Wpływ marketingu mediów społecznościowych na rozwój przemysłu muzycznego

licenciate
dc.abstract.enThe development of the Internet and new technologies quickly led to creating an information society. The key instrument serving communication became the social media, which were found useful also in marketing. Community websites are perfect place to promote a company, a product or art. The immensity of possibilities these websites provide were also discovered by musicians who started to use them as well. They communicate with their fans via chat, they post photos from their shows and they share and promote their work for free. The topic of this thesis is to describe the social media marketing influence on music industry development. In three chapters the conceptual apparatus, essential for described occurrence analysis, has been shown and presented. The first chapter includes characteristics of social media, their division and role. In chapter two, theories referring to marketing and promotion in general, and the one connected to social media, has been described. Chapter three presents samples of community websites and all connected to them promotion of art made by musicians. Based on researches it has been found that social media are a threat to music industry, because of its commercialization and popularization.pl
dc.abstract.plRozwój Internetu i nowych technologii szybko doprowadził do powstania społeczeństwa informacyjnego. Najważniejszym narzędziem służącym komunikacji stały się wówczas media społecznościowe, które znalazły swoje zastosowanie również w marketingu. Portale społecznościowe są idealnym miejscem służącym promocji firmy, produktu czy sztuki. Z ogromu ich możliwości zaczęli korzystać również muzycy. Rozmawiają ze swoimi fanami za pomocą czatu, publikują zdjęcia z koncertów, za darmo udostępniają i promują swoją twórczość. Tematem niniejszej pracy jest opisanie wpływu marketingu mediów społecznościowych na rozwój przemysłu muzycznego. W trzech rozdziałach przedstawiono aparaturę pojęciową niezbędną do analizy opisywanego zjawiska. Pierwszy rozdział to charakterystyka mediów społecznościowych, ich podział i rola. W rozdziale drugim przedstawiono teorię związaną z marketingiem i promocją ogólnie oraz tą związaną z mediami społecznościowymi. W rozdziale trzecim zaprezentowano przykłady portali internetowych i związanej z nimi promocji twórczości przez współczesnych muzyków. W oparciu o przedstawione w pracy badania stwierdzono, iż media społecznościowe zagrażają przemysłowi muzycznemu ze względu na jego komercjalizację i popularyzację.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFischer, Bogdan - 127919 pl
dc.contributor.authorKotlarz, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFischer, Bogdan - 127919 pl
dc.contributor.reviewerSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:19:14Z
dc.date.available2020-07-26T22:19:14Z
dc.date.submitted2016-07-11pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-105605-182069pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211960
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial media, the Internet, music, marketing, social media marketing, advertising, music industry, commercialization, Facebook, YouTubepl
dc.subject.plmedia społecznościowe, Internet, muzyka, marketing, marketing mediów społecznościowych, promocja, przemysł muzyczny, komercjalizacja, Facebook, YouTubepl
dc.titleWpływ marketingu mediów społecznościowych na rozwój przemysłu muzycznegopl
dc.title.alternativeInfluence of social media marketing on the developement of music industrypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The development of the Internet and new technologies quickly led to creating an information society. The key instrument serving communication became the social media, which were found useful also in marketing. Community websites are perfect place to promote a company, a product or art. The immensity of possibilities these websites provide were also discovered by musicians who started to use them as well. They communicate with their fans via chat, they post photos from their shows and they share and promote their work for free. The topic of this thesis is to describe the social media marketing influence on music industry development. In three chapters the conceptual apparatus, essential for described occurrence analysis, has been shown and presented. The first chapter includes characteristics of social media, their division and role. In chapter two, theories referring to marketing and promotion in general, and the one connected to social media, has been described. Chapter three presents samples of community websites and all connected to them promotion of art made by musicians. Based on researches it has been found that social media are a threat to music industry, because of its commercialization and popularization.
dc.abstract.plpl
Rozwój Internetu i nowych technologii szybko doprowadził do powstania społeczeństwa informacyjnego. Najważniejszym narzędziem służącym komunikacji stały się wówczas media społecznościowe, które znalazły swoje zastosowanie również w marketingu. Portale społecznościowe są idealnym miejscem służącym promocji firmy, produktu czy sztuki. Z ogromu ich możliwości zaczęli korzystać również muzycy. Rozmawiają ze swoimi fanami za pomocą czatu, publikują zdjęcia z koncertów, za darmo udostępniają i promują swoją twórczość. Tematem niniejszej pracy jest opisanie wpływu marketingu mediów społecznościowych na rozwój przemysłu muzycznego. W trzech rozdziałach przedstawiono aparaturę pojęciową niezbędną do analizy opisywanego zjawiska. Pierwszy rozdział to charakterystyka mediów społecznościowych, ich podział i rola. W rozdziale drugim przedstawiono teorię związaną z marketingiem i promocją ogólnie oraz tą związaną z mediami społecznościowymi. W rozdziale trzecim zaprezentowano przykłady portali internetowych i związanej z nimi promocji twórczości przez współczesnych muzyków. W oparciu o przedstawione w pracy badania stwierdzono, iż media społecznościowe zagrażają przemysłowi muzycznemu ze względu na jego komercjalizację i popularyzację.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Fischer, Bogdan - 127919
dc.contributor.authorpl
Kotlarz, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Fischer, Bogdan - 127919
dc.contributor.reviewerpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:19:14Z
dc.date.available
2020-07-26T22:19:14Z
dc.date.submittedpl
2016-07-11
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-105605-182069
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211960
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social media, the Internet, music, marketing, social media marketing, advertising, music industry, commercialization, Facebook, YouTube
dc.subject.plpl
media społecznościowe, Internet, muzyka, marketing, marketing mediów społecznościowych, promocja, przemysł muzyczny, komercjalizacja, Facebook, YouTube
dc.titlepl
Wpływ marketingu mediów społecznościowych na rozwój przemysłu muzycznego
dc.title.alternativepl
Influence of social media marketing on the developement of music industry
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
111
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Poznan
13
Wroclaw
13
Krakow
10
Katowice
8
Lodz
7
Gdynia
5
Lublin
4
Gdansk
3
Szczecin
3

No access

No Thumbnail Available