Metody rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie przedsiębiorstw międzynarodowych

master
dc.abstract.enRecruitment is one of the fundamental processes in managing human capital. The aim of this thesis is to examine the recruitment processes that take place in international organizations and to determine what methods of recruitment and selection of employees are most often chosen. The first part of the work focuses on the theoretical process of employee selection and describes what recruitment techniques appear in the literature on the subject. In this work several types of selection methods used during recruitment processes are presented, along with the selection traps that may occur during the recruitment process. The empirical chapter presents the results of research conducted with the use of a questionnaire among recruiters.pl
dc.abstract.plRekrutacja jest jednym fundamentalnych procesów z zarządzaniu kapitałem ludzki. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie procesów rekrutacyjnych, które zachodzą w organizacjach międzynarodowych oraz jakie metody rekrutacji i selekcji pracowników są wybierane najczęściej. Pierwsza część pracy skupia się na teoretycznym procesie doboru pracowników i opisuje jakie techniki rekrutacyjne występują w literaturze przedmiotu. Przedstawione zostały także rodzaje metod selekcji wykorzystywanych podczas rekrutacji, wraz z uwzględnieniem pułapek selekcyjnych, które mogą wystąpić podczas procesu zatrudnienia. W rozdziale empirycznym przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety wśród rekruterów.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTeczke, Maciejpl
dc.contributor.authorPatyk, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerTeczke, Maciejpl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2022-10-26T21:41:28Z
dc.date.available2022-10-26T21:41:28Z
dc.date.submitted2022-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-157222-294598pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302760
dc.languagepolpl
dc.subject.enhuman resources – recruitment – selectionpl
dc.subject.plrekrutacja – selekcja – zasoby ludzkiepl
dc.titleMetody rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie przedsiębiorstw międzynarodowychpl
dc.title.alternativeMethods of recruiting and selecting employees based on international companies.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Recruitment is one of the fundamental processes in managing human capital. The aim of this thesis is to examine the recruitment processes that take place in international organizations and to determine what methods of recruitment and selection of employees are most often chosen. The first part of the work focuses on the theoretical process of employee selection and describes what recruitment techniques appear in the literature on the subject. In this work several types of selection methods used during recruitment processes are presented, along with the selection traps that may occur during the recruitment process. The empirical chapter presents the results of research conducted with the use of a questionnaire among recruiters.
dc.abstract.plpl
Rekrutacja jest jednym fundamentalnych procesów z zarządzaniu kapitałem ludzki. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie procesów rekrutacyjnych, które zachodzą w organizacjach międzynarodowych oraz jakie metody rekrutacji i selekcji pracowników są wybierane najczęściej. Pierwsza część pracy skupia się na teoretycznym procesie doboru pracowników i opisuje jakie techniki rekrutacyjne występują w literaturze przedmiotu. Przedstawione zostały także rodzaje metod selekcji wykorzystywanych podczas rekrutacji, wraz z uwzględnieniem pułapek selekcyjnych, które mogą wystąpić podczas procesu zatrudnienia. W rozdziale empirycznym przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety wśród rekruterów.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Teczke, Maciej
dc.contributor.authorpl
Patyk, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Teczke, Maciej
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2022-10-26T21:41:28Z
dc.date.available
2022-10-26T21:41:28Z
dc.date.submittedpl
2022-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-157222-294598
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302760
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
human resources – recruitment – selection
dc.subject.plpl
rekrutacja – selekcja – zasoby ludzkie
dc.titlepl
Metody rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie przedsiębiorstw międzynarodowych
dc.title.alternativepl
Methods of recruiting and selecting employees based on international companies.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Częstochowa
2
Krakow
1
Suwałki
1
Wroclaw
1
Zalasewo
1

No access

No Thumbnail Available
Collections