Product placement jako narzędzie promocji i jego wykorzystanie w polskiej kinematografii.

licenciate
dc.abstract.enProduct placement as a promotion tool and its use, study case: Polish cinematography. Main goal is to show product allocation process as a innovative promotion tool and introduce its meaning in contemporary culture and consumer society, explaining on the example of polish movies its implementation process and interaction. This thesis will be divided into three chapters. First and second part of the research will be used for determine the theoretical aspects of product placement. In third chapter will be presented selected Polish production analysis, created after 1989 and also discussion of the final conclusions.pl
dc.abstract.plW pracy omówione zostanie zagadnienie product placement, tzw. techniki reklamowej, stojącej na pograniczu promocji i reklamy, w oparciu o jego szczegółową kategoryzację i wykorzystanie jego sposobu realizacji w polskiej kinematografii. Celem pracy jest przedstawienie procesu lokowania produktu jako innowacyjnego narzędzia promocji oraz zaprezentowanie jego znaczenia we współczesnej kulturze i społeczeństwie konsumpcyjnym, ukazując na przykładzie polskich filmów jego proces wdrażania i zakres oddziaływania. Niniejsza praca zostanie podzielona na trzy rozdziały. Pierwsza i druga część opracowania posłuży określeniu teoretycznych aspektów product placement. W trzeciej zaprezentowana zostanie analiza wybranych polskich produkcji, powstałych po 1989 roku oraz omówienie wniosków końcowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorPietrasz, Marcelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBujak, Kazimierz - 127472 pl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:45:35Z
dc.date.available2020-07-24T06:45:35Z
dc.date.submitted2012-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-66229-115707pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179727
dc.languagepolpl
dc.subject.enPRODUCT PLACEMENT INFORMATION MEDIUM ADVERTISEMENTpl
dc.subject.plLOKOWANIE PRODUKTU NOŚNIK INFORMACJI REKLAMApl
dc.titleProduct placement jako narzędzie promocji i jego wykorzystanie w polskiej kinematografii.pl
dc.title.alternativeProduct placement as a promotion tool and its use, study case: Polish cinematography.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Product placement as a promotion tool and its use, study case: Polish cinematography. Main goal is to show product allocation process as a innovative promotion tool and introduce its meaning in contemporary culture and consumer society, explaining on the example of polish movies its implementation process and interaction. This thesis will be divided into three chapters. First and second part of the research will be used for determine the theoretical aspects of product placement. In third chapter will be presented selected Polish production analysis, created after 1989 and also discussion of the final conclusions.
dc.abstract.plpl
W pracy omówione zostanie zagadnienie product placement, tzw. techniki reklamowej, stojącej na pograniczu promocji i reklamy, w oparciu o jego szczegółową kategoryzację i wykorzystanie jego sposobu realizacji w polskiej kinematografii. Celem pracy jest przedstawienie procesu lokowania produktu jako innowacyjnego narzędzia promocji oraz zaprezentowanie jego znaczenia we współczesnej kulturze i społeczeństwie konsumpcyjnym, ukazując na przykładzie polskich filmów jego proces wdrażania i zakres oddziaływania. Niniejsza praca zostanie podzielona na trzy rozdziały. Pierwsza i druga część opracowania posłuży określeniu teoretycznych aspektów product placement. W trzeciej zaprezentowana zostanie analiza wybranych polskich produkcji, powstałych po 1989 roku oraz omówienie wniosków końcowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Pietrasz, Marcelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bujak, Kazimierz - 127472
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:45:35Z
dc.date.available
2020-07-24T06:45:35Z
dc.date.submittedpl
2012-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-66229-115707
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179727
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
PRODUCT PLACEMENT INFORMATION MEDIUM ADVERTISEMENT
dc.subject.plpl
LOKOWANIE PRODUKTU NOŚNIK INFORMACJI REKLAMA
dc.titlepl
Product placement jako narzędzie promocji i jego wykorzystanie w polskiej kinematografii.
dc.title.alternativepl
Product placement as a promotion tool and its use, study case: Polish cinematography.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Poznan
7
Wroclaw
2
Chicago
1
Cologne
1
Dublin
1
Nowy Tomysl
1
Swidnik
1

No access

No Thumbnail Available