Przypadkowe pozyskiwanie informacji przez studentów w Internecie

master
dc.abstract.enThe subject of the thesis is accidental information acquisition, known also as serendipity. The main goal has been to determine, whether students retrieve information in that way on the Internet and to recognize their awareness and experience in this regard. Thanks to applying the method of critical literature review, nature of the phenomenon has been discussed, as well as factors affecting it and online systems’ features facilitating serendipity. The qualitative methodology and semi-structured interview method have been employed to examine the group of Jagiellonian University students. Qualitative content analysis of respondents’ answers revealed that students acquire information accidentally on the Internet and they are able to describe such examples. They correctly understand this phenomenon and positively perceive its value. Those findings prove that accidental information acquisition is an important issue not only in the area of user’s information behavior studies, but also because of its potential use to online systems improval.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest zagadnienie przypadkowego pozyskiwania informacji, określane również jako serendipity. Zasadniczy cel stanowiło określenie, czy studenci zdobywają w ten sposób informacje w Internecie oraz poznanie ich świadomości tematu, jak również ich doświadczeń w tym zakresie. Dzięki zastosowaniu metody analizy i krytyki piśmiennictwa stworzono omówienie natury zjawiska, oddziałujących na nie czynników oraz przedstawiono cechy internetowych systemów, sprzyjających przypadkowemu pozyskiwaniu informacji. Postępując zgodnie z zasadami metodologii jakościowej, wykorzystując metodę wywiadu częściowo ustrukturyzowanego przeprowadzone zostało badanie wybranej grupy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poddane jakościowej analizie treści, wypowiedzi respondentów wykazały, że studenci pozyskują przypadkowo informacje w Internecie oraz potrafią opisać tego rodzaju przykłady. Co więcej, właściwie pojmują badane zjawisko i pozytywnie postrzegają jego wartość. Wyniki te dowodzą, iż przypadkowe pozyskiwanie informacji stanowi zagadnienie istotne nie tylko z punktu widzenia badań zachowań informacyjnych użytkowników, ale również ze względu na jego potencjalne wykorzystanie w celu doskonalenia systemów informacyjno – wyszukiwawczych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNahotko, Marek - 130864 pl
dc.contributor.authorJanuszczak, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNahotko, Marek - 130864 pl
dc.contributor.reviewerJanuszko-Szakiel, Anetapl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:46:08Z
dc.date.available2020-07-27T19:46:08Z
dc.date.submitted2018-09-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-127329-179329pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231220
dc.languagepolpl
dc.subject.enaccidental information acquisition, information behavior, serendipity, studentspl
dc.subject.plprzypadkowe pozyskiwanie informacji, serendipity, studenci, zachowania informacyjnepl
dc.titlePrzypadkowe pozyskiwanie informacji przez studentów w Interneciepl
dc.title.alternativeStudents’ Accidental Information Acquisition on the Internetpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is accidental information acquisition, known also as serendipity. The main goal has been to determine, whether students retrieve information in that way on the Internet and to recognize their awareness and experience in this regard. Thanks to applying the method of critical literature review, nature of the phenomenon has been discussed, as well as factors affecting it and online systems’ features facilitating serendipity. The qualitative methodology and semi-structured interview method have been employed to examine the group of Jagiellonian University students. Qualitative content analysis of respondents’ answers revealed that students acquire information accidentally on the Internet and they are able to describe such examples. They correctly understand this phenomenon and positively perceive its value. Those findings prove that accidental information acquisition is an important issue not only in the area of user’s information behavior studies, but also because of its potential use to online systems improval.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest zagadnienie przypadkowego pozyskiwania informacji, określane również jako serendipity. Zasadniczy cel stanowiło określenie, czy studenci zdobywają w ten sposób informacje w Internecie oraz poznanie ich świadomości tematu, jak również ich doświadczeń w tym zakresie. Dzięki zastosowaniu metody analizy i krytyki piśmiennictwa stworzono omówienie natury zjawiska, oddziałujących na nie czynników oraz przedstawiono cechy internetowych systemów, sprzyjających przypadkowemu pozyskiwaniu informacji. Postępując zgodnie z zasadami metodologii jakościowej, wykorzystując metodę wywiadu częściowo ustrukturyzowanego przeprowadzone zostało badanie wybranej grupy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poddane jakościowej analizie treści, wypowiedzi respondentów wykazały, że studenci pozyskują przypadkowo informacje w Internecie oraz potrafią opisać tego rodzaju przykłady. Co więcej, właściwie pojmują badane zjawisko i pozytywnie postrzegają jego wartość. Wyniki te dowodzą, iż przypadkowe pozyskiwanie informacji stanowi zagadnienie istotne nie tylko z punktu widzenia badań zachowań informacyjnych użytkowników, ale również ze względu na jego potencjalne wykorzystanie w celu doskonalenia systemów informacyjno – wyszukiwawczych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.contributor.authorpl
Januszczak, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.contributor.reviewerpl
Januszko-Szakiel, Aneta
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:46:08Z
dc.date.available
2020-07-27T19:46:08Z
dc.date.submittedpl
2018-09-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-127329-179329
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231220
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
accidental information acquisition, information behavior, serendipity, students
dc.subject.plpl
przypadkowe pozyskiwanie informacji, serendipity, studenci, zachowania informacyjne
dc.titlepl
Przypadkowe pozyskiwanie informacji przez studentów w Internecie
dc.title.alternativepl
Students’ Accidental Information Acquisition on the Internet
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Dąbrowa Górnicza
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available