Twórczość pracownicza na podstawie art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is an analysis and interpretation of the regulation of employee work in Polish Copyright Law. The issue of the employee work is significant due to the fact that it requires the use of two law systems, copyright law and labour law.The thesis is divided to three chapters. First chapter presents the subject of copyright law that can be regulated by par. 12. It describes the definition of work, which is the basic term regulated and protected by copyright law and also describes the main features and issues connected with it. Finally the chapter presents the definition of the employee work and its’ characteristics.Second chapter deals with entity and presents the definition of employment relationship and parties of this relationship. Entities regulated by provisions of employee work - employee and employer are described in detail.The third chapter presents the detailed analysis of legal character of par. 12 of polish copyright law. In particular the issue of content of employment relationship between employer and employee-author and the matter of the basis of employment relationship in which the employee work is created, is described in detail. At the end the thesis presents the manner and scope of acquisition of rights by employer, the form of transfer of copyright and the scope of copyrights to employee work to which the employee is entitled.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza i interpretacja regulacji dotyczącej twórczości pracowniczej na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zagadnienie twórczości pracowniczej jest o tyle istotne, ponieważ wymaga sięgnięcia do dwóch systemów prawnych, prawa autorskiego i prawa pracy.Praca podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział dotyczy przedmiotu prawa autorskiego, który może podlegać regulacji art. 12 prawa autorskiego. Omówiona została więc definicja utworu, jako podstawowego przedmiotu ochrony prawa autorskiego, a także jego cechy i zagadnienia problemowe. Następnie przedstawiona jest definicja utworu pracowniczego i jego charakter.Drugi rozdział został poświęcony zakresowi podmiotowemu, a więc przeanalizowana została definicja stosunku pracy oraz strony tego stosunku. Zostały wskazane i szczegółowo omówione podmioty, do których odnosi się regulacja dot. twórczości pracowniczej, czyli pracownik i pracodawca.Rozdział trzeci jest szczegółowym omówieniem treści art. 12 prawa autorskiego, w tym charakteru prawnego. Szczególna uwaga została zwrócona na treść stosunku prawnego łączącego pracownika-twórcę z pracodawcą oraz zagadnienie podstawy nawiązania stosunku pracy, w ramach którego powstaje utwór pracowniczy. Analizowany następnie był sposób i zakres nabycia praw przez pracodawcę, a także forma przeniesienia praw autorskich oraz zakres praw przysługujących pracownikowi.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.authorCzyżewska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.reviewerChwalba, Jakub - 162098 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:49:52Z
dc.date.available2020-07-26T14:49:52Z
dc.date.submitted2015-07-14pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-97841-125798pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205205
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployee work, copyright law, labour law, author, employee, employer, employee-author, employment relationshippl
dc.subject.pltwórczość pracownicza, utwór pracowniczy, prawo autorskie, prawo pracy, twórca, pracownik, pracodawca, pracownik-twórca, stosunek pracypl
dc.titleTwórczość pracownicza na podstawie art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychpl
dc.title.alternativeEmployee works regulated by par. 12 of Polish Copyright Lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is an analysis and interpretation of the regulation of employee work in Polish Copyright Law. The issue of the employee work is significant due to the fact that it requires the use of two law systems, copyright law and labour law.The thesis is divided to three chapters. First chapter presents the subject of copyright law that can be regulated by par. 12. It describes the definition of work, which is the basic term regulated and protected by copyright law and also describes the main features and issues connected with it. Finally the chapter presents the definition of the employee work and its’ characteristics.Second chapter deals with entity and presents the definition of employment relationship and parties of this relationship. Entities regulated by provisions of employee work - employee and employer are described in detail.The third chapter presents the detailed analysis of legal character of par. 12 of polish copyright law. In particular the issue of content of employment relationship between employer and employee-author and the matter of the basis of employment relationship in which the employee work is created, is described in detail. At the end the thesis presents the manner and scope of acquisition of rights by employer, the form of transfer of copyright and the scope of copyrights to employee work to which the employee is entitled.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza i interpretacja regulacji dotyczącej twórczości pracowniczej na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zagadnienie twórczości pracowniczej jest o tyle istotne, ponieważ wymaga sięgnięcia do dwóch systemów prawnych, prawa autorskiego i prawa pracy.Praca podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział dotyczy przedmiotu prawa autorskiego, który może podlegać regulacji art. 12 prawa autorskiego. Omówiona została więc definicja utworu, jako podstawowego przedmiotu ochrony prawa autorskiego, a także jego cechy i zagadnienia problemowe. Następnie przedstawiona jest definicja utworu pracowniczego i jego charakter.Drugi rozdział został poświęcony zakresowi podmiotowemu, a więc przeanalizowana została definicja stosunku pracy oraz strony tego stosunku. Zostały wskazane i szczegółowo omówione podmioty, do których odnosi się regulacja dot. twórczości pracowniczej, czyli pracownik i pracodawca.Rozdział trzeci jest szczegółowym omówieniem treści art. 12 prawa autorskiego, w tym charakteru prawnego. Szczególna uwaga została zwrócona na treść stosunku prawnego łączącego pracownika-twórcę z pracodawcą oraz zagadnienie podstawy nawiązania stosunku pracy, w ramach którego powstaje utwór pracowniczy. Analizowany następnie był sposób i zakres nabycia praw przez pracodawcę, a także forma przeniesienia praw autorskich oraz zakres praw przysługujących pracownikowi.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.authorpl
Czyżewska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.reviewerpl
Chwalba, Jakub - 162098
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:49:52Z
dc.date.available
2020-07-26T14:49:52Z
dc.date.submittedpl
2015-07-14
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-97841-125798
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205205
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employee work, copyright law, labour law, author, employee, employer, employee-author, employment relationship
dc.subject.plpl
twórczość pracownicza, utwór pracowniczy, prawo autorskie, prawo pracy, twórca, pracownik, pracodawca, pracownik-twórca, stosunek pracy
dc.titlepl
Twórczość pracownicza na podstawie art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
dc.title.alternativepl
Employee works regulated by par. 12 of Polish Copyright Law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Wroclaw
2
Bühl
1
Chandler
1
Dublin
1
Szczecinek
1

No access

No Thumbnail Available