CHIŃSKO-POLSKIE STOSUNKI POLITYCZNO-GOSPODARCZE PODCZAS PREZYDENTURY XI JINPINGA Z PERSPEKTYWY PEKINU

master
dc.abstract.enSino-Polish relations have become more intense since the beginning of Xi Jinping's presidency in 2013 due to China's tremendous economic growth and Xi Jinping's ambitious plans to build the New Silk Road.The research problem of this paper concerns the changes in political and economic relations between China and Poland during Xi Jinping's presidency (2013-present), as well as the prospects for development of these relations in the future, especially in the context of the Covid-19 pandemic and the Russian-Ukrainian conflict. The author presents analyses and assessments of political and economic events and phenomena primarily from the point of view of Chinese researchers; however, the assessments of Polish experts are also presented.The main research method used in this work is a literature review in Chinese, Polish and English, mainly by consulting, analyzing and organizing the literature to provide theoretical support for the thesis of the work.The content of this thesis is divided into four chapters. The first chapter of the thesis focuses on the historical conditions of China's foreign policy that have influenced Xi Jinping's foreign policy style. The second chapter describes the policy reforms made by Xi Jinping as a starting point for the subsequent analysis of China-Poland relations from a Chinese perspective. The third chapter of the thesis outlines the development of diplomatic relations and economic cooperation between China and Poland since Xi Jinping took office in 2013. The last chapter of the work outlines the future prospects for the development of Sino-Polish relations, primarily the factors that favor cultural and trade exchanges and investment by Chinese companies in Poland. The author concludes her analysis by examining the potential impact of the coronavirus pandemic, the U.S.-China rivalry and the Russian-Ukrainian conflict on the development of Polish-Chinese relations in the future.pl
dc.abstract.plStosunki polsko-chińskie od początku prezydentury Xi Jinpinga w 2013 r. stały się bardziej intensywne ze względu na ogromny wzrost gospodarczy Chin oraz ambitne plany Xi Jinpinga dotyczące budowy Nowego Jedwabnego Szlaku.Problem badawczy niniejszej pracy dotyczy zmian w stosunkach polityczno-gospodarczych między Chinami a Polską w okresie prezydentury Xi Jinpinga (2013-obecnie), a także perspektyw przyszłego rozwoju tych stosunków w przyszłości, zwłaszcza w kontekście pandemii Covid-19 oraz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Autorka prezentuje analizy i oceny zdarzeń i zjawisk polityczno-ekonomicznych przede wszystkim z punktu widzenia chińskich badaczy, jednakże zostały także przedstawione oceny polskich ekspertów.Główną metodą badawczą zastosowaną w tej pracy jest przegląd literatury w języku chińskim, polskim i angielskim, głównie poprzez konsultacje, analizy i uporządkowanie literatury w celu zapewnienia teoretycznego wsparcia dla tezy pracy.Treść niniejszej pracy została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział pracy koncentruje się na uwarunkowaniach historycznych polityki zagranicznej Chin, które wpłynęły na styl prowadzenia polityki zagranicznej przez Xi Jinpinga. Drugi rozdział opisuje reformy polityczne dokonane przez Xi Jinpinga jako punkcie wyjścia do późniejszej analizy stosunków polsko-chińskich z chińskiej perspektywy. Trzeci rozdział pracy przedstawia rozwój stosunków dyplomatycznych i współpracy gospodarczej między Chinami a Polską od czasu objęcia urzędu przez Xi Jinpinga w 2013 r. Ostatni rozdział pracy zarysowuje przyszłe perspektywy rozwoju stosunków chińsko-polskich, przede wszystkim czynniki sprzyjające wymianie kulturalnej i handlowej oraz inwestycjom chińskich firm w Polsce. Autorka kończy swoją analizę, badając potencjalny wpływ pandemii koronawirusa, rywalizacji amerykańsko-chińskiej oraz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na rozwój stosunków polsko-chińskich w przyszłości.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzczerski, Krzysztof - 102253 pl
dc.contributor.authorDu, Leqipl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerSzczerski, Krzysztof - 102253 pl
dc.contributor.reviewerBankowicz, Marek - 127205 pl
dc.date.accessioned2023-07-18T21:49:20Z
dc.date.available2023-07-18T21:49:20Z
dc.date.submitted2023-07-17pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-167345-299462pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316862
dc.languagepolpl
dc.subject.enChina, Poland, political-economic relations, Xi Jinping, New Silk Road, One Belt and One Road, 16+1pl
dc.subject.plChiny, Polska, stosunki polityczno-gospodarcze, Xi Jinping, Nowy Jedwabny Szlak, Jeden Pas i Jeden Szlak, 16+1pl
dc.titleCHIŃSKO-POLSKIE STOSUNKI POLITYCZNO-GOSPODARCZE PODCZAS PREZYDENTURY XI JINPINGA Z PERSPEKTYWY PEKINUpl
dc.title.alternativeSINO-POLISH POLITICAL-ECONOMIC RELATIONS DURING XI JINPING'S PRESIDENCY FROM BEIJING'S PERSPECTIVEpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Sino-Polish relations have become more intense since the beginning of Xi Jinping's presidency in 2013 due to China's tremendous economic growth and Xi Jinping's ambitious plans to build the New Silk Road.The research problem of this paper concerns the changes in political and economic relations between China and Poland during Xi Jinping's presidency (2013-present), as well as the prospects for development of these relations in the future, especially in the context of the Covid-19 pandemic and the Russian-Ukrainian conflict. The author presents analyses and assessments of political and economic events and phenomena primarily from the point of view of Chinese researchers; however, the assessments of Polish experts are also presented.The main research method used in this work is a literature review in Chinese, Polish and English, mainly by consulting, analyzing and organizing the literature to provide theoretical support for the thesis of the work.The content of this thesis is divided into four chapters. The first chapter of the thesis focuses on the historical conditions of China's foreign policy that have influenced Xi Jinping's foreign policy style. The second chapter describes the policy reforms made by Xi Jinping as a starting point for the subsequent analysis of China-Poland relations from a Chinese perspective. The third chapter of the thesis outlines the development of diplomatic relations and economic cooperation between China and Poland since Xi Jinping took office in 2013. The last chapter of the work outlines the future prospects for the development of Sino-Polish relations, primarily the factors that favor cultural and trade exchanges and investment by Chinese companies in Poland. The author concludes her analysis by examining the potential impact of the coronavirus pandemic, the U.S.-China rivalry and the Russian-Ukrainian conflict on the development of Polish-Chinese relations in the future.
dc.abstract.plpl
Stosunki polsko-chińskie od początku prezydentury Xi Jinpinga w 2013 r. stały się bardziej intensywne ze względu na ogromny wzrost gospodarczy Chin oraz ambitne plany Xi Jinpinga dotyczące budowy Nowego Jedwabnego Szlaku.Problem badawczy niniejszej pracy dotyczy zmian w stosunkach polityczno-gospodarczych między Chinami a Polską w okresie prezydentury Xi Jinpinga (2013-obecnie), a także perspektyw przyszłego rozwoju tych stosunków w przyszłości, zwłaszcza w kontekście pandemii Covid-19 oraz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Autorka prezentuje analizy i oceny zdarzeń i zjawisk polityczno-ekonomicznych przede wszystkim z punktu widzenia chińskich badaczy, jednakże zostały także przedstawione oceny polskich ekspertów.Główną metodą badawczą zastosowaną w tej pracy jest przegląd literatury w języku chińskim, polskim i angielskim, głównie poprzez konsultacje, analizy i uporządkowanie literatury w celu zapewnienia teoretycznego wsparcia dla tezy pracy.Treść niniejszej pracy została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział pracy koncentruje się na uwarunkowaniach historycznych polityki zagranicznej Chin, które wpłynęły na styl prowadzenia polityki zagranicznej przez Xi Jinpinga. Drugi rozdział opisuje reformy polityczne dokonane przez Xi Jinpinga jako punkcie wyjścia do późniejszej analizy stosunków polsko-chińskich z chińskiej perspektywy. Trzeci rozdział pracy przedstawia rozwój stosunków dyplomatycznych i współpracy gospodarczej między Chinami a Polską od czasu objęcia urzędu przez Xi Jinpinga w 2013 r. Ostatni rozdział pracy zarysowuje przyszłe perspektywy rozwoju stosunków chińsko-polskich, przede wszystkim czynniki sprzyjające wymianie kulturalnej i handlowej oraz inwestycjom chińskich firm w Polsce. Autorka kończy swoją analizę, badając potencjalny wpływ pandemii koronawirusa, rywalizacji amerykańsko-chińskiej oraz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na rozwój stosunków polsko-chińskich w przyszłości.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szczerski, Krzysztof - 102253
dc.contributor.authorpl
Du, Leqi
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Szczerski, Krzysztof - 102253
dc.contributor.reviewerpl
Bankowicz, Marek - 127205
dc.date.accessioned
2023-07-18T21:49:20Z
dc.date.available
2023-07-18T21:49:20Z
dc.date.submittedpl
2023-07-17
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-167345-299462
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316862
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
China, Poland, political-economic relations, Xi Jinping, New Silk Road, One Belt and One Road, 16+1
dc.subject.plpl
Chiny, Polska, stosunki polityczno-gospodarcze, Xi Jinping, Nowy Jedwabny Szlak, Jeden Pas i Jeden Szlak, 16+1
dc.titlepl
CHIŃSKO-POLSKIE STOSUNKI POLITYCZNO-GOSPODARCZE PODCZAS PREZYDENTURY XI JINPINGA Z PERSPEKTYWY PEKINU
dc.title.alternativepl
SINO-POLISH POLITICAL-ECONOMIC RELATIONS DURING XI JINPING'S PRESIDENCY FROM BEIJING'S PERSPECTIVE
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Acton
5
Bialystok
3
Warsaw
2
Dubno
1

No access

No Thumbnail Available
Collections