nowe kodeksy rodzinne i pracy. Mimo to nie wszystkie kobiety są w stanie w pełni cieszyć się tą niezależnością i zyskały nowe formy równości. Społeczeństwa islamskie są bardziej skomplikowane niż to widać.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrabowski, Marcin - 148186 pl
dc.contributor.authorMirzayeva, Rozapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJakubiak, Łukasz - 160829 pl
dc.contributor.reviewerGrabowski, Marcin - 148186 pl
dc.date.accessioned2022-09-29T21:49:52Z
dc.date.available2022-09-29T21:49:52Z
dc.date.submitted2022-09-26pl
dc.fieldofstudyInternational Security and Developmentpl
dc.identifier.apddiploma-162424-279977pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300559
dc.languageengpl
dc.subject.enGender inequality, Muslim women, feminism, Morocco, Arabpl
dc.subject.plNierówność płci, muzułmanki, feminizm, Maroko, Arabpl
dc.titleGender Inequality in the Arab world with a focus on Moroccopl
dc.title.alternativeNierówność płci w świecie arabskim z naciskiem na Marokopl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Even if gender inequality is a common concern for all societies, in the Arab region it is wider. One can assert that when Arab women come to mind most people imagine completely covered woman in black cloth, who has no rights. However, nowadays in most Arab societies’ women can decide to cover themselves or not, to get education or to have driver license (as in Saudi Arabia). Despite, women's role in Arab societies is underrated, many leading positions occupied by men. We should look deeper into this issue, because in some regions women is oppressed as a "second class". Even if, Morocco is considered as a good example of a country with reputation and tolerance, the gap between male and female is visible enough, especially between urban and rural populations. Despite advances in human rights, Morocco’s government is criticized for its lack of responses to cases of abuses, sexual harassments against women.Gender equality is connected to economics, politics, social life, education, religion. It is a basis of society’s development.In my thesis Comparisons help to find reasons of inequalities in the Moroccan society, trying to show common features with other countries, mentioned in the research and answer to the question if their path could be applied to Morocco in order to reach equality between women and men. The information written in thesis is obtained through the literature review, interviews and questionnaires. However, mentioning the inequalities and difficult condition of life for Arab women in the region, it is fair to look at the historical path of Morocco full of women confrontation against conservatism in order to reach emancipation and freedom.Through years from 1980, women independency in Morocco have been experiencing drastic changes. New organization were founded, as an example is the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and lots of measure were taken. New Family and Labor Codes were established. Despite not all women are able to fully enjoy this independence and gained new forms of equality. Islamic societies are more complicated than it is visible.
dc.abstract.plpl
Nawet jeśli nierówność płci jest wspólną troską wszystkich społeczeństw, w regionie arabskim jest ona szersza. Można powiedzieć, że kiedy przychodzi na myśl arabskie kobiety, większość ludzi wyobraża sobie całkowicie zakrytą kobietę w czarnym suknie, która nie ma żadnych praw. Jednak w dzisiejszych czasach w większości społeczeństw arabskich kobiety mogą zdecydować się na ubezpieczenie lub nie, zdobyć wykształcenie lub prawo jazdy (jak w Arabii Saudyjskiej). Mimo to rola kobiet w społeczeństwach arabskich jest niedoceniana, a wiele czołowych stanowisk zajmują mężczyźni. Powinniśmy przyjrzeć się tej sprawie głębiej, ponieważ w niektórych regionach kobiety są uciskane jako „drugiej klasy”. Nawet jeśli Maroko jest uważane za dobry przykład kraju o reputacji i tolerancji, przepaść między mężczyznami a kobietami jest wystarczająco widoczna, zwłaszcza między populacją miejską i wiejską. Pomimo postępów w zakresie praw człowieka, rząd Maroka jest krytykowany za brak reakcji na przypadki nadużyć i molestowania seksualnego kobiet.Równość płci jest związana z ekonomią, polityką, życiem społecznym, edukacją, religią. Jest podstawą rozwoju społeczeństwa.W mojej pracy Porównania pomagają znaleźć przyczyny nierówności w społeczeństwie marokańskim, próbując wskazać cechy wspólne z innymi krajami, wymienione w badaniach oraz odpowiedzieć na pytanie, czy ich droga może zostać skierowana do Maroka, aby osiągnąć równość kobiet i mężczyzn . Informacje zawarte w pracy pozyskiwane są poprzez przegląd literatury, wywiady i ankiety. Wspominając jednak o nierównościach i trudnym stanie życia arabskich kobiet w regionie, warto przyjrzeć się historycznej drodze Maroka pełnej konfrontacji kobiet z konserwatyzmem w celu osiągnięcia emancypacji i wolności.Od 1980 roku niepodległość kobiet w Maroku przeszła drastyczne zmiany. Powstały nowe organizacje, czego przykładem jest ratyfikacja Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) i podjęto wiele działań. Powstały nowe kodeksy rodzinne i pracy. Mimo to nie wszystkie kobiety są w stanie w pełni cieszyć się tą niezależnością i zyskały nowe formy równości. Społeczeństwa islamskie są bardziej skomplikowane niż to widać.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grabowski, Marcin - 148186
dc.contributor.authorpl
Mirzayeva, Roza
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jakubiak, Łukasz - 160829
dc.contributor.reviewerpl
Grabowski, Marcin - 148186
dc.date.accessioned
2022-09-29T21:49:52Z
dc.date.available
2022-09-29T21:49:52Z
dc.date.submittedpl
2022-09-26
dc.fieldofstudypl
International Security and Development
dc.identifier.apdpl
diploma-162424-279977
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300559
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Gender inequality, Muslim women, feminism, Morocco, Arab
dc.subject.plpl
Nierówność płci, muzułmanki, feminizm, Maroko, Arab
dc.titlepl
Gender Inequality in the Arab world with a focus on Morocco
dc.title.alternativepl
Nierówność płci w świecie arabskim z naciskiem na Maroko
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Washington
3
Newport News
1
Orneta
1
Rabat
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections