Ways of understanding leadership by Polish nurses

2018
book section
conference proceedings
dc.abstract.enNowadays, when highly-educated Polish nurses are still fighting for a decent pay and for improving the status of their profession within the healthcare system, new action plans to keep them in the profession in Poland are being actively sought after. Solutions proposed to date are insufficient, as the problem is much more complex. The potential of the professional role of nurses, arising among others from the curriculum of their B.Sc. and M.Sc. studies, exceeds significantly health science and includes elements of psychology, sociology and management. Their role in the healthcare system is also special as they are required not only to provide excellent care to patients, but also to organise their own work efficiently, and in some cases also to engage in management activities. Therefore, it seems that they need a chance to have a real impact on the development of healthcare institutions to improve the system and strengthen their professional position. A chance to explore nurses’ potential may be created by leadership understood as bottom-up actions based on full participation. But how do nurses understand leadership in the context of healthcare organisations? Do they see it as a chance to develop themselves, their profession and healthcare institutions? The aim of the article is to present how Polish nurses understand leadership and to identify the potential related thereto in order to improve the anagement of healthcare institutions. An electronic questionnaire was used, directed at professional Polish nurses. The conclusions from the study have allowed for the formulation of specific recommendations useful in healthcare organisation management. The guidance may be especially interesting to directors of healthcare institutions, heads of wards, ward nurses as well as all others interested in healthcare leadership.pl
dc.abstract.plW czasach, kiedy wysoko wykształcone polskie pielęgniarki wciąż walczą o godne płace oraz zwiększenie rangi ich zawodu w strukturach organizacji ochrony zdrowia, aktywnie poszukuje się nowych sposobów działania, które zatrzymałyby je w wykonywanej profesji właśnie w Polsce. Dotychczas zaproponowane rozwiązania są jednak niewystarczające, ponieważ problem jest znacznie bardziej złożony. Potencjał roli zawodowej pielęgniarek, wynikający chociażby z programu studiów licencjackich i magisterskich, wykracza znacznie poza nauki o zdrowiu, zawierając elementy psychologii, socjologii i zarządzania. Ich rola w systemie ochrony zdrowia jest wyjątkowa również dlatego, ponieważ wymaga się od nich nie tylko doskonałej opieki nad pacjentami, ale także sprawnej organizacji pracy, a w niektórych przypadkach nawet zarządzania. Wydaje się więc, że potrzebna jest im szansa realnego wpływu na rozwój organizacji ochrony zdrowia w celu doskonalenia systemu oraz wzmocnienia swojej pozycji zawodowej. Szansą na wydobycie potencjału tkwiącego w pielęgniarkach, może być przywództwo jako oddolne działanie oparte na pełnej partycypacji. Jednak jak pielęgniarki rozumieją pojęcie przywództwa w kontekście organizacji ochrony zdrowia? Czy widzą w nim szansę na rozwój własny, swojej profesji i instytucji opieki zdrowotnej? Zatem celem artykułu jest przedstawienie sposobów rozumienia przywództwa przez polskie pielęgniarki oraz identyfikacja potencjału z tym związanego dla poprawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia. W związku z tym posłużono się formularzem elektronicznym skierowanym do grupy zawodowej pielęgniarek w Polsce. Wnioski z badań pozwoliły na sformułowanie konkretnych rekomendacji przydatnych w procesie zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej. Wskazówki mogą okazać się szczególnie interesujące dla dyrektorów organizacji ochrony zdrowia, ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką przywództwa w sektorze usług zdrowotnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznychpl
dc.conferenceICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovationpl
dc.conferenceICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation
dc.conference.citySewilla
dc.conference.countryHiszpania
dc.conference.datefinish2018-11-14
dc.conference.datestart2018-11-12
dc.conference.indexwostrue
dc.contributor.authorFreund, Bożena - 176571 pl
dc.contributor.authorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.editorGómez Chova, L.pl
dc.contributor.editorLópez Martínez, A.pl
dc.contributor.editorCandel Torres, I.pl
dc.date.accessioned2018-12-13T11:09:06Z
dc.date.available2018-12-13T11:09:06Z
dc.date.issued2018pl
dc.description.conftypeinternationalpl
dc.description.physical4441-4451pl
dc.description.publication0,7pl
dc.description.seriesICERI Proceedings
dc.identifier.doi10.21125/iceri.2018.2000pl
dc.identifier.isbn978-84-09-05948-5pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.serieseissn2340-1109
dc.identifier.seriesissn2340-1095
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63752
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.participationDorczak, Roman: 50%; Freund, Bożena: 50%;pl
dc.pubinfoSeville : IATED Academypl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfoliczba autorów 1600; liczba stron 10594; liczba arkuszy wydawniczych 706;pl
dc.subject.ennursespl
dc.subject.enleadership in healthcare organisationspl
dc.subject.enprofessional valuespl
dc.subject.enmanagement in healthcare organisationspl
dc.subject.plpielęgniarkipl
dc.subject.plprzywództwo w instytucjach opieki zdrowotnejpl
dc.subject.plwartości profesjonalnepl
dc.subject.plzarządzanie w organizacjach ochrony zdrowiapl
dc.subtypeConferenceProceedingspl
dc.titleWays of understanding leadership by Polish nursespl
dc.title.alternativeSposoby rozumienia przywództwa wśród polskich pielęgniarekpl
dc.title.containerICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : Seville (Spain), 12-14 November 2018 : conference proceedingspl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, when highly-educated Polish nurses are still fighting for a decent pay and for improving the status of their profession within the healthcare system, new action plans to keep them in the profession in Poland are being actively sought after. Solutions proposed to date are insufficient, as the problem is much more complex. The potential of the professional role of nurses, arising among others from the curriculum of their B.Sc. and M.Sc. studies, exceeds significantly health science and includes elements of psychology, sociology and management. Their role in the healthcare system is also special as they are required not only to provide excellent care to patients, but also to organise their own work efficiently, and in some cases also to engage in management activities. Therefore, it seems that they need a chance to have a real impact on the development of healthcare institutions to improve the system and strengthen their professional position. A chance to explore nurses’ potential may be created by leadership understood as bottom-up actions based on full participation. But how do nurses understand leadership in the context of healthcare organisations? Do they see it as a chance to develop themselves, their profession and healthcare institutions? The aim of the article is to present how Polish nurses understand leadership and to identify the potential related thereto in order to improve the anagement of healthcare institutions. An electronic questionnaire was used, directed at professional Polish nurses. The conclusions from the study have allowed for the formulation of specific recommendations useful in healthcare organisation management. The guidance may be especially interesting to directors of healthcare institutions, heads of wards, ward nurses as well as all others interested in healthcare leadership.
dc.abstract.plpl
W czasach, kiedy wysoko wykształcone polskie pielęgniarki wciąż walczą o godne płace oraz zwiększenie rangi ich zawodu w strukturach organizacji ochrony zdrowia, aktywnie poszukuje się nowych sposobów działania, które zatrzymałyby je w wykonywanej profesji właśnie w Polsce. Dotychczas zaproponowane rozwiązania są jednak niewystarczające, ponieważ problem jest znacznie bardziej złożony. Potencjał roli zawodowej pielęgniarek, wynikający chociażby z programu studiów licencjackich i magisterskich, wykracza znacznie poza nauki o zdrowiu, zawierając elementy psychologii, socjologii i zarządzania. Ich rola w systemie ochrony zdrowia jest wyjątkowa również dlatego, ponieważ wymaga się od nich nie tylko doskonałej opieki nad pacjentami, ale także sprawnej organizacji pracy, a w niektórych przypadkach nawet zarządzania. Wydaje się więc, że potrzebna jest im szansa realnego wpływu na rozwój organizacji ochrony zdrowia w celu doskonalenia systemu oraz wzmocnienia swojej pozycji zawodowej. Szansą na wydobycie potencjału tkwiącego w pielęgniarkach, może być przywództwo jako oddolne działanie oparte na pełnej partycypacji. Jednak jak pielęgniarki rozumieją pojęcie przywództwa w kontekście organizacji ochrony zdrowia? Czy widzą w nim szansę na rozwój własny, swojej profesji i instytucji opieki zdrowotnej? Zatem celem artykułu jest przedstawienie sposobów rozumienia przywództwa przez polskie pielęgniarki oraz identyfikacja potencjału z tym związanego dla poprawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia. W związku z tym posłużono się formularzem elektronicznym skierowanym do grupy zawodowej pielęgniarek w Polsce. Wnioski z badań pozwoliły na sformułowanie konkretnych rekomendacji przydatnych w procesie zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej. Wskazówki mogą okazać się szczególnie interesujące dla dyrektorów organizacji ochrony zdrowia, ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką przywództwa w sektorze usług zdrowotnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych
dc.conferencepl
ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation
dc.conference
ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation
dc.conference.city
Sewilla
dc.conference.country
Hiszpania
dc.conference.datefinish
2018-11-14
dc.conference.datestart
2018-11-12
dc.conference.indexwos
true
dc.contributor.authorpl
Freund, Bożena - 176571
dc.contributor.authorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.editorpl
Gómez Chova, L.
dc.contributor.editorpl
López Martínez, A.
dc.contributor.editorpl
Candel Torres, I.
dc.date.accessioned
2018-12-13T11:09:06Z
dc.date.available
2018-12-13T11:09:06Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.description.conftypepl
international
dc.description.physicalpl
4441-4451
dc.description.publicationpl
0,7
dc.description.series
ICERI Proceedings
dc.identifier.doipl
10.21125/iceri.2018.2000
dc.identifier.isbnpl
978-84-09-05948-5
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.serieseissn
2340-1109
dc.identifier.seriesissn
2340-1095
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63752
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.participationpl
Dorczak, Roman: 50%; Freund, Bożena: 50%;
dc.pubinfopl
Seville : IATED Academy
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfopl
liczba autorów 1600; liczba stron 10594; liczba arkuszy wydawniczych 706;
dc.subject.enpl
nurses
dc.subject.enpl
leadership in healthcare organisations
dc.subject.enpl
professional values
dc.subject.enpl
management in healthcare organisations
dc.subject.plpl
pielęgniarki
dc.subject.plpl
przywództwo w instytucjach opieki zdrowotnej
dc.subject.plpl
wartości profesjonalne
dc.subject.plpl
zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia
dc.subtypepl
ConferenceProceedings
dc.titlepl
Ways of understanding leadership by Polish nurses
dc.title.alternativepl
Sposoby rozumienia przywództwa wśród polskich pielęgniarek
dc.title.containerpl
ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : Seville (Spain), 12-14 November 2018 : conference proceedings
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Barczewo
1

No access

No Thumbnail Available