Język i językowy obraz świata japońskiej młodzieży na podstawie neologizmów występujących w socjolekcie młodzieżowym

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is an attempt to describe the linguistic picture of the world of Japanese youth by neologisms occurring in their sociolect. In the first chapter, the author discusses the concept of the linguistic picture of the world, the origins of its creation and the linguistic determinants of the world. At the beginning of the second chapter, a linguistic picture of the world of Japanese terms related to youth is presented. Next, the author defines term of youth sociolect, its functions and the role of neologisms in it. The phenomena of language changes and innovations are also discussed. The next chapter is devoted to neologisms. The definition of this concept, the types of Japanese neologisms and the way they were created over the centuries are quoted. In the fourth chapter, the author presents and describes neologisms from the Japanese youth sociolect, especially frem the Internet slang. In the conclusion, an attempt is made to recreate the linguistic picture of the world of Japanese youth on the example of the previously analyzed materials.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest próba scharakteryzowania językowego obrazu świata japońskiej młodzieży na podstawie neologizmów występujących w japońskim socjolekcie młodzieżowym. W pierwszym rozdziale autorka omówi pojęcie językowego obrazu świata, genezę jego powstania oraz językowe wyznaczniki świata. Na początku drugiego rozdziału przedstawiony zostanie językowy obraz świata japońskich terminów związanych z młodzieżą oraz młodością. Następnie autorka przytoczy definicję socjolektu młodzieżowego, jego funkcje oraz rolę jaką pełnią w nim neologizmy. Omówione zostaną także zjawiska zmian oraz innowacji językowych. Kolejny rozdział poświęcony będzie neologizmom. Przytoczona zostanie definicja tego pojęcia, typy neologizmów japońskich oraz sposób ich tworzenia na przestrzeni wieków. W czwartym rozdziale autorka przedstawi i opisze neologizmy pochodzące z japońskiego socjolektu młodzieżowego, zwłaszcza slangu internetowego. W podsumowaniu dokonana zostanie próba odtworzenia językowego obrazu świata japońskiej młodzieży na przykładzie przeanalizowanego wcześniej materiału.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDuc-Harada, Patrycjapl
dc.contributor.authorTakauchi, Michalinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDuc-Harada, Patrycjapl
dc.contributor.reviewerMajtczak, Tomasz - 130227 pl
dc.date.accessioned2023-10-02T21:44:04Z
dc.date.available2023-10-02T21:44:04Z
dc.date.submitted2023-09-06pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - japonistykapl
dc.identifier.apddiploma-169425-178430pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320325
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe linguistic picture of the world, Japanese youth sociolect, noelogisms, Internet slang, Japanese youth, Japanese youth languagepl
dc.subject.pljęzykowy obraz świata, japoński socjolekt młodzieżowy, neologizmy, slang Internetowy, młodzież japońska, język japońskiej młodzieżypl
dc.titleJęzyk i językowy obraz świata japońskiej młodzieży na podstawie neologizmów występujących w socjolekcie młodzieżowympl
dc.title.alternativeThe language and the linguistic picture of the world of Japanese youth based on neologisms occurring in the youth sociolectpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is an attempt to describe the linguistic picture of the world of Japanese youth by neologisms occurring in their sociolect. In the first chapter, the author discusses the concept of the linguistic picture of the world, the origins of its creation and the linguistic determinants of the world. At the beginning of the second chapter, a linguistic picture of the world of Japanese terms related to youth is presented. Next, the author defines term of youth sociolect, its functions and the role of neologisms in it. The phenomena of language changes and innovations are also discussed. The next chapter is devoted to neologisms. The definition of this concept, the types of Japanese neologisms and the way they were created over the centuries are quoted. In the fourth chapter, the author presents and describes neologisms from the Japanese youth sociolect, especially frem the Internet slang. In the conclusion, an attempt is made to recreate the linguistic picture of the world of Japanese youth on the example of the previously analyzed materials.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest próba scharakteryzowania językowego obrazu świata japońskiej młodzieży na podstawie neologizmów występujących w japońskim socjolekcie młodzieżowym. W pierwszym rozdziale autorka omówi pojęcie językowego obrazu świata, genezę jego powstania oraz językowe wyznaczniki świata. Na początku drugiego rozdziału przedstawiony zostanie językowy obraz świata japońskich terminów związanych z młodzieżą oraz młodością. Następnie autorka przytoczy definicję socjolektu młodzieżowego, jego funkcje oraz rolę jaką pełnią w nim neologizmy. Omówione zostaną także zjawiska zmian oraz innowacji językowych. Kolejny rozdział poświęcony będzie neologizmom. Przytoczona zostanie definicja tego pojęcia, typy neologizmów japońskich oraz sposób ich tworzenia na przestrzeni wieków. W czwartym rozdziale autorka przedstawi i opisze neologizmy pochodzące z japońskiego socjolektu młodzieżowego, zwłaszcza slangu internetowego. W podsumowaniu dokonana zostanie próba odtworzenia językowego obrazu świata japońskiej młodzieży na przykładzie przeanalizowanego wcześniej materiału.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Duc-Harada, Patrycja
dc.contributor.authorpl
Takauchi, Michalina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Duc-Harada, Patrycja
dc.contributor.reviewerpl
Majtczak, Tomasz - 130227
dc.date.accessioned
2023-10-02T21:44:04Z
dc.date.available
2023-10-02T21:44:04Z
dc.date.submittedpl
2023-09-06
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - japonistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-169425-178430
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320325
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the linguistic picture of the world, Japanese youth sociolect, noelogisms, Internet slang, Japanese youth, Japanese youth language
dc.subject.plpl
językowy obraz świata, japoński socjolekt młodzieżowy, neologizmy, slang Internetowy, młodzież japońska, język japońskiej młodzieży
dc.titlepl
Język i językowy obraz świata japońskiej młodzieży na podstawie neologizmów występujących w socjolekcie młodzieżowym
dc.title.alternativepl
The language and the linguistic picture of the world of Japanese youth based on neologisms occurring in the youth sociolect
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Poznan
1
Rio de Janeiro
1

No access

No Thumbnail Available
Collections