Słoneczna i jej członkowie. Krąg przyjaciół jako narzędzie badań religii

licenciate
dc.abstract.enIn the following work, I engaged in a case study of my childhood circle of friends. I have tried to look at the group I belong to as a specific social world and a small world and to show the impact of friendship ties on the production of a common worldview and draw the attention to the use of the dynamics of friendship in the analysis of religion by treating the circle of friends as a tool for research on religion. To do this, I used autoethnographic method, the model of emotional charge by Randall Collins, and the theory of social worlds by Alfred Schütz.pl
dc.abstract.plW poniższej pracy zająłem się studium przypadku kręgu przyjaciół z mojego dzieciństwa. Postarałem się spojrzeć na grupę, do której należę, jako specyficzny świat społeczny oraz mały świat i pokazać oddziaływanie więzi przyjaźni na wytwarzanie wspólnego światopoglądu oraz zwrócić uwagę na wykorzystanie dynamiki przyjaźni w analizie religii poprzez potraktowanie kręgu przyjaciół jako narzędzia badań nad religią. Posłużyłem się do tego przede wszystkim metodą autoetnograficzną, modelem emocjonalnego naładowania stworzonym przez Randalla Collinsa oraz teorią małych światów autorstwa Alfreda Schütza.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZawiejska, Nataliapl
dc.contributor.authorKowalik, Kajetanpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerZawiejska, Nataliapl
dc.contributor.reviewerTrzcionkowski, Lechpl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:08:57Z
dc.date.available2020-10-21T19:08:57Z
dc.date.submitted2020-09-07pl
dc.fieldofstudyreligioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami światapl
dc.identifier.apddiploma-144878-226091pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250084
dc.languagepolpl
dc.subject.engroup of friends, social worlds, small world, emotional energy, groups of religious nature, friendship bonds, autoethnographypl
dc.subject.plgrupa przyjaciół, społeczne światy, małe światy, energia emocjonalna, grupy o charakterze religijnym, więzy przyjaźni, autoetnografiapl
dc.titleSłoneczna i jej członkowie. Krąg przyjaciół jako narzędzie badań religiipl
dc.title.alternativeSłoneczna and its members. The circle of friends as a tool for the study of religionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the following work, I engaged in a case study of my childhood circle of friends. I have tried to look at the group I belong to as a specific social world and a small world and to show the impact of friendship ties on the production of a common worldview and draw the attention to the use of the dynamics of friendship in the analysis of religion by treating the circle of friends as a tool for research on religion. To do this, I used autoethnographic method, the model of emotional charge by Randall Collins, and the theory of social worlds by Alfred Schütz.
dc.abstract.plpl
W poniższej pracy zająłem się studium przypadku kręgu przyjaciół z mojego dzieciństwa. Postarałem się spojrzeć na grupę, do której należę, jako specyficzny świat społeczny oraz mały świat i pokazać oddziaływanie więzi przyjaźni na wytwarzanie wspólnego światopoglądu oraz zwrócić uwagę na wykorzystanie dynamiki przyjaźni w analizie religii poprzez potraktowanie kręgu przyjaciół jako narzędzia badań nad religią. Posłużyłem się do tego przede wszystkim metodą autoetnograficzną, modelem emocjonalnego naładowania stworzonym przez Randalla Collinsa oraz teorią małych światów autorstwa Alfreda Schütza.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zawiejska, Natalia
dc.contributor.authorpl
Kowalik, Kajetan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Zawiejska, Natalia
dc.contributor.reviewerpl
Trzcionkowski, Lech
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:08:57Z
dc.date.available
2020-10-21T19:08:57Z
dc.date.submittedpl
2020-09-07
dc.fieldofstudypl
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
dc.identifier.apdpl
diploma-144878-226091
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250084
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
group of friends, social worlds, small world, emotional energy, groups of religious nature, friendship bonds, autoethnography
dc.subject.plpl
grupa przyjaciół, społeczne światy, małe światy, energia emocjonalna, grupy o charakterze religijnym, więzy przyjaźni, autoetnografia
dc.titlepl
Słoneczna i jej członkowie. Krąg przyjaciół jako narzędzie badań religii
dc.title.alternativepl
Słoneczna and its members. The circle of friends as a tool for the study of religion
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
5
Dublin
2
Wroclaw
2
Tczew
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available