Ocena jakości wód powierzchniowych na wybranych obszarach Gorców na podstawie wartości wskaźników biogennych.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this study was the analysis of surface water quality in selected areas of Gorce based on biogenic indicators: nitrates, nitrites, ammonia and phosphates(V) content. The waters of Porębianka stream and Konina stream were the objects of the research. The purposes of the studies were: 1) the evaluation of the changes of water quality with the increase of distance from the stream source 2) the determination of the anthropogenic impact 3) the evaluation of the application of the analyzed water as a drinking water intakes. The thesis contains three chapters. The theoretical part describes the Gorce area. It gives information about the biogenic elements, trophism and eutrophication. Furthermore the theoretical part describes UV/VIS spectrophotometric method which was used in the water analysis. The experimental part presents the used spectrofotometric methods: a content of nitrates was determined with the use of sodium salicylate; a concentration of nitrites with the use of sulfanilic acid and N-(1-naphthyl)-1,2-diaminoethane dihydrochloride, ammonium was determined by the indophenol method. The content of phosphates was determined with the use of ammonium molybdenite. The results of the study indicated that:- The analyzed waters were very good quality, with a low concentrations of biogenic elements: nitrogen and phosphorus, the waters fulfilled standards of the first class of purity for all the determined indices.- Point sources of pollution were not found.- The analyzed parameters did not showed a gradual increase with increasing distance from the sources, this proved a negligible impact of anthropogenic pressure.- The water quality is good enough to be used as a drinking water intakes.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest ocena jakości wód powierzchniowych na wybranych obszarach Gorców na podstawie wartości wskaźników biogennych. Celem badań była ocena jakości wód powierzchniowych w 6 lokalizacjach dla potoków Konina i Porebianka, na podstawie wskaźników biogennych: jonów azotanowych(V), jonów azotanowych(III), jonów amonowych oraz jonów fosforanowych(V), analiza zmian w jakości wód cieku ze względu na odległość od źródła, ocena wpływu antropopresji na jakość wód: identyfikacja i lokalizacja punktowych źródeł zanieczyszczeń wód, a także ocena jakości wód pod względem wykorzystania ich jako ujęcia wód pitnych. W pracy wyodrębniono część teoretyczną, w której zamieszczono charakterystykę obszaru Gorców, informacje o pierwiastkach biogennych, trofizmie i eutrofizacji oraz o metodzie spektrofotometrycznej UV/VIS wykorzystanej podczas badań. W części doświadczalnej opisano metody wyznaczenia stężeń oznaczanych jonów. Zawartość azotu azotanowego(V) oznaczono metodą spektrofotometryczną z dodatkiem salicylanu sodu, azotu azotanowego(III) metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem kwasu sulfanilowego i chlorowodorku N-(1-naftylo)-1,2-diaminoetanu, a azotu amonowego metodą indofenolową. Do oznaczenia stężenia fosforu fosforanowego(V) wykorzystano metodę spektrofotometryczną, z użyciem molibdenianu amonu. Finalnie zestawiono uzyskane wyniki badań i przedstawiono wnioski oraz dyskusje.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKot, Mirosława - 129221 pl
dc.contributor.authorOstrowicka, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKot, Mirosława - 129221 pl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Agnieszka - 132595 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:09:52Z
dc.date.available2020-07-28T05:09:52Z
dc.date.submitted2020-07-09pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-138242-244704pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239792
dc.languagepolpl
dc.subject.ensurface waters, Gorce mountains, water pollution, biogenic indicators.pl
dc.subject.plwody powierzchniowe, Gorce, zanieczyszczenie wody, wskaźniki biogenne.pl
dc.titleOcena jakości wód powierzchniowych na wybranych obszarach Gorców na podstawie wartości wskaźników biogennych.pl
dc.title.alternativeDetermination of surface water quality in selected areas of Gorce based on biogenic indicators.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was the analysis of surface water quality in selected areas of Gorce based on biogenic indicators: nitrates, nitrites, ammonia and phosphates(V) content. The waters of Porębianka stream and Konina stream were the objects of the research. The purposes of the studies were: 1) the evaluation of the changes of water quality with the increase of distance from the stream source 2) the determination of the anthropogenic impact 3) the evaluation of the application of the analyzed water as a drinking water intakes. The thesis contains three chapters. The theoretical part describes the Gorce area. It gives information about the biogenic elements, trophism and eutrophication. Furthermore the theoretical part describes UV/VIS spectrophotometric method which was used in the water analysis. The experimental part presents the used spectrofotometric methods: a content of nitrates was determined with the use of sodium salicylate; a concentration of nitrites with the use of sulfanilic acid and N-(1-naphthyl)-1,2-diaminoethane dihydrochloride, ammonium was determined by the indophenol method. The content of phosphates was determined with the use of ammonium molybdenite. The results of the study indicated that:- The analyzed waters were very good quality, with a low concentrations of biogenic elements: nitrogen and phosphorus, the waters fulfilled standards of the first class of purity for all the determined indices.- Point sources of pollution were not found.- The analyzed parameters did not showed a gradual increase with increasing distance from the sources, this proved a negligible impact of anthropogenic pressure.- The water quality is good enough to be used as a drinking water intakes.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest ocena jakości wód powierzchniowych na wybranych obszarach Gorców na podstawie wartości wskaźników biogennych. Celem badań była ocena jakości wód powierzchniowych w 6 lokalizacjach dla potoków Konina i Porebianka, na podstawie wskaźników biogennych: jonów azotanowych(V), jonów azotanowych(III), jonów amonowych oraz jonów fosforanowych(V), analiza zmian w jakości wód cieku ze względu na odległość od źródła, ocena wpływu antropopresji na jakość wód: identyfikacja i lokalizacja punktowych źródeł zanieczyszczeń wód, a także ocena jakości wód pod względem wykorzystania ich jako ujęcia wód pitnych. W pracy wyodrębniono część teoretyczną, w której zamieszczono charakterystykę obszaru Gorców, informacje o pierwiastkach biogennych, trofizmie i eutrofizacji oraz o metodzie spektrofotometrycznej UV/VIS wykorzystanej podczas badań. W części doświadczalnej opisano metody wyznaczenia stężeń oznaczanych jonów. Zawartość azotu azotanowego(V) oznaczono metodą spektrofotometryczną z dodatkiem salicylanu sodu, azotu azotanowego(III) metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem kwasu sulfanilowego i chlorowodorku N-(1-naftylo)-1,2-diaminoetanu, a azotu amonowego metodą indofenolową. Do oznaczenia stężenia fosforu fosforanowego(V) wykorzystano metodę spektrofotometryczną, z użyciem molibdenianu amonu. Finalnie zestawiono uzyskane wyniki badań i przedstawiono wnioski oraz dyskusje.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kot, Mirosława - 129221
dc.contributor.authorpl
Ostrowicka, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kot, Mirosława - 129221
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Agnieszka - 132595
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:09:52Z
dc.date.available
2020-07-28T05:09:52Z
dc.date.submittedpl
2020-07-09
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-138242-244704
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239792
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
surface waters, Gorce mountains, water pollution, biogenic indicators.
dc.subject.plpl
wody powierzchniowe, Gorce, zanieczyszczenie wody, wskaźniki biogenne.
dc.titlepl
Ocena jakości wód powierzchniowych na wybranych obszarach Gorców na podstawie wartości wskaźników biogennych.
dc.title.alternativepl
Determination of surface water quality in selected areas of Gorce based on biogenic indicators.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
2
Wroclaw
2
Chojnice
1
Dublin
1
Piastow
1
Zamienie
1

No access

No Thumbnail Available