Prawa człowieka w Korei Północnej w kontekście przejawów łamania praw człowieka oraz prawa do życia i wolności

licenciate
dc.abstract.enThe present paper aims to present the responsibility of the North Korean regime's policy and party for violations of human rights. Particular attention has paid to the multiplicity of human rights violations, despite signing international human rights treaties. This study showed how the most basic rights like the right to life and the right to freedom are not respected in North Korea. The fundamental issue for understanding chronic food shortages in North Korea are regime political decision and famine during the mid-1990s, which was the effect of unchanging policy and natural disasters. In North Korea system of labour camps along with detention facilities and treatment of refugees is an instance of arbitral deprivation of liberty and right to life. The thesis consists of three chapters. In the first part presented two perspectives of human rights: collective rights compiled with individual rights. The study focused on the comparative approach to North Korean's Juche philosophy and the European Human Rights system. The second chapter describes violations of civil and political rights, as well as economic, social and cultural rights. It focused on widespread and grave infringements of the right to life and torture. Among them were executions, torture, forced work and arrests without a warrant. Research has shown a level of social control and invigilation. In North Korea, there is no freedom of thought, conscience and religion and even the smallest sign of different thinking or opposition against the great leader is treated as treason and ruthlessly punished. There is no adequate security to the right to health, because medical facilities are in a poor state, without proper sanitary conditions. Workers' Party of Korea has all control over employing people to work. In the country, it is spreading bribery, because without its people wouldn't be able to take care of your health and time for work in a place when people can make money for living. This chapter also discussed the slave-like working conditions of North Korean workers working overseas. This chapter ends with analyses education in North Korea, which education program based on propaganda teachings and schools need to be supported by parents, so they can continue operating. The next chapter is devoted to two human rights: the right to life and the right to freedom. As an example of violations of these rights can be famine during the mid-1990s in North Korea, repatriation of North Koreans and system of labour camps, especially political prison camps. The study showed in which way decisions of the regime were responsible for the famine. It described how the government of North Korea contributed to food shortages not changing policy and his actions during the famine. It also describes term faminogenesis, which defines types of behaviour leading to the famine. It has focused on refugees and his reasons for escape, as well as China's position on refugees and punishments after repatriations. The last part of the chapter concentred on the most recent food situation in North Korea.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy było przedstawienie przekroju łamanych praw człowieka w Korei Północnej, za których łamanie odpowiedzialna jest polityka rządu i partii. Szczególną uwagę zwrócono na wielość łamanych praw, mimo podpisania traktatów międzynarodowych, mających na celu ochronę praw człowieka. Ukazano w jaki sposób podstawowe prawa przysługujące ze względu na bycie człowiekiem jak prawo do wolności i życia nie są w Korei Północnej przestrzegane. Kluczową kwestią dla zrozumienia chronicznego niedoboru żywności w Korei Północnej są decyzje polityczne rządu oraz klęska głodu w latach 90., która była wynikiem prowadzonej polityki oraz klęsk żywiołowych. Istnienie systemu obozów pracy wraz z ośrodkami zatrzymań oraz sposób traktowania uchodźców są wyraźnym przykładem arbitralnego pozbawienia wolności oraz życia.Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono postrzeganie praw człowieka w perspektywie praw kolektywnych w Korei Północnej zestawionych z postrzeganiem praw przysługujących wszystkich jednostkom, odpowiednim dla europejskiego modelu postrzegania praw człowieka Skupiono się na porównaniu postrzeganiu praw człowieka w Korei Północnej za które w dużym stopniu odpowiada filozofia Juche oraz specyficzne pojmowanie konfucjanizmu z europejskim modelem praw człowieka opierającym się na fundamentach filozoficznych i religijnych.W kolejnej części przedstawiono łamane prawa człowieka z zakresu praw politycznych i obywatelskich, a także gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Wspomniano o istotnych naruszeniach prawa do życia oraz nieludzkim traktowaniu. Należą do mich między innymi egzekucje, tortury, przymusowa praca, a także aresztowania bez informacji o powodzie. W wyniku analizy ukazano poziom kontroli i inwigilacji obywateli w wyniku władzy nad system sądowniczym, istnieniem jednostek obserwacyjnych, mających na celu donoszenie i zbieranie informacji oraz sesji samokrytyki. Ukazano brak istnienia prawa do wolności myśli, sumienia i religii, a wszelkie przejawy odmiennego myślenia o przywódcy lub posiadanie odmiennych poglądów są uznawane za zdradę i bezwzględnie karane. Przeanalizowano również brak zabezpieczenia społeczeństwa w zakresie odpowiednej opieki medycznej, co dotyczy warunków sanitarnych, konieczności wykorzystywania łapówek oraz bardzo niskiej jakości usług medycznych. Opisano kwestie nadzoru Partii Pracy nad zatrudnieniem, przymusowej pracy oraz szerzącego się systemu łapówek. Przedstawiono również wyzyskanych przez Partię Pracy Korei pracowników wysyłanych do pracy za granicą. Na zakończenie rozdziału przeanalizowano kwestie dostępu do edukacji, obciążeń finansowych rodziców zmuszonych wspierać działalność szkół oraz wykorzystywania propagandowego programu nauczania. Trzeci rozdział pracy jest poświęcony dwóm prawom człowieka: prawu do życia i prawu do wolności. Jako przykład łamania tych praw posłużono się klęską głodu w latach 90. w Korei Północnej, repatriacjami uchodźców oraz systemem obozów. Ukazano sytuacje i decyzje, które doprowadziły do kryzysu żywnościowego. Opisano, jak rząd przyczynił się do niedoborów żywności poprzez utrzymywanie polityki samowystarczalności oraz jego postepowanie podczas klęski głodu. Ważnym elementem analizy było przedstawienie terminu faminogenza, który określa typy zachowań prowadzące do kryzysu głodu. Skupiono się również na uchodźcach, a więc powodach ucieczki, postępowania Chin wobec uchodźców oraz kar po repatriacji do Korei Północnej. W końcowej części rozdziału umieszczono informacje dotyczące obecnej sytuacji żywnościowej w Korei Północnej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKwieciński, Rafałpl
dc.contributor.authorWilkosz, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKwieciński, Rafałpl
dc.contributor.reviewerLubina, Michałpl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:29:21Z
dc.date.available2020-10-20T19:29:21Z
dc.date.submitted2020-09-30pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-141978-215126pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249237
dc.languagepolpl
dc.subject.enNorth Korea, human rights, famine, food shortages, refugees, campspl
dc.subject.plKorea Północna, prawa człowieka, klęska głodu, niedobory żywności, uchodźcy, obozypl
dc.titlePrawa człowieka w Korei Północnej w kontekście przejawów łamania praw człowieka oraz prawa do życia i wolnościpl
dc.title.alternativeHuman Right in North Korea: Violations of Human Rights, Right to Life and Freedompl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present paper aims to present the responsibility of the North Korean regime's policy and party for violations of human rights. Particular attention has paid to the multiplicity of human rights violations, despite signing international human rights treaties. This study showed how the most basic rights like the right to life and the right to freedom are not respected in North Korea. The fundamental issue for understanding chronic food shortages in North Korea are regime political decision and famine during the mid-1990s, which was the effect of unchanging policy and natural disasters. In North Korea system of labour camps along with detention facilities and treatment of refugees is an instance of arbitral deprivation of liberty and right to life. The thesis consists of three chapters. In the first part presented two perspectives of human rights: collective rights compiled with individual rights. The study focused on the comparative approach to North Korean's Juche philosophy and the European Human Rights system. The second chapter describes violations of civil and political rights, as well as economic, social and cultural rights. It focused on widespread and grave infringements of the right to life and torture. Among them were executions, torture, forced work and arrests without a warrant. Research has shown a level of social control and invigilation. In North Korea, there is no freedom of thought, conscience and religion and even the smallest sign of different thinking or opposition against the great leader is treated as treason and ruthlessly punished. There is no adequate security to the right to health, because medical facilities are in a poor state, without proper sanitary conditions. Workers' Party of Korea has all control over employing people to work. In the country, it is spreading bribery, because without its people wouldn't be able to take care of your health and time for work in a place when people can make money for living. This chapter also discussed the slave-like working conditions of North Korean workers working overseas. This chapter ends with analyses education in North Korea, which education program based on propaganda teachings and schools need to be supported by parents, so they can continue operating. The next chapter is devoted to two human rights: the right to life and the right to freedom. As an example of violations of these rights can be famine during the mid-1990s in North Korea, repatriation of North Koreans and system of labour camps, especially political prison camps. The study showed in which way decisions of the regime were responsible for the famine. It described how the government of North Korea contributed to food shortages not changing policy and his actions during the famine. It also describes term faminogenesis, which defines types of behaviour leading to the famine. It has focused on refugees and his reasons for escape, as well as China's position on refugees and punishments after repatriations. The last part of the chapter concentred on the most recent food situation in North Korea.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy było przedstawienie przekroju łamanych praw człowieka w Korei Północnej, za których łamanie odpowiedzialna jest polityka rządu i partii. Szczególną uwagę zwrócono na wielość łamanych praw, mimo podpisania traktatów międzynarodowych, mających na celu ochronę praw człowieka. Ukazano w jaki sposób podstawowe prawa przysługujące ze względu na bycie człowiekiem jak prawo do wolności i życia nie są w Korei Północnej przestrzegane. Kluczową kwestią dla zrozumienia chronicznego niedoboru żywności w Korei Północnej są decyzje polityczne rządu oraz klęska głodu w latach 90., która była wynikiem prowadzonej polityki oraz klęsk żywiołowych. Istnienie systemu obozów pracy wraz z ośrodkami zatrzymań oraz sposób traktowania uchodźców są wyraźnym przykładem arbitralnego pozbawienia wolności oraz życia.Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono postrzeganie praw człowieka w perspektywie praw kolektywnych w Korei Północnej zestawionych z postrzeganiem praw przysługujących wszystkich jednostkom, odpowiednim dla europejskiego modelu postrzegania praw człowieka Skupiono się na porównaniu postrzeganiu praw człowieka w Korei Północnej za które w dużym stopniu odpowiada filozofia Juche oraz specyficzne pojmowanie konfucjanizmu z europejskim modelem praw człowieka opierającym się na fundamentach filozoficznych i religijnych.W kolejnej części przedstawiono łamane prawa człowieka z zakresu praw politycznych i obywatelskich, a także gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Wspomniano o istotnych naruszeniach prawa do życia oraz nieludzkim traktowaniu. Należą do mich między innymi egzekucje, tortury, przymusowa praca, a także aresztowania bez informacji o powodzie. W wyniku analizy ukazano poziom kontroli i inwigilacji obywateli w wyniku władzy nad system sądowniczym, istnieniem jednostek obserwacyjnych, mających na celu donoszenie i zbieranie informacji oraz sesji samokrytyki. Ukazano brak istnienia prawa do wolności myśli, sumienia i religii, a wszelkie przejawy odmiennego myślenia o przywódcy lub posiadanie odmiennych poglądów są uznawane za zdradę i bezwzględnie karane. Przeanalizowano również brak zabezpieczenia społeczeństwa w zakresie odpowiednej opieki medycznej, co dotyczy warunków sanitarnych, konieczności wykorzystywania łapówek oraz bardzo niskiej jakości usług medycznych. Opisano kwestie nadzoru Partii Pracy nad zatrudnieniem, przymusowej pracy oraz szerzącego się systemu łapówek. Przedstawiono również wyzyskanych przez Partię Pracy Korei pracowników wysyłanych do pracy za granicą. Na zakończenie rozdziału przeanalizowano kwestie dostępu do edukacji, obciążeń finansowych rodziców zmuszonych wspierać działalność szkół oraz wykorzystywania propagandowego programu nauczania. Trzeci rozdział pracy jest poświęcony dwóm prawom człowieka: prawu do życia i prawu do wolności. Jako przykład łamania tych praw posłużono się klęską głodu w latach 90. w Korei Północnej, repatriacjami uchodźców oraz systemem obozów. Ukazano sytuacje i decyzje, które doprowadziły do kryzysu żywnościowego. Opisano, jak rząd przyczynił się do niedoborów żywności poprzez utrzymywanie polityki samowystarczalności oraz jego postepowanie podczas klęski głodu. Ważnym elementem analizy było przedstawienie terminu faminogenza, który określa typy zachowań prowadzące do kryzysu głodu. Skupiono się również na uchodźcach, a więc powodach ucieczki, postępowania Chin wobec uchodźców oraz kar po repatriacji do Korei Północnej. W końcowej części rozdziału umieszczono informacje dotyczące obecnej sytuacji żywnościowej w Korei Północnej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kwieciński, Rafał
dc.contributor.authorpl
Wilkosz, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kwieciński, Rafał
dc.contributor.reviewerpl
Lubina, Michał
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:29:21Z
dc.date.available
2020-10-20T19:29:21Z
dc.date.submittedpl
2020-09-30
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-141978-215126
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249237
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
North Korea, human rights, famine, food shortages, refugees, camps
dc.subject.plpl
Korea Północna, prawa człowieka, klęska głodu, niedobory żywności, uchodźcy, obozy
dc.titlepl
Prawa człowieka w Korei Północnej w kontekście przejawów łamania praw człowieka oraz prawa do życia i wolności
dc.title.alternativepl
Human Right in North Korea: Violations of Human Rights, Right to Life and Freedom
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
125
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
9
Lodz
9
Poznan
8
Wroclaw
8
Katowice
5
Gdansk
4
Pinczow
4
Drzewica
3
Wilkszyn
3

No access

No Thumbnail Available