Wiedza i zachowania zdrowotne kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy

master
dc.abstract.enIntroduction. Every year in Poland is captured over 3000 cases of women with cervical cancer. the main cause of cervical cancer is a sexually transmission of human papillomavirus (HPV). Treatment depends on the severity of the disease. The most common in Poland and so far the most effective method of prevention is regularly performed cytology and HPV vaccination T.Aim of the study. Assessment of knowledge and learning behaviors of women to their own health for the prevention of cervical cancer.Material and methods. The study involved 100 women. Method was used diagnostic survey, survey techniques, while the tool was a questionnaire authoring and Health Behavior Inventory developed by Zygfryd Juczyński. The study was conducted from 21 to 25 April 2014 in Non-public Health Care in Krakow. To develop the results and statistical analysis STATISTICA software was used and assumed significance level p < 0.05. Results.Knowledge of women surveyed in the prevention of cervical cancer is unsatisfactory. As many as 31% could not correctly indicate a smear cytology as a primary test for the diagnosis of cervical cancer.More than half of women surveyed - 55% responded that reported on Pap smear once every three years or less. Only 3% of the surveyed women were vaccinated against human papillomavirus (HPV - Human Papilloma Virus). The reason for such a small turnout vaccination, as respondents give out is the lack of knowledge about the vaccine and too high cost of the vaccine. Studied differed in terms of health behaviors. The respondents showed a good health practice, but has slightly lower activity-related behavior for the prevention of.pl
dc.abstract.plWstęp. Każdego roku w Polsce odnotowuje się ponad 3000 zachorowań kobiet na raka szyjki macicy. Główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy jest przenoszenie drogą płciową wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Leczenie zależy od zaawansowania choroby. Najpowszechniejszą w Polsce i dotychczas najskuteczniejszą metodą profilaktyki jest regularnie wykonywane badania cytologicznego oraz szczepienie przeciwko wirusowi HPV.Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy kobiet izachowańzwiązanych ze zdrowiem oraz profilaktyką raka szyjki macicy.Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 100 kobiet. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, natomiast narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych opracowany przez Zygfryda Juczyńskiego. Badanie przeprowadzono w dniach od 21 do 25 kwietnia 2014 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie. Do opracowania wyników i analiz statystycznych wykorzystano program Statistica 10 oraz przyjęto poziom istotności p = 0,05 dla różnic statystycznie istotnych i p = 001 dla różnic wysoce istotnych.Wyniki. Wiedza badanych kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy jest niezadawalająca. Aż 31% nie potrafiło prawidłowo wskazać na wymaz cytologiczny, jako podstawowe badanie w kierunku rozpoznania raka szyjki macicy. Ponad połowa ankieterek - 55% odpowiedziała, że zgłasza się na badanie cytologiczne raz na trzy lata albo rzadziej. Tylko 3% spośród badanych kobiet została zaszczepiona przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV - Human Papilloma Virus). Przyczyną tak małej frekwencji szczepień, jak podawały respondentki jest brak wiedzy na temat szczepionki i zbyt wysoki koszt szczepionki. Badane różniły się między sobą w zakresie zachowań zdrowotnych. Respondentki wykazały się dobrą praktyką zdrowotną, jednak już nieco mniejszą aktywnością związaną z zachowaniami na rzecz profilaktyki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGawor, Anna - 129472 pl
dc.contributor.authorSzwengiel, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚliwa, Leopold - 133628 pl
dc.contributor.reviewerGawor, Anna - 129472 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:41:15Z
dc.date.available2020-07-25T02:41:15Z
dc.date.submitted2014-10-14pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-88949-114440pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197445
dc.languagepolpl
dc.subject.enprevention, health behaviors, knowledge, cervical cancerpl
dc.subject.plprofilaktyka, zachowania zdrowotne, wiedza, rak szyjki macicypl
dc.titleWiedza i zachowania zdrowotne kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicypl
dc.title.alternativeKnowledge and health behaviors of women in the prevention of cervical cancerpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Every year in Poland is captured over 3000 cases of women with cervical cancer. the main cause of cervical cancer is a sexually transmission of human papillomavirus (HPV). Treatment depends on the severity of the disease. The most common in Poland and so far the most effective method of prevention is regularly performed cytology and HPV vaccination T.Aim of the study. Assessment of knowledge and learning behaviors of women to their own health for the prevention of cervical cancer.Material and methods. The study involved 100 women. Method was used diagnostic survey, survey techniques, while the tool was a questionnaire authoring and Health Behavior Inventory developed by Zygfryd Juczyński. The study was conducted from 21 to 25 April 2014 in Non-public Health Care in Krakow. To develop the results and statistical analysis STATISTICA software was used and assumed significance level p < 0.05. Results.Knowledge of women surveyed in the prevention of cervical cancer is unsatisfactory. As many as 31% could not correctly indicate a smear cytology as a primary test for the diagnosis of cervical cancer.More than half of women surveyed - 55% responded that reported on Pap smear once every three years or less. Only 3% of the surveyed women were vaccinated against human papillomavirus (HPV - Human Papilloma Virus). The reason for such a small turnout vaccination, as respondents give out is the lack of knowledge about the vaccine and too high cost of the vaccine. Studied differed in terms of health behaviors. The respondents showed a good health practice, but has slightly lower activity-related behavior for the prevention of.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Każdego roku w Polsce odnotowuje się ponad 3000 zachorowań kobiet na raka szyjki macicy. Główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy jest przenoszenie drogą płciową wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Leczenie zależy od zaawansowania choroby. Najpowszechniejszą w Polsce i dotychczas najskuteczniejszą metodą profilaktyki jest regularnie wykonywane badania cytologicznego oraz szczepienie przeciwko wirusowi HPV.Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy kobiet izachowańzwiązanych ze zdrowiem oraz profilaktyką raka szyjki macicy.Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 100 kobiet. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, natomiast narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych opracowany przez Zygfryda Juczyńskiego. Badanie przeprowadzono w dniach od 21 do 25 kwietnia 2014 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie. Do opracowania wyników i analiz statystycznych wykorzystano program Statistica 10 oraz przyjęto poziom istotności p = 0,05 dla różnic statystycznie istotnych i p = 001 dla różnic wysoce istotnych.Wyniki. Wiedza badanych kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy jest niezadawalająca. Aż 31% nie potrafiło prawidłowo wskazać na wymaz cytologiczny, jako podstawowe badanie w kierunku rozpoznania raka szyjki macicy. Ponad połowa ankieterek - 55% odpowiedziała, że zgłasza się na badanie cytologiczne raz na trzy lata albo rzadziej. Tylko 3% spośród badanych kobiet została zaszczepiona przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV - Human Papilloma Virus). Przyczyną tak małej frekwencji szczepień, jak podawały respondentki jest brak wiedzy na temat szczepionki i zbyt wysoki koszt szczepionki. Badane różniły się między sobą w zakresie zachowań zdrowotnych. Respondentki wykazały się dobrą praktyką zdrowotną, jednak już nieco mniejszą aktywnością związaną z zachowaniami na rzecz profilaktyki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gawor, Anna - 129472
dc.contributor.authorpl
Szwengiel, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Śliwa, Leopold - 133628
dc.contributor.reviewerpl
Gawor, Anna - 129472
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:41:15Z
dc.date.available
2020-07-25T02:41:15Z
dc.date.submittedpl
2014-10-14
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-88949-114440
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197445
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
prevention, health behaviors, knowledge, cervical cancer
dc.subject.plpl
profilaktyka, zachowania zdrowotne, wiedza, rak szyjki macicy
dc.titlepl
Wiedza i zachowania zdrowotne kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy
dc.title.alternativepl
Knowledge and health behaviors of women in the prevention of cervical cancer
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Rzeszów
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Bezrzecze
1
Bydgoszcz
1
Bytom
1
Gdansk
1
Knurow
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available