Małe Konstytucje w historii polskiego konstytucjonalizmu

master
dc.abstract.enThe Polish constitutional tradition, besides the Basic Law, was also created by the Small Constitutions. Those special acts of law are characterized by: a limited scope of regulation and their temporary nature. They were adopted during specific historical circumstances and events. This solution was used three times: when Poland regained its independence - in 1919, after the World War II - in 1947, and in response to political transformation - in 1992. This thesis disscusses Polish Small Constitutions in chronological order. Each of these acts are presented in historical context (antecedents and constitutional practice). The most important features of Small Consitutions are also discussed alongside with process of their regulation and system of rules which all the Small Constitution contain. The thesis analyzed the following problem: Is Small Constitution a temporary act or temporariness of regulations? - comparative analysis tries to solve this issue. In conclusions and summary, I presented an examples of Small Constitutions in the other countries.pl
dc.abstract.plTradycję polskiego konstytucjonalizmu, oprócz ustaw zasadniczych, tworzą także "małe konstytucje". Akty te cechują się niepełnością i tymczasowością, a uchwalane były w szczególnych momentach historycznych. Trzykrotnie zastosowano takie rozwiązanie: gdy Polska odzyskała niepodległość - w 1919 roku, po II wojnie światowej - w 1947 roku, oraz w odpowiedzi na transformację ustrojową - w 1992 roku. Praca zawiera omówienie trzech małych konstytucji z zachowaniem chronologii ich uchwalania. Każdy akt prawny zaprezentowano w kontekście ówczesnych wydarzeń historycznych (zdarzeń poprzedzających oraz praktyki konstytucyjnej). Przedstawione zostały cechy małych konstytucji, szczegółowo zaprezentowano treść przepisów i zawarte zasady ustrojowe. Ze szczególną uwagą przeanalizowano następującą kwestię: czy mała konstytucja to przede wszystkim tymczasowość aktu prawnego czy również tymczasowość przyjętych rozwiązań prawnych - analiza porównawcza omawianych aktów w kontekście następujących po nich ustaw zasadniczych pozwoliła znaleźć rozwiązanie. Wśród wniosków i podsumowań przedstawiono przykłady małych konstytucji w innych państwach.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZięba, Andrzej - 132917 pl
dc.contributor.authorKępa, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJakubiak, Łukasz - 160829 pl
dc.contributor.reviewerZięba, Andrzej - 132917 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:25:13Z
dc.date.available2020-07-27T04:25:13Z
dc.date.submitted2017-02-24pl
dc.fieldofstudyinstytucje i zarządzanie politykąpl
dc.identifier.apddiploma-111857-143622pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217547
dc.languagepolpl
dc.subject.enbasic law, comparative analysis, constitution, Constitution of the Polish People's Republic, Constitution of the Republic of Poland, constitutional matters, constitutional practice, constitutionalism, March Constitution, Small Constitution, system rules, systematics of constitution,1919, 1947, 1992pl
dc.subject.planaliza porównawcza, konstytucja, Konstytucja marcowa, Konstytucja PRL, Konstytucja RP, konstytucjonalizm, mała konstytucja, materie konstytucyjne, praktyka konstytucyjna, systematyka konstytucji, ustawa zasadnicza, zasady ustrojowe,1919, 1947, 1992,pl
dc.titleMałe Konstytucje w historii polskiego konstytucjonalizmupl
dc.title.alternativeThe Small Constitutions in the Polish Constitutional Historypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Polish constitutional tradition, besides the Basic Law, was also created by the Small Constitutions. Those special acts of law are characterized by: a limited scope of regulation and their temporary nature. They were adopted during specific historical circumstances and events. This solution was used three times: when Poland regained its independence - in 1919, after the World War II - in 1947, and in response to political transformation - in 1992. This thesis disscusses Polish Small Constitutions in chronological order. Each of these acts are presented in historical context (antecedents and constitutional practice). The most important features of Small Consitutions are also discussed alongside with process of their regulation and system of rules which all the Small Constitution contain. The thesis analyzed the following problem: Is Small Constitution a temporary act or temporariness of regulations? - comparative analysis tries to solve this issue. In conclusions and summary, I presented an examples of Small Constitutions in the other countries.
dc.abstract.plpl
Tradycję polskiego konstytucjonalizmu, oprócz ustaw zasadniczych, tworzą także "małe konstytucje". Akty te cechują się niepełnością i tymczasowością, a uchwalane były w szczególnych momentach historycznych. Trzykrotnie zastosowano takie rozwiązanie: gdy Polska odzyskała niepodległość - w 1919 roku, po II wojnie światowej - w 1947 roku, oraz w odpowiedzi na transformację ustrojową - w 1992 roku. Praca zawiera omówienie trzech małych konstytucji z zachowaniem chronologii ich uchwalania. Każdy akt prawny zaprezentowano w kontekście ówczesnych wydarzeń historycznych (zdarzeń poprzedzających oraz praktyki konstytucyjnej). Przedstawione zostały cechy małych konstytucji, szczegółowo zaprezentowano treść przepisów i zawarte zasady ustrojowe. Ze szczególną uwagą przeanalizowano następującą kwestię: czy mała konstytucja to przede wszystkim tymczasowość aktu prawnego czy również tymczasowość przyjętych rozwiązań prawnych - analiza porównawcza omawianych aktów w kontekście następujących po nich ustaw zasadniczych pozwoliła znaleźć rozwiązanie. Wśród wniosków i podsumowań przedstawiono przykłady małych konstytucji w innych państwach.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zięba, Andrzej - 132917
dc.contributor.authorpl
Kępa, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jakubiak, Łukasz - 160829
dc.contributor.reviewerpl
Zięba, Andrzej - 132917
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:25:13Z
dc.date.available
2020-07-27T04:25:13Z
dc.date.submittedpl
2017-02-24
dc.fieldofstudypl
instytucje i zarządzanie polityką
dc.identifier.apdpl
diploma-111857-143622
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217547
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
basic law, comparative analysis, constitution, Constitution of the Polish People's Republic, Constitution of the Republic of Poland, constitutional matters, constitutional practice, constitutionalism, March Constitution, Small Constitution, system rules, systematics of constitution,1919, 1947, 1992
dc.subject.plpl
analiza porównawcza, konstytucja, Konstytucja marcowa, Konstytucja PRL, Konstytucja RP, konstytucjonalizm, mała konstytucja, materie konstytucyjne, praktyka konstytucyjna, systematyka konstytucji, ustawa zasadnicza, zasady ustrojowe,1919, 1947, 1992,
dc.titlepl
Małe Konstytucje w historii polskiego konstytucjonalizmu
dc.title.alternativepl
The Small Constitutions in the Polish Constitutional History
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
89
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Poznan
9
Krakow
5
Bydgoszcz
4
Koszalin
4
Lublin
4
Łanięta
4
Gdansk
3
Słupsk
3
Częstochowa
2

No access

No Thumbnail Available