Transtekstualność czołówek amerykańskich seriali jakościowych

master
dc.abstract.enThe increasing popularity of quality television series made it more present in the scientific discourse and in pop culture. However, not all elements of this complex television product, devote sufficient attention. Hence my interest in opening credists. The opening titles are an example of the inseparable relationship of cinema and television with other forms of art, especially graphic design.In my thesis, I assume that the opening credists are a carrier of information about the show, beyond a purely informative function. The thesis consists of three chapters. In the first chapter I present the main research areas, which are analyzed in the context of the opening titles of american quality television series: Gerard Genette's theory of transtextuality, its functioning in audiovisual studies and understanding of 'quality television' and 'quality television series'. The second chapter is a historical representation of the milestones in the development of film title sequences, and review of their most important artists: since the first information boards, by the 'golden era' of opening titles to modern examples. The third section is an analysis of selected opening titles of quality television series. I point out the main features of the title sequences as paratexts of the main text - tv series. Then I analyze selected examples further, seeking broader context for finding interesting transtextual relations.pl
dc.abstract.plWzrastająca popularność seriali jakościowych sprawiła, że coraz częściej obecne są one w dyskursie naukowym i obiegu popkulturowym. Jednak nie wszystkim elementom składającym się na złożony produkt telewizyjny, jakim jest serial jakościowy, poświęca się wystarczającą uwagę. Stąd moje zainteresowanie sekwencjami otwierającymi. Czołówki stanowią przykład nierozerwalnego związku kina i telewizji z innymi formami sztuki, przede wszystkim projektowaniem graficznym. W mojej pracy zakładam, że sekwencje tytułowe stanowią nośnik informacji o serialu, wykraczając poza funkcję czysto informacyjną. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiam główne obszary badawcze, w kontekście których analizuję sekwencje tytułowe amerykańskich produkcji jakościowych: teorię transtekstualności Gerarda Genette’a i jej funkcjonowanie na gruncie badań audiowizualnych oraz dyskurs o amerykańskiej telewizji jakościowej i serialu jakościowym. Rozdział drugi jest historycznym ukazaniem przełomowych momentów w rozwoju czołówek filmowych oraz przeglądem ich najważniejszych twórców: od czasów pierwszych plansz informacyjnych, przez „złotą erę” czołówek, do współczesnych przykładów. Rozdział trzeci jest analizą wybranych czołówek amerykańskich seriali jakościowych. Wskazuję główne cechy sekwencji tytułowych jako paratekstów tekstów głównych – seriali. Następnie analizuję wyselekcjonowane przykłady dokładniej, szukając szerszego kontekstu dla znalezienia interesujących mnie relacji transtekstualnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWilk, Eugeniusz - 132642 pl
dc.contributor.authorRominkiewicz, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWilk, Eugeniusz - 132642 pl
dc.contributor.reviewerZdrodowska, Magdalena - 182262 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:33:55Z
dc.date.available2020-07-26T12:33:55Z
dc.date.submitted2015-06-29pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachpl
dc.identifier.apddiploma-95562-167600pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203085
dc.languagepolpl
dc.subject.entranstextuality, paratext, quality television, quality television show, opening creditspl
dc.subject.pltranstekstulaność, paratekst, telewizja jakościowa, serial jakościowy, czołówkapl
dc.titleTranstekstualność czołówek amerykańskich seriali jakościowychpl
dc.title.alternativeTranstextuality of opening credits of American quality television seriespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The increasing popularity of quality television series made it more present in the scientific discourse and in pop culture. However, not all elements of this complex television product, devote sufficient attention. Hence my interest in opening credists. The opening titles are an example of the inseparable relationship of cinema and television with other forms of art, especially graphic design.In my thesis, I assume that the opening credists are a carrier of information about the show, beyond a purely informative function. The thesis consists of three chapters. In the first chapter I present the main research areas, which are analyzed in the context of the opening titles of american quality television series: Gerard Genette's theory of transtextuality, its functioning in audiovisual studies and understanding of 'quality television' and 'quality television series'. The second chapter is a historical representation of the milestones in the development of film title sequences, and review of their most important artists: since the first information boards, by the 'golden era' of opening titles to modern examples. The third section is an analysis of selected opening titles of quality television series. I point out the main features of the title sequences as paratexts of the main text - tv series. Then I analyze selected examples further, seeking broader context for finding interesting transtextual relations.
dc.abstract.plpl
Wzrastająca popularność seriali jakościowych sprawiła, że coraz częściej obecne są one w dyskursie naukowym i obiegu popkulturowym. Jednak nie wszystkim elementom składającym się na złożony produkt telewizyjny, jakim jest serial jakościowy, poświęca się wystarczającą uwagę. Stąd moje zainteresowanie sekwencjami otwierającymi. Czołówki stanowią przykład nierozerwalnego związku kina i telewizji z innymi formami sztuki, przede wszystkim projektowaniem graficznym. W mojej pracy zakładam, że sekwencje tytułowe stanowią nośnik informacji o serialu, wykraczając poza funkcję czysto informacyjną. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiam główne obszary badawcze, w kontekście których analizuję sekwencje tytułowe amerykańskich produkcji jakościowych: teorię transtekstualności Gerarda Genette’a i jej funkcjonowanie na gruncie badań audiowizualnych oraz dyskurs o amerykańskiej telewizji jakościowej i serialu jakościowym. Rozdział drugi jest historycznym ukazaniem przełomowych momentów w rozwoju czołówek filmowych oraz przeglądem ich najważniejszych twórców: od czasów pierwszych plansz informacyjnych, przez „złotą erę” czołówek, do współczesnych przykładów. Rozdział trzeci jest analizą wybranych czołówek amerykańskich seriali jakościowych. Wskazuję główne cechy sekwencji tytułowych jako paratekstów tekstów głównych – seriali. Następnie analizuję wyselekcjonowane przykłady dokładniej, szukając szerszego kontekstu dla znalezienia interesujących mnie relacji transtekstualnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wilk, Eugeniusz - 132642
dc.contributor.authorpl
Rominkiewicz, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wilk, Eugeniusz - 132642
dc.contributor.reviewerpl
Zdrodowska, Magdalena - 182262
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:33:55Z
dc.date.available
2020-07-26T12:33:55Z
dc.date.submittedpl
2015-06-29
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
dc.identifier.apdpl
diploma-95562-167600
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203085
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
transtextuality, paratext, quality television, quality television show, opening credits
dc.subject.plpl
transtekstulaność, paratekst, telewizja jakościowa, serial jakościowy, czołówka
dc.titlepl
Transtekstualność czołówek amerykańskich seriali jakościowych
dc.title.alternativepl
Transtextuality of opening credits of American quality television series
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
4
Boardman
2
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Katowice
1
Lodz
1
Myszkow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available