Sądownictwo arbitrażowe, jako konkurencyjny dla sądownictwa powszechnego sposób rozstrzygania sporów.

master
dc.abstract.enSubject of my thesis is judical arbitration as a competitve way for universal justice. The arbitration is one way of the alternative dispute resolutions. The development of judical arbitration is response to the crisis of the traditional justice. The first chapter of this thesis is presentation history of arbitration. This institution derives from the times of Roman law. Arbitration has gained popularity in the Middle Ages and now is a very popular way of resolving disputes particulary in trade relations. The second chapter adresses most important concepts relating to arbitration. I defines the concept of arbitration, the arbitration agreement and its consequences and abitarability. The third chapter is about sources of arbitration law. I presnet The Geneve Protocol on arbitration clauses 1923, European Convention on International Commercial Arbitration 1961 and New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foregin Arbitral Awards. Important sourses of arbitration law are also rules, particulary UNCITRAL Arbitration Rules adopted on 28 April 1976. The fourth chapter delas with the themes of arbitrators. I show the requirements to be met by the arbitrators. Impartability and Indepence are the two most desirable characteristics of an arbitrator.I also disuss the rights and duties of arbitrators. The last chapter is a charecteristic of arbitration. I presnet the main principles and characteristics of arbitration. I argue why you shoul use the institution of arbitration.pl
dc.abstract.otherTematem mojej pracy jest sądownictwo arbitrażowe, jako konkurencyjny dla sądownictwa powszechnego sposób rozstrzygania sporów. Arbitraż jest jednym ze sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów. Rozwój sądownictwa arbitrażowego jest odpowiedzią na kryzys tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości. Pierwszy rozdział niniejszej pracy jest prezentacją historii arbitrażu. Instytucja ta wywodzi się z czasów prawa rzymskiego. Arbitraż zyskał popularność w Średniowieczu i obecnie jest popularnym sposobem rozwiązywania sporów szczególnie w stosunkach handlowych. Drugi rozdział dotyczy kluczowych pojęć związanych z arbitrażem. Definiuje w nim pojęcie arbitrażu, zapisu na sąd polubowny i jego konsekwencji, zdatności arbitrażowej. Trzeci rozdział jest poświęcony źródłom prawa arbitrażowego. Przedstawiam Protokół o klauzulach arbitrażowych, podpisany w Genewie w 1923 roku,Konwencję Europejską o międzynarodowym arbitrażu handlowym z 1961 r i Konwencję o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzoną w Nowym Yorku w 1958r. Ważnym źródłem prawa arbitrażowego są także regulaminy, szczególnie Regulamin UNCITRAL przyjęty 28 kwietnia 1976 roku. Czwarty rozdział dotyczy tematyki arbitrów. Przedstawiam wymagania, które należy spełnić aby zostać arbitrem. Bezstronność i Niezależność to dwie najbardziej pożądane cechy u arbitrów. Prezentuje również prawa i obowiązki arbitrów. Ostatni rozdział jest charakterystyką postępowania arbitrażowego. Przedstawiam najważniejsze zasady i cechy postępowania przed sądami polubownymi. Argumentuje dlaczego warto skorzystać z instytucji arbitrażu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.contributor.authorKaczor, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T18:11:34Z
dc.date.available2020-07-15T18:11:34Z
dc.date.submitted2011-07-18pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-58944-64074pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172833
dc.subject.enarbitration, arbitration agreement, arbitarabilitypl
dc.subject.otherarbitraż, zapis na sąd polubowny, zdatność arbitrażowapl
dc.titleSądownictwo arbitrażowe, jako konkurencyjny dla sądownictwa powszechnego sposób rozstrzygania sporów.pl
dc.title.alternativeJudical arbitration as a competitive way for universal justicepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Subject of my thesis is judical arbitration as a competitve way for universal justice. The arbitration is one way of the alternative dispute resolutions. The development of judical arbitration is response to the crisis of the traditional justice. The first chapter of this thesis is presentation history of arbitration. This institution derives from the times of Roman law. Arbitration has gained popularity in the Middle Ages and now is a very popular way of resolving disputes particulary in trade relations. The second chapter adresses most important concepts relating to arbitration. I defines the concept of arbitration, the arbitration agreement and its consequences and abitarability. The third chapter is about sources of arbitration law. I presnet The Geneve Protocol on arbitration clauses 1923, European Convention on International Commercial Arbitration 1961 and New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foregin Arbitral Awards. Important sourses of arbitration law are also rules, particulary UNCITRAL Arbitration Rules adopted on 28 April 1976. The fourth chapter delas with the themes of arbitrators. I show the requirements to be met by the arbitrators. Impartability and Indepence are the two most desirable characteristics of an arbitrator.I also disuss the rights and duties of arbitrators. The last chapter is a charecteristic of arbitration. I presnet the main principles and characteristics of arbitration. I argue why you shoul use the institution of arbitration.
dc.abstract.otherpl
Tematem mojej pracy jest sądownictwo arbitrażowe, jako konkurencyjny dla sądownictwa powszechnego sposób rozstrzygania sporów. Arbitraż jest jednym ze sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów. Rozwój sądownictwa arbitrażowego jest odpowiedzią na kryzys tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości. Pierwszy rozdział niniejszej pracy jest prezentacją historii arbitrażu. Instytucja ta wywodzi się z czasów prawa rzymskiego. Arbitraż zyskał popularność w Średniowieczu i obecnie jest popularnym sposobem rozwiązywania sporów szczególnie w stosunkach handlowych. Drugi rozdział dotyczy kluczowych pojęć związanych z arbitrażem. Definiuje w nim pojęcie arbitrażu, zapisu na sąd polubowny i jego konsekwencji, zdatności arbitrażowej. Trzeci rozdział jest poświęcony źródłom prawa arbitrażowego. Przedstawiam Protokół o klauzulach arbitrażowych, podpisany w Genewie w 1923 roku,Konwencję Europejską o międzynarodowym arbitrażu handlowym z 1961 r i Konwencję o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzoną w Nowym Yorku w 1958r. Ważnym źródłem prawa arbitrażowego są także regulaminy, szczególnie Regulamin UNCITRAL przyjęty 28 kwietnia 1976 roku. Czwarty rozdział dotyczy tematyki arbitrów. Przedstawiam wymagania, które należy spełnić aby zostać arbitrem. Bezstronność i Niezależność to dwie najbardziej pożądane cechy u arbitrów. Prezentuje również prawa i obowiązki arbitrów. Ostatni rozdział jest charakterystyką postępowania arbitrażowego. Przedstawiam najważniejsze zasady i cechy postępowania przed sądami polubownymi. Argumentuje dlaczego warto skorzystać z instytucji arbitrażu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.contributor.authorpl
Kaczor, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.date.accessioned
2020-07-15T18:11:34Z
dc.date.available
2020-07-15T18:11:34Z
dc.date.submittedpl
2011-07-18
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-58944-64074
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172833
dc.subject.enpl
arbitration, arbitration agreement, arbitarability
dc.subject.otherpl
arbitraż, zapis na sąd polubowny, zdatność arbitrażowa
dc.titlepl
Sądownictwo arbitrażowe, jako konkurencyjny dla sądownictwa powszechnego sposób rozstrzygania sporów.
dc.title.alternativepl
Judical arbitration as a competitive way for universal justice
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Kielce
3
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Boydton
1
Poznan
1
Łuków
1

No access

No Thumbnail Available