Ochrona i pielęgnacja pamięci o dorobku artystycznym Jaremów w Teatrze "Groteska" w Krakowie.

licenciate
dc.abstract.enThe thesis considers issues connected with protection of cultural heritage left by Władysław and Zofia Jarema. The Groteska Theatre in Krakow is given as an example of a place where this legacy should be held most important.On the one hand, the thesis comprises a research and description of history and periodization of development stages in dramaturgy in Poland after 1945, an attempt at placing plastic and puppet theatre in the specific context of the country on the whole. It also focuses attention on the unique character of the theatrical environment of Krakow. The main goal of such a broad approach is to, as fully as possible, present the context of the foundation and activity of the Groteska Theatre, taking into consideration a number of crucial factors. On the other hand, the thesis also presents various approaches to the nature and distinguishing role of masks and puppets, not only as props important for the actor-puppeteer, but also as important witnesses of human history. This part is accompanied by a number of remarks pertaining to the specifics of the technique of an actor specializing in puppet theatre, as well as the outcomes of a query conducted in the Groteska Theatre concerning antique restoration, exhibiting and storage of the Theatre’s facilities. The final part is mainly a discussion of the conclusions drawn from research, as well as a presentation of additional commentaries to the observations and ideas, which were accompanying the writing process.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest zagadnieniom związanym z ochroną dóbr kultury, które reprezentują spuściznę po Władysławie i Zofii Jaremach. Za przykład miejsca, w którym tę pamięć należy szczególnie pielęgnować posłużył Teatr „Groteska” w Krakowie. W pierwszej kolejności zbadana i opisana została historia i periodyzacja etapów rozwoju dramaturgii w Polsce po 1945 roku, próba osadzenia teatru plastycznego i lalkowego w kontekście całego kraju a także zwrócenie uwagi na specyfikę rozwoju krakowskiego środowiska teatralnego. Celem tak szerokiego zakreślenia problemu jest jednak przede wszystkim próba ujęcia kontekstu powstania i działalności Teatru „Groteska” na tak różnorodnym i wieloaspektowym tle.W zakres pracy wchodzi również zapoznanie się z istotą i rolą maski oraz lalki, nie tylko jako rekwizytów tak istotnych w pracy aktora-lalkarza, ale również jako świadków historii ludzkości i jej trwania. Tej części pracy towarzyszy również garść uwag dotyczących specyfiki warsztatowej aktora specjalizującego się w teatrze lalkowym oraz wyniki kwerendy przeprowadzonej w Teatrze „Groteska” dotyczącej konserwacji, wystawiennictwa oraz przechowywania obiektów, którymi teatr dysponuje.Częścią kończącą tej pracy jest miejsce poświęcone omówieniu wyciągniętych wniosków i skomentowaniu poczynionych obserwacji w oparciu o refleksje, które towarzyszyły podczas jej tworzenia.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.authorMierzwińska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.reviewerKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:15:42Z
dc.date.available2020-07-24T15:15:42Z
dc.date.submitted2013-06-27pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-73936-111127pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186788
dc.languagepolpl
dc.subject.enKRAKÓW – MASK – GROTESKA THEATRE– ANTIQUES RESTORATION – EXPOSITIONpl
dc.subject.plKRAKÓW – MASKA – TEATR GROTESKA – LALKA – KONSERWACJA – EKSPOZYCJApl
dc.titleOchrona i pielęgnacja pamięci o dorobku artystycznym Jaremów w Teatrze "Groteska" w Krakowie.pl
dc.title.alternativePreserving and keeping remembrance of artistic heritage of the Jarema Family in the Groteska Theatre in Krakow.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis considers issues connected with protection of cultural heritage left by Władysław and Zofia Jarema. The Groteska Theatre in Krakow is given as an example of a place where this legacy should be held most important.On the one hand, the thesis comprises a research and description of history and periodization of development stages in dramaturgy in Poland after 1945, an attempt at placing plastic and puppet theatre in the specific context of the country on the whole. It also focuses attention on the unique character of the theatrical environment of Krakow. The main goal of such a broad approach is to, as fully as possible, present the context of the foundation and activity of the Groteska Theatre, taking into consideration a number of crucial factors. On the other hand, the thesis also presents various approaches to the nature and distinguishing role of masks and puppets, not only as props important for the actor-puppeteer, but also as important witnesses of human history. This part is accompanied by a number of remarks pertaining to the specifics of the technique of an actor specializing in puppet theatre, as well as the outcomes of a query conducted in the Groteska Theatre concerning antique restoration, exhibiting and storage of the Theatre’s facilities. The final part is mainly a discussion of the conclusions drawn from research, as well as a presentation of additional commentaries to the observations and ideas, which were accompanying the writing process.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest zagadnieniom związanym z ochroną dóbr kultury, które reprezentują spuściznę po Władysławie i Zofii Jaremach. Za przykład miejsca, w którym tę pamięć należy szczególnie pielęgnować posłużył Teatr „Groteska” w Krakowie. W pierwszej kolejności zbadana i opisana została historia i periodyzacja etapów rozwoju dramaturgii w Polsce po 1945 roku, próba osadzenia teatru plastycznego i lalkowego w kontekście całego kraju a także zwrócenie uwagi na specyfikę rozwoju krakowskiego środowiska teatralnego. Celem tak szerokiego zakreślenia problemu jest jednak przede wszystkim próba ujęcia kontekstu powstania i działalności Teatru „Groteska” na tak różnorodnym i wieloaspektowym tle.W zakres pracy wchodzi również zapoznanie się z istotą i rolą maski oraz lalki, nie tylko jako rekwizytów tak istotnych w pracy aktora-lalkarza, ale również jako świadków historii ludzkości i jej trwania. Tej części pracy towarzyszy również garść uwag dotyczących specyfiki warsztatowej aktora specjalizującego się w teatrze lalkowym oraz wyniki kwerendy przeprowadzonej w Teatrze „Groteska” dotyczącej konserwacji, wystawiennictwa oraz przechowywania obiektów, którymi teatr dysponuje.Częścią kończącą tej pracy jest miejsce poświęcone omówieniu wyciągniętych wniosków i skomentowaniu poczynionych obserwacji w oparciu o refleksje, które towarzyszyły podczas jej tworzenia.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.authorpl
Mierzwińska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.reviewerpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:15:42Z
dc.date.available
2020-07-24T15:15:42Z
dc.date.submittedpl
2013-06-27
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-73936-111127
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186788
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
KRAKÓW – MASK – GROTESKA THEATRE– ANTIQUES RESTORATION – EXPOSITION
dc.subject.plpl
KRAKÓW – MASKA – TEATR GROTESKA – LALKA – KONSERWACJA – EKSPOZYCJA
dc.titlepl
Ochrona i pielęgnacja pamięci o dorobku artystycznym Jaremów w Teatrze "Groteska" w Krakowie.
dc.title.alternativepl
Preserving and keeping remembrance of artistic heritage of the Jarema Family in the Groteska Theatre in Krakow.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available