Identyfikacja kondycji i ryzyka upadłości przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek kapitałowych.

master
dc.abstract.enThe purpose of this master's thesis is attempt to analyze selected corporations in three different economic sectors by means of appropriate tools to identify critical factors affecting the stability and companies financial standing. The analysis is based on identifying risks of business bankruptcy with the available financial information from internal enterprises business. The source of this information are annual and current reports, as well as the consolidated and unitary. Reasons of bankruptcy have been verified on a sample survey of official receivers. A comprehensive audit of financial statements performed by analyzing the rate of Altman's Z-score. In addition, an assessment of companies and sectors based on Quick Test method, Du Pont analysis and structure analysis of individual elements of financial statements. The result of the study was to verify the Altman index as a tool for forecasting the situation of companies in the context of bankruptcy risk.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest próba analizy wybranych spółek kapitałowych w trzech sektorach gospodarczych za pomocą odpowiednich narzędzi dla określenia krytycznych czynników wpływających na stabilności i kondycję przedsiębiorstw. Analiza opiera się na identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstw za pomocą dostępnych informacji finansowych ze źródeł wewnętrznych. Źródłem tych informacji są sprawozdania finansowe w wymiarze okresowym i bieżącym, jak również skonsolidowanym i jednostkowym. Przyczyny upadłości zostały zweryfikowane badaniem ankietowym na próbie syndyków upadłościowych. Kompleksowe badanie sprawozdań finansowych przeprowadzono analizując wskaźnik Altmana, Z -score. Dodatkowo dokonano oceny przedsiębiorstw i sektorów w oparciu o metodę szybkiego testowania przedsiębiorstwa, analizę Du Ponta i analizę struktur poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Wynikiem badania była weryfikacja wskaźnika Altmana jako narzędzia umożliwiającego prognozowanie sytuacji przedsiębiorstw w kontekście ryzyka upadłości.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.contributor.authorMichalski, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:33:00Z
dc.date.available2020-07-24T09:33:00Z
dc.date.submitted2012-07-10pl
dc.fieldofstudyekonomia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-68160-82112pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181514
dc.languagepolpl
dc.subject.enbankruptcy – companies finance – financial standing – ratio analysispl
dc.subject.planaliza wskaźnikowa – finanse przedsiębiorstw – kondycja finansowa – upadłośćpl
dc.titleIdentyfikacja kondycji i ryzyka upadłości przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek kapitałowych.pl
dc.title.alternativeIdentification of enterprises conditions and bankruptcy risk, based on examples of selected corporationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this master's thesis is attempt to analyze selected corporations in three different economic sectors by means of appropriate tools to identify critical factors affecting the stability and companies financial standing. The analysis is based on identifying risks of business bankruptcy with the available financial information from internal enterprises business. The source of this information are annual and current reports, as well as the consolidated and unitary. Reasons of bankruptcy have been verified on a sample survey of official receivers. A comprehensive audit of financial statements performed by analyzing the rate of Altman's Z-score. In addition, an assessment of companies and sectors based on Quick Test method, Du Pont analysis and structure analysis of individual elements of financial statements. The result of the study was to verify the Altman index as a tool for forecasting the situation of companies in the context of bankruptcy risk.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest próba analizy wybranych spółek kapitałowych w trzech sektorach gospodarczych za pomocą odpowiednich narzędzi dla określenia krytycznych czynników wpływających na stabilności i kondycję przedsiębiorstw. Analiza opiera się na identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstw za pomocą dostępnych informacji finansowych ze źródeł wewnętrznych. Źródłem tych informacji są sprawozdania finansowe w wymiarze okresowym i bieżącym, jak również skonsolidowanym i jednostkowym. Przyczyny upadłości zostały zweryfikowane badaniem ankietowym na próbie syndyków upadłościowych. Kompleksowe badanie sprawozdań finansowych przeprowadzono analizując wskaźnik Altmana, Z -score. Dodatkowo dokonano oceny przedsiębiorstw i sektorów w oparciu o metodę szybkiego testowania przedsiębiorstwa, analizę Du Ponta i analizę struktur poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Wynikiem badania była weryfikacja wskaźnika Altmana jako narzędzia umożliwiającego prognozowanie sytuacji przedsiębiorstw w kontekście ryzyka upadłości.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.contributor.authorpl
Michalski, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:33:00Z
dc.date.available
2020-07-24T09:33:00Z
dc.date.submittedpl
2012-07-10
dc.fieldofstudypl
ekonomia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-68160-82112
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181514
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bankruptcy – companies finance – financial standing – ratio analysis
dc.subject.plpl
analiza wskaźnikowa – finanse przedsiębiorstw – kondycja finansowa – upadłość
dc.titlepl
Identyfikacja kondycji i ryzyka upadłości przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek kapitałowych.
dc.title.alternativepl
Identification of enterprises conditions and bankruptcy risk, based on examples of selected corporations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
5
Poznan
3
Brzostek
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Polkowice
1
Sofia
1
Ustrzyki Dolne
1

No access

No Thumbnail Available