Związek sztuki z wychowaniem i rozwojem młodego człowieka w kontekście animacji społeczno-kulturowej (od okresu niemowlęcego do okresu wczesnoszkolnego)

licenciate
dc.abstract.enThis work deals with the relationship between selected fields of art and the upbringing and development of a young person. We find here three chapters: Chapter 1: Defining the concepts used in the work, Chapter 2: Thesis metodology and Chapter 3: The influence of selected fields of art on education. We will find here not only definitions of selected concepts, such as upbringing, art, human development and socio-cultural animation, but also the influence of individual fields of art on education. The work also presents the metodology. Moreover, the phases of human development, from infancy to early school years have been described in this paper. At the end, you can find the interpretation of research results and final conclusions.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca mówi o związku wybranych dziedzin sztuki z wychowaniem i rozwojem młodego człowieka. Znajdziemy tutaj trzy rozdziały: Rozdział 1: Definiowanie pojęć użytych w pracy, Rozdział 2: Metodologia pracy oraz Rozdział 3: Wpływ wybranych dziedzin sztuki na wychowanie. Odnajdziemy tu nie tylko definicje wybranych pojęć, takich jak wychowanie, sztuka, rozwój człowieka oraz animacja społeczno-kulturowa, lecz także opisano podstawowy wpływ poszczególnych dziedzin sztuki na wychowanie. W pracy przedstawiona została również metodologia. Ponadto, scharakteryzowano fazy rozwoju człowieka, od okresu niemowlęcego do wczesnoszkolnego. Pracę zamyka interpretacja wyników badań, wnioski końcowe oraz zakończenie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTorowska, Joanna - 132409 pl
dc.contributor.authorByczek, Anitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerTorowska, Joanna - 132409 pl
dc.contributor.reviewerGierszewski, Dorota - 127245 pl
dc.date.accessioned2021-06-30T21:58:06Z
dc.date.available2021-06-30T21:58:06Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudyanimacja społeczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-151108-263871pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275729
dc.languagepolpl
dc.subject.enHuman development, education, art, child, socio-cultural animation, literature, theatre, music, movie, art therapy.pl
dc.subject.plRozwój człowieka, wychowanie, sztuka, dziecko, animacja społeczno-kulturowa, literatura, teatr, muzyka, film, arteterapia.pl
dc.titleZwiązek sztuki z wychowaniem i rozwojem młodego człowieka w kontekście animacji społeczno-kulturowej (od okresu niemowlęcego do okresu wczesnoszkolnego)pl
dc.title.alternativeThe relationship between art and education and the development of a young person in the context of socio-cultural education (from infancy to the early school period)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work deals with the relationship between selected fields of art and the upbringing and development of a young person. We find here three chapters: Chapter 1: Defining the concepts used in the work, Chapter 2: Thesis metodology and Chapter 3: The influence of selected fields of art on education. We will find here not only definitions of selected concepts, such as upbringing, art, human development and socio-cultural animation, but also the influence of individual fields of art on education. The work also presents the metodology. Moreover, the phases of human development, from infancy to early school years have been described in this paper. At the end, you can find the interpretation of research results and final conclusions.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca mówi o związku wybranych dziedzin sztuki z wychowaniem i rozwojem młodego człowieka. Znajdziemy tutaj trzy rozdziały: Rozdział 1: Definiowanie pojęć użytych w pracy, Rozdział 2: Metodologia pracy oraz Rozdział 3: Wpływ wybranych dziedzin sztuki na wychowanie. Odnajdziemy tu nie tylko definicje wybranych pojęć, takich jak wychowanie, sztuka, rozwój człowieka oraz animacja społeczno-kulturowa, lecz także opisano podstawowy wpływ poszczególnych dziedzin sztuki na wychowanie. W pracy przedstawiona została również metodologia. Ponadto, scharakteryzowano fazy rozwoju człowieka, od okresu niemowlęcego do wczesnoszkolnego. Pracę zamyka interpretacja wyników badań, wnioski końcowe oraz zakończenie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Torowska, Joanna - 132409
dc.contributor.authorpl
Byczek, Anita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Torowska, Joanna - 132409
dc.contributor.reviewerpl
Gierszewski, Dorota - 127245
dc.date.accessioned
2021-06-30T21:58:06Z
dc.date.available
2021-06-30T21:58:06Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
animacja społeczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-151108-263871
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275729
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Human development, education, art, child, socio-cultural animation, literature, theatre, music, movie, art therapy.
dc.subject.plpl
Rozwój człowieka, wychowanie, sztuka, dziecko, animacja społeczno-kulturowa, literatura, teatr, muzyka, film, arteterapia.
dc.titlepl
Związek sztuki z wychowaniem i rozwojem młodego człowieka w kontekście animacji społeczno-kulturowej (od okresu niemowlęcego do okresu wczesnoszkolnego)
dc.title.alternativepl
The relationship between art and education and the development of a young person in the context of socio-cultural education (from infancy to the early school period)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Poznan
5
Gdansk
4
Warsaw
4
Wroclaw
3
Gdynia
2
Gmina Świebodzin
2
Kielce
2
Krakow
2
Lublin
2
Bratkowice
1

No access

No Thumbnail Available