Zastosowanie uogólnionej strategii kalibracyjnej do identyfikacji i eliminacji błędów systematycznych

master
dc.abstract.enCalibration is an essential step in most analytical methods. Generalized calibration strategy (GCS) is one of the innovation approaches aimed at calibration which allows for a diagnosis of systematic errors and improvement of results accuracy by combining extrapolative and interpolative calibration approach in a single procedure, along with stepwise dilution of a sample. An important aspect of GCS is employment of a system enabling mechanization of the whole procedure. The aim of the work was to examine the possibility of application of GCS to identification and elimination of systematic errors. The strategy was employed for determination of selenium in CRM and natural plant samples using ICP-MS. A novel, solenoid micropump-based flow system for implementation of GCS has been designed and constructed during the study. The manifold consists of several modules fully operated by a computer and connected with each other in a properly designed network. Its performance and usefulness were tested in determination of calcium in synthetic and natural samples by FAAS. The designed manifold enabled to perform GCS procedure with very good precision, in short time and with low sample and reagent consumption. The preformed research proved that GCS allowed for detection and elimination of errors connected with interference effects along with substantial improvement of accuracy of the final results.pl
dc.abstract.plKalibracja jest niezbędnym etapem większości metod analitycznych. Innowacyjnym podejściem w kalibracji jest uogólniona strategia kalibracyjna (GCS), która łącząc w sobie interpolacyjną i ekstrapolacyjną metodę wraz ze stopniowym rozcieńczaniem próbki i wzorca pozwala na diagnozę błędów systematycznych i poprawę dokładności wyniku. Ważnym aspektem GCS jest wykorzystanie układu, pozwalającego na zmechanizowanie całej procedury. Celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości zastosowania uogólnionej strategii kalibracyjnej do identyfikacji i eliminacji błędów systematycznych. Strategię zastosowano do oznaczania selenu w CRM i w naturalnych próbkach roślinnych z wykorzystaniem techniki ICP-MS. W trakcie prac skonstruowano oryginalny układ wstrzykowo-przepływowy do realizacji GCS, który zawierał zawory i mikropompy elektromagnetyczne, sterowane przez komputer. Poprawność pracy i użyteczność analityczną układu sprawdzono w oznaczeniach wapnia w próbkach syntetycznych i naturalnych z wykorzystaniem techniki FAAS. Otrzymane wyniki wykazały, iż zaprojektowany układ pozwala na zmechanizowaną realizację pełnej procedury GCS z bardzo dobrą precyzją, w krótkim czasie i przy niewielkim zużyciu próbki oraz odczynników. Wykonane badania potwierdziły, że GCS pozwala na wykrywanie oraz eliminację błędów związanych z występowaniem efektów interferencyjnych i znaczną poprawę dokładności oznaczeń.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWieczorek, Marcin - 160176 pl
dc.contributor.authorPaluch, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWieczorek, Marcin - 160176 pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Paweł - 129217 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:49:20Z
dc.date.available2020-07-25T00:49:20Z
dc.date.submitted2014-06-25pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-87144-111595pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195721
dc.languagepolpl
dc.subject.enflow analysis, analytical calibration, generalized calibration strategy, calibration errorspl
dc.subject.planaliza przepływowa, kalibracja analityczna, uogólniona strategia kalibracyjna, błędy kalibracyjnepl
dc.titleZastosowanie uogólnionej strategii kalibracyjnej do identyfikacji i eliminacji błędów systematycznychpl
dc.title.alternativeApplication of the generalized calibration strategy to identification and elimination of systematic errorspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Calibration is an essential step in most analytical methods. Generalized calibration strategy (GCS) is one of the innovation approaches aimed at calibration which allows for a diagnosis of systematic errors and improvement of results accuracy by combining extrapolative and interpolative calibration approach in a single procedure, along with stepwise dilution of a sample. An important aspect of GCS is employment of a system enabling mechanization of the whole procedure. The aim of the work was to examine the possibility of application of GCS to identification and elimination of systematic errors. The strategy was employed for determination of selenium in CRM and natural plant samples using ICP-MS. A novel, solenoid micropump-based flow system for implementation of GCS has been designed and constructed during the study. The manifold consists of several modules fully operated by a computer and connected with each other in a properly designed network. Its performance and usefulness were tested in determination of calcium in synthetic and natural samples by FAAS. The designed manifold enabled to perform GCS procedure with very good precision, in short time and with low sample and reagent consumption. The preformed research proved that GCS allowed for detection and elimination of errors connected with interference effects along with substantial improvement of accuracy of the final results.
dc.abstract.plpl
Kalibracja jest niezbędnym etapem większości metod analitycznych. Innowacyjnym podejściem w kalibracji jest uogólniona strategia kalibracyjna (GCS), która łącząc w sobie interpolacyjną i ekstrapolacyjną metodę wraz ze stopniowym rozcieńczaniem próbki i wzorca pozwala na diagnozę błędów systematycznych i poprawę dokładności wyniku. Ważnym aspektem GCS jest wykorzystanie układu, pozwalającego na zmechanizowanie całej procedury. Celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości zastosowania uogólnionej strategii kalibracyjnej do identyfikacji i eliminacji błędów systematycznych. Strategię zastosowano do oznaczania selenu w CRM i w naturalnych próbkach roślinnych z wykorzystaniem techniki ICP-MS. W trakcie prac skonstruowano oryginalny układ wstrzykowo-przepływowy do realizacji GCS, który zawierał zawory i mikropompy elektromagnetyczne, sterowane przez komputer. Poprawność pracy i użyteczność analityczną układu sprawdzono w oznaczeniach wapnia w próbkach syntetycznych i naturalnych z wykorzystaniem techniki FAAS. Otrzymane wyniki wykazały, iż zaprojektowany układ pozwala na zmechanizowaną realizację pełnej procedury GCS z bardzo dobrą precyzją, w krótkim czasie i przy niewielkim zużyciu próbki oraz odczynników. Wykonane badania potwierdziły, że GCS pozwala na wykrywanie oraz eliminację błędów związanych z występowaniem efektów interferencyjnych i znaczną poprawę dokładności oznaczeń.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Wieczorek, Marcin - 160176
dc.contributor.authorpl
Paluch, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Wieczorek, Marcin - 160176
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Paweł - 129217
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:49:20Z
dc.date.available
2020-07-25T00:49:20Z
dc.date.submittedpl
2014-06-25
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-87144-111595
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195721
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
flow analysis, analytical calibration, generalized calibration strategy, calibration errors
dc.subject.plpl
analiza przepływowa, kalibracja analityczna, uogólniona strategia kalibracyjna, błędy kalibracyjne
dc.titlepl
Zastosowanie uogólnionej strategii kalibracyjnej do identyfikacji i eliminacji błędów systematycznych
dc.title.alternativepl
Application of the generalized calibration strategy to identification and elimination of systematic errors
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available