Rzymskie agencje ONZ: FAO i WFP w walce z głodem na świecie

master
dc.abstract.enEvery day many people die because of hunger, although we are able to produce the right amount of food to meet the basic needs of all the people in the world. The main reason is the unfair distribution of goods and wealth. In this thesis there are shown the initiatives of two the most important organizations fighting to eliminate hunger worldwide. Hunger and malnutrition definitions, statistic data as well as main reasons of hunger in the world can be found in this paper. Food security and food sovereignty were also discussed. In the paper can be found the institutional framework of the UN Food and Agriculture Organization and the World Food Programme. Three countries representing the most affected regions by the problem were selected and characterized in terms of general information, current situation and agencies activities. An important part of the dissertation is the analysis of the right to food and Zero Hunger Goal. The intention of the research is to show the problem of hunger in the world and in selected regions and how the two main agencies are dealing with this problem trying to solve it. The goal of hunger elimination in the world is very ambitious and extremely difficult to achieve due to the lack of sincere political will of developed countries.pl
dc.abstract.plNa świecie z powodu głodu codziennie umiera bardzo wiele osób, mimo że jesteśmy w stanie wyprodukować odpowiednią ilość pożywienia, by zaspokoić podstawowe potrzeby żywieniowe wszystkich ludzi. Głównym powodem jest niesprawiedliwa dystrybucja dóbr. W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania działań dwóch najważniejszych organizacji działających w celu wyeliminowania głodu i niedożywienia na świecie. Przytoczono definicje głodu i niedożywienia oraz przedstawiono dane statystyczne dotyczące opisywanych problemów. Poddano analizie przyczyny występowania głodu na świecie. Poruszono również temat bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej. W pracy omówiono ramy instytucjonalne Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowego Programu Żywnościowego. Wybrano trzy państwa reprezentujące regiony świata najbardziej dotknięte omawianym problemem i scharakteryzowano je pod względem informacji ogólnych, aktualnej sytuacji oraz działań agencji. Ważną częścią pracy jest analiza prawa do żywności oraz celu Zero Głodu na świecie wyznaczonego na rok 2030. Zamierzeniem badawczym pracy jest ukazanie problemu głodu na świecie i w wybranych poszczególnych regionach oraz sposobu, w jaki dwie główne agencje zajmujące się tym problemem starają się go rozwiązać. Cel rozwiązania głodu na świecie jest bardzo ambitny i niezmiernie trudny do osiągnięcia z powodu braku szczerej woli politycznej państw rozwiniętych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFrankowski, Pawełpl
dc.contributor.authorZawadzka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.reviewerFrankowski, Pawełpl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:50:01Z
dc.date.available2020-07-27T10:50:01Z
dc.date.submitted2017-09-26pl
dc.fieldofstudystudia nad rozwojempl
dc.identifier.apddiploma-118285-202320pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223384
dc.languagepolpl
dc.subject.enHunger, malnutrition, FAO, WFP, food security, right to food, Zero Hunger, food assistancepl
dc.subject.plGłód, niedożywienie, FAO, WFP, bezpieczeństwo żywnościowe, prawo do żywności, cel Zero Głodu, wsparcie żywnościowepl
dc.titleRzymskie agencje ONZ: FAO i WFP w walce z głodem na świeciepl
dc.title.alternativeRome-based UN agencies: FAO and WFP fighting against hunger worldwidepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Every day many people die because of hunger, although we are able to produce the right amount of food to meet the basic needs of all the people in the world. The main reason is the unfair distribution of goods and wealth. In this thesis there are shown the initiatives of two the most important organizations fighting to eliminate hunger worldwide. Hunger and malnutrition definitions, statistic data as well as main reasons of hunger in the world can be found in this paper. Food security and food sovereignty were also discussed. In the paper can be found the institutional framework of the UN Food and Agriculture Organization and the World Food Programme. Three countries representing the most affected regions by the problem were selected and characterized in terms of general information, current situation and agencies activities. An important part of the dissertation is the analysis of the right to food and Zero Hunger Goal. The intention of the research is to show the problem of hunger in the world and in selected regions and how the two main agencies are dealing with this problem trying to solve it. The goal of hunger elimination in the world is very ambitious and extremely difficult to achieve due to the lack of sincere political will of developed countries.
dc.abstract.plpl
Na świecie z powodu głodu codziennie umiera bardzo wiele osób, mimo że jesteśmy w stanie wyprodukować odpowiednią ilość pożywienia, by zaspokoić podstawowe potrzeby żywieniowe wszystkich ludzi. Głównym powodem jest niesprawiedliwa dystrybucja dóbr. W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania działań dwóch najważniejszych organizacji działających w celu wyeliminowania głodu i niedożywienia na świecie. Przytoczono definicje głodu i niedożywienia oraz przedstawiono dane statystyczne dotyczące opisywanych problemów. Poddano analizie przyczyny występowania głodu na świecie. Poruszono również temat bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej. W pracy omówiono ramy instytucjonalne Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowego Programu Żywnościowego. Wybrano trzy państwa reprezentujące regiony świata najbardziej dotknięte omawianym problemem i scharakteryzowano je pod względem informacji ogólnych, aktualnej sytuacji oraz działań agencji. Ważną częścią pracy jest analiza prawa do żywności oraz celu Zero Głodu na świecie wyznaczonego na rok 2030. Zamierzeniem badawczym pracy jest ukazanie problemu głodu na świecie i w wybranych poszczególnych regionach oraz sposobu, w jaki dwie główne agencje zajmujące się tym problemem starają się go rozwiązać. Cel rozwiązania głodu na świecie jest bardzo ambitny i niezmiernie trudny do osiągnięcia z powodu braku szczerej woli politycznej państw rozwiniętych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Frankowski, Paweł
dc.contributor.authorpl
Zawadzka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.reviewerpl
Frankowski, Paweł
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:50:01Z
dc.date.available
2020-07-27T10:50:01Z
dc.date.submittedpl
2017-09-26
dc.fieldofstudypl
studia nad rozwojem
dc.identifier.apdpl
diploma-118285-202320
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223384
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Hunger, malnutrition, FAO, WFP, food security, right to food, Zero Hunger, food assistance
dc.subject.plpl
Głód, niedożywienie, FAO, WFP, bezpieczeństwo żywnościowe, prawo do żywności, cel Zero Głodu, wsparcie żywnościowe
dc.titlepl
Rzymskie agencje ONZ: FAO i WFP w walce z głodem na świecie
dc.title.alternativepl
Rome-based UN agencies: FAO and WFP fighting against hunger worldwide
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Mijdrecht
7
Bytom
3
Gliwice
3
Lodz
3
Osiek
2
Torun
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available