DIAGNOZA STRATEGII KOMUNIKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA

licenciate
dc.abstract.enIn today’s economy an enterprise communication system, both internal and external, gains strategic importance, becoming one of the basic functional strategies. The question of the importance and the role of communication management system in the organization, as well as the impact on the competitive position have become an inspiration to undertake research in this area.The main target of this thesis is to diagnose the communication as a key element of the architecture system and the overall management of the company strategic concept at the example of PricewaterhouseCoopers Poland.The first Chapter focuses on the explaining the fundamental issues of terminology on communication as part of an enterprise management system. In the second Chapter the issues about the management of internal communication are discussed. The third Chapter concerns business environmental communication system. The fourth Chapter is the research part, with the view to carrying out the diagnosis of the communication at the example of PricewaterhouseCoopers Poland.The preparing of the study was based on the following test methods: analysis of the desk research, the method of research papers, the case study method and the in-depth interview. Information used in the research was taken from the research literature, official documentation of the company, analysis of company websites, analysis of speeches, messages, press conferences, company representatives, statistics and information materials, analysis of reports and articles.pl
dc.abstract.plW dobie współczesnej gospodarki system komunikacji w przedsiębiorstwie, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny nabiera strategicznego znaczenia, stając się jedną z podstawowych strategii o charakterze funkcjonalnym. Pytanie o znaczenie i rolę systemu zarządzania komunikacją w organizacji, a także o wpływ na kształtowanie pozycji konkurencyjnej stało się inspiracją do podjęcia badań w tym zakresie. Zasadniczym celem pracy jest diagnoza strategii komunikacji jako kluczowego elementu architektury systemu zarządzania i całościowej koncepcji strategicznej przedsiębiorstwa na przykładzie PricewaterhouseCoopers Polska.Rozdział pierwszy koncentruje się na przedstawieniu podstawowych zagadnień terminologicznych dotyczących komunikacji jako elementu systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W Rozdziale drugim poruszono kwestię zarządzania komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwie. Rozdział trzeci dotyczy systemu komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Rozdział czwarty to część badawcza, mająca na celu przeprowadzenie diagnozy strategii komunikacji na przykładzie PricewaterhouseCoopers Polska. W przygotowaniu pracy wykorzystano następujące metody badawcze: analizę desk research, metodę badań dokumentów, metodę analizy przypadku i wywiad pogłębiony. Informacje wykorzystane w procesie badawczym zostały zaczerpnięte z badań literaturowych, oficjalnej dokumentacji przedsiębiorstwa, analizy zawartości stron internetowych przedsiębiorstwa, analizy przemówień, komunikatów, konferencji prasowych przedstawicieli firmy, analizy statystyki i materiałów informacyjnych, analizy artykułów i raportów firmy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.authorLevytska, Irynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:13:15Z
dc.date.available2020-07-24T18:13:15Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-76958-137839pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189550
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial communication - internal communication - external communication - strategypl
dc.subject.plkomunikacja społeczna- komunikacja wewnętrzna-komunikacja zewnętrzna-strategiapl
dc.titleDIAGNOZA STRATEGII KOMUNIKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKApl
dc.title.alternativeDiаgnоsis (Аnаlysis) оf thе Еntеrpricе Cоmmunicаtiоns Strаtеgy аt thе Еxаmplе оf Pricеwаtеrhоusеcооpеrs Pоlskаpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In today’s economy an enterprise communication system, both internal and external, gains strategic importance, becoming one of the basic functional strategies. The question of the importance and the role of communication management system in the organization, as well as the impact on the competitive position have become an inspiration to undertake research in this area.The main target of this thesis is to diagnose the communication as a key element of the architecture system and the overall management of the company strategic concept at the example of PricewaterhouseCoopers Poland.The first Chapter focuses on the explaining the fundamental issues of terminology on communication as part of an enterprise management system. In the second Chapter the issues about the management of internal communication are discussed. The third Chapter concerns business environmental communication system. The fourth Chapter is the research part, with the view to carrying out the diagnosis of the communication at the example of PricewaterhouseCoopers Poland.The preparing of the study was based on the following test methods: analysis of the desk research, the method of research papers, the case study method and the in-depth interview. Information used in the research was taken from the research literature, official documentation of the company, analysis of company websites, analysis of speeches, messages, press conferences, company representatives, statistics and information materials, analysis of reports and articles.
dc.abstract.plpl
W dobie współczesnej gospodarki system komunikacji w przedsiębiorstwie, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny nabiera strategicznego znaczenia, stając się jedną z podstawowych strategii o charakterze funkcjonalnym. Pytanie o znaczenie i rolę systemu zarządzania komunikacją w organizacji, a także o wpływ na kształtowanie pozycji konkurencyjnej stało się inspiracją do podjęcia badań w tym zakresie. Zasadniczym celem pracy jest diagnoza strategii komunikacji jako kluczowego elementu architektury systemu zarządzania i całościowej koncepcji strategicznej przedsiębiorstwa na przykładzie PricewaterhouseCoopers Polska.Rozdział pierwszy koncentruje się na przedstawieniu podstawowych zagadnień terminologicznych dotyczących komunikacji jako elementu systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W Rozdziale drugim poruszono kwestię zarządzania komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwie. Rozdział trzeci dotyczy systemu komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Rozdział czwarty to część badawcza, mająca na celu przeprowadzenie diagnozy strategii komunikacji na przykładzie PricewaterhouseCoopers Polska. W przygotowaniu pracy wykorzystano następujące metody badawcze: analizę desk research, metodę badań dokumentów, metodę analizy przypadku i wywiad pogłębiony. Informacje wykorzystane w procesie badawczym zostały zaczerpnięte z badań literaturowych, oficjalnej dokumentacji przedsiębiorstwa, analizy zawartości stron internetowych przedsiębiorstwa, analizy przemówień, komunikatów, konferencji prasowych przedstawicieli firmy, analizy statystyki i materiałów informacyjnych, analizy artykułów i raportów firmy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.authorpl
Levytska, Iryna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:13:15Z
dc.date.available
2020-07-24T18:13:15Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-76958-137839
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189550
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social communication - internal communication - external communication - strategy
dc.subject.plpl
komunikacja społeczna- komunikacja wewnętrzna-komunikacja zewnętrzna-strategia
dc.titlepl
DIAGNOZA STRATEGII KOMUNIKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA
dc.title.alternativepl
Diаgnоsis (Аnаlysis) оf thе Еntеrpricе Cоmmunicаtiоns Strаtеgy аt thе Еxаmplе оf Pricеwаtеrhоusеcооpеrs Pоlskа
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
5
Jaslo
2
Lublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Golkowice
1

No access

No Thumbnail Available