Dyrektywa jako instrument harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w dziedzinie prawa ochrony środowiska

licenciate
dc.abstract.enThe paper takes the issue of harmonization of national law with EU law on the example of Polish experiences in the field of environment, combining aspects of seemingly completely different fields, but in fact highly related and relevant to the European Union and the countries that create it - the law and the environment with its protection.The first part concerns the legal system of the European Union with a focus on environmental law. There are presented origins of European Communities’ interest in the issues of the environment, the principles guiding policy in this field and basic guidelines for environmental law.The second part is an analysis of the directive as the main source of environmental law. There is presented its characteristic from the process of directive’s creation and the issues of terminology, to the place of harmonized by using directive EU law regulations in the domestic law of the Member States.Last part of the essay focuses on environmental directives in Polish law. It concerns the analysis of the extent and effectiveness of the transposition of EU legislation into national law, with a focus on Directive 2001/81/EC on setting national emission ceilings for certain substances and Directives 2001/18 and 2009/41, regulating the field of genetically modified organisms.pl
dc.abstract.plPraca podejmuje problematykę harmonizacji prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej na przykładzie polskich doświadczeń w dziedzinie prawa środowiska, łącząc w sobie aspekty dziedzin pozornie całkowicie odmiennych, jednak w rzeczywistości silnie powiązanych i istotnych dla Unii Europejskiej i państw ją tworzących – prawa oraz środowiska i jego ochrony.Pierwsza część pracy dotyczy systemu prawnego Unii Europejskiej z naciskiem na prawo środowiska. Przedstawione zostają początki zainteresowania ówczesnych Wspólnot Europejskich tematyką środowiska, zasady kierujące polityką w tej sferze oraz podstawowe wytyczne dla prawa środowiska.Część druga stanowi analizę dyrektywy jako źródła dominującego w prawie środowiska. Przedstawiona zostaje jej charakterystyka, począwszy od procesu powstawania dyrektywy i zagadnień terminologicznych, aż po miejsce ujednolicanych z jej użyciem przepisów unijnych w prawie wewnętrznym państw członkowskich.Ostatnia część pracy skupia się na dyrektywach środowiskowych w prawie polskim. Zostaje dokonana analiza stopnia i skuteczności transpozycji aktów prawnych UE do krajowego porządku prawnego, skupiając się na dyrektywie 2001/81/WE w sprawie ustalenia krajowych poziomów emisji niektórych substancji oraz dyrektywach 2001/18 i 2009/41, regulujących dziedzinę organizmów genetycznie modyfikowanych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBurek, Wojciech - 171965 pl
dc.contributor.authorLipka, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCzubik, Paweł - 127674 pl
dc.contributor.reviewerBurek, Wojciech - 171965 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:58:32Z
dc.date.available2020-07-24T17:58:32Z
dc.date.submitted2013-07-06pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-76703-128939pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189320
dc.languagepolpl
dc.subject.endirective, the EU law, harmonization, environmentpl
dc.subject.pldyrektywa, prawo UE, harmonizacja, środowiskopl
dc.titleDyrektywa jako instrument harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w dziedzinie prawa ochrony środowiskapl
dc.title.alternativeDirective as an instrument of harmonization of Polish law and European Union law in the field of environmental lawpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper takes the issue of harmonization of national law with EU law on the example of Polish experiences in the field of environment, combining aspects of seemingly completely different fields, but in fact highly related and relevant to the European Union and the countries that create it - the law and the environment with its protection.The first part concerns the legal system of the European Union with a focus on environmental law. There are presented origins of European Communities’ interest in the issues of the environment, the principles guiding policy in this field and basic guidelines for environmental law.The second part is an analysis of the directive as the main source of environmental law. There is presented its characteristic from the process of directive’s creation and the issues of terminology, to the place of harmonized by using directive EU law regulations in the domestic law of the Member States.Last part of the essay focuses on environmental directives in Polish law. It concerns the analysis of the extent and effectiveness of the transposition of EU legislation into national law, with a focus on Directive 2001/81/EC on setting national emission ceilings for certain substances and Directives 2001/18 and 2009/41, regulating the field of genetically modified organisms.
dc.abstract.plpl
Praca podejmuje problematykę harmonizacji prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej na przykładzie polskich doświadczeń w dziedzinie prawa środowiska, łącząc w sobie aspekty dziedzin pozornie całkowicie odmiennych, jednak w rzeczywistości silnie powiązanych i istotnych dla Unii Europejskiej i państw ją tworzących – prawa oraz środowiska i jego ochrony.Pierwsza część pracy dotyczy systemu prawnego Unii Europejskiej z naciskiem na prawo środowiska. Przedstawione zostają początki zainteresowania ówczesnych Wspólnot Europejskich tematyką środowiska, zasady kierujące polityką w tej sferze oraz podstawowe wytyczne dla prawa środowiska.Część druga stanowi analizę dyrektywy jako źródła dominującego w prawie środowiska. Przedstawiona zostaje jej charakterystyka, począwszy od procesu powstawania dyrektywy i zagadnień terminologicznych, aż po miejsce ujednolicanych z jej użyciem przepisów unijnych w prawie wewnętrznym państw członkowskich.Ostatnia część pracy skupia się na dyrektywach środowiskowych w prawie polskim. Zostaje dokonana analiza stopnia i skuteczności transpozycji aktów prawnych UE do krajowego porządku prawnego, skupiając się na dyrektywie 2001/81/WE w sprawie ustalenia krajowych poziomów emisji niektórych substancji oraz dyrektywach 2001/18 i 2009/41, regulujących dziedzinę organizmów genetycznie modyfikowanych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Burek, Wojciech - 171965
dc.contributor.authorpl
Lipka, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Czubik, Paweł - 127674
dc.contributor.reviewerpl
Burek, Wojciech - 171965
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:58:32Z
dc.date.available
2020-07-24T17:58:32Z
dc.date.submittedpl
2013-07-06
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-76703-128939
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189320
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
directive, the EU law, harmonization, environment
dc.subject.plpl
dyrektywa, prawo UE, harmonizacja, środowisko
dc.titlepl
Dyrektywa jako instrument harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w dziedzinie prawa ochrony środowiska
dc.title.alternativepl
Directive as an instrument of harmonization of Polish law and European Union law in the field of environmental law
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Poznan
2
Warsaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available