Obraz ciała, odporność psychiczna a stan zdrowia psychicznego w okresie młodości.

master
dc.abstract.enRecently, an increase in mental health disorders among young people has been observed. Health psychology draws attention to the legitimacy of undertaking promotional activities that will help to strengthen and activate resources that allow the individual to maintain good mental health and improve its daily functioning. It is reasonable to search for individual resources that can potentially contribute to reducing the occurrence of psychopathological symptoms. The aim of the research was to examine the relationship between personal dispositions such as: mental resistance, spirituality and a positive attitude towards the body, and the state of mental health of young people entering the next stage of life. The study was conducted among the students of the final classes of secondary comprehensive schools and the technical secondary schools in three schools in Małopolska region. It included 138 people aged 18-20 who were planning to take up university courses.In the conducted research the self-report methods were used. They were the Psychological Resistance Scale by Ogińska-Bulik, Irena Heszen- Niejodek's Self-report Questionnaire - studying the level of spirituality, the Body Image Questionnaire by T. Cash and the Psychopathological Symptoms Questionnaire SCL-27 - allowing to assess the mental health of the group.Statistical analysis allowed to verify the suggested hypotheses regarding the interdependence between personal resources and the declared symptoms of psychopathology. The results of the analyses indicate that young people with a higher level of immunity, presenting a positive attitude towards their own body, experience fewer symptoms of mental health disorders. In addition, there were positive correlations between resilience and a sense of harmony, and a positive attitude towards the body, both among young women and men.The obtained results allowed to confirm the vast majority of the formulated hypotheses and also showed interesting intersexual differences in the level of the variables that were analysed. Young women are less satisfied with their appearance, they experience greater symptoms of psychopathology, and lower the value of their competence to deal with difficulties.pl
dc.abstract.plW ostatnim czasie obserwuje się wzrost zaburzeń zdrowia psychicznego wśród osób młodych. Psychologia zdrowia zwraca uwagę na zasadność podjęcia działań promocyjnych, które przyczynią się do wzmacniania i uruchamiania zasobów pozwalających jednostce zachować dobre zdrowie psychiczne i usprawnić jej codzienne funkcjonowanie. Zasadne jest poszukiwanie indywidualnych zasobów mogących potencjalnie przyczynić się do zmniejszenia występowania symptomów psychopatologii. Celem badań było uchwycenie związku między osobistymi dyspozycjami takimi jak odporność psychiczna, duchowość oraz postawą wobec ciała, a stanem zdrowia psychicznego osób młodych, wkraczających w kolejny etap życia. Badanie przeprowadzone zostało wśród uczniów ostatnich klas liceum i technikum w trzech szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Małopolski. Objęło 138 osób w wieku 18–20 lat, które planują podjąć studia. W badaniu użyto metod samoopisowych, były to: Skala Odporności Psychicznej autorstwa Ogińskiej-Bulik, Kwestionariusz Samoopisu Heszen-Niejodek- badający poziom duchowości, Kewstionariusz Obrazu Ciała Casha oraz Kwestionariusz Objawów Psychopatologicznych SCL-27 pozwalający na ocenę stanu zdrowia psychicznego badanej grupy. Analiza statystyczna pozwoliła na weryfikację postawionych hipotez, które dotyczyły wystąpienia współzależności między zasobami osobistymi a deklarowanymi objawami psychopatologii. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że młodzi ludzie o wyższym poziomie odporności, prezentujący pozytywną postawę wobec własnego ciała, doświadczają mniej symptomów zaburzeń zdrowia psychicznego. Ponadto zaobserwowano dodatnie korelacje między resilience oraz poczuciem harmonii, a prezentowaną pozytywną postawą wobec ciała zarówno wśród młodych kobiet, jak i mężczyzn. Uzyskane wyniki potwierdziły znakomitą większości postawionych hipotez oraz wykazały interesujące różnice międzypłciowe w poziomie badanych zmiennych. Młode kobiety są mniej usatysfakcjonowane ze swojego wyglądu, doświadczają większego nasilenia symptomów psychopatologii, a także niżej oceniają swoje kompetencje do radzenia sobie z trudnościami codzienności.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOstrowski, Tadeusz - 102234 pl
dc.contributor.authorPacut, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOstrowski, Tadeusz - 102234 pl
dc.contributor.reviewerSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:47:24Z
dc.date.available2020-07-27T21:47:24Z
dc.date.submitted2019-07-10pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-129701-192759pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233087
dc.languagepolpl
dc.subject.enbody image, resilience, spirituality, mental healthpl
dc.subject.plobraz ciała, odporność psychiczna, duchowość, zdrowie psychicznepl
dc.titleObraz ciała, odporność psychiczna a stan zdrowia psychicznego w okresie młodości.pl
dc.title.alternativeBody image, resilience and mental health in emerging adulthood.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Recently, an increase in mental health disorders among young people has been observed. Health psychology draws attention to the legitimacy of undertaking promotional activities that will help to strengthen and activate resources that allow the individual to maintain good mental health and improve its daily functioning. It is reasonable to search for individual resources that can potentially contribute to reducing the occurrence of psychopathological symptoms. The aim of the research was to examine the relationship between personal dispositions such as: mental resistance, spirituality and a positive attitude towards the body, and the state of mental health of young people entering the next stage of life. The study was conducted among the students of the final classes of secondary comprehensive schools and the technical secondary schools in three schools in Małopolska region. It included 138 people aged 18-20 who were planning to take up university courses.In the conducted research the self-report methods were used. They were the Psychological Resistance Scale by Ogińska-Bulik, Irena Heszen- Niejodek's Self-report Questionnaire - studying the level of spirituality, the Body Image Questionnaire by T. Cash and the Psychopathological Symptoms Questionnaire SCL-27 - allowing to assess the mental health of the group.Statistical analysis allowed to verify the suggested hypotheses regarding the interdependence between personal resources and the declared symptoms of psychopathology. The results of the analyses indicate that young people with a higher level of immunity, presenting a positive attitude towards their own body, experience fewer symptoms of mental health disorders. In addition, there were positive correlations between resilience and a sense of harmony, and a positive attitude towards the body, both among young women and men.The obtained results allowed to confirm the vast majority of the formulated hypotheses and also showed interesting intersexual differences in the level of the variables that were analysed. Young women are less satisfied with their appearance, they experience greater symptoms of psychopathology, and lower the value of their competence to deal with difficulties.
dc.abstract.plpl
W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zaburzeń zdrowia psychicznego wśród osób młodych. Psychologia zdrowia zwraca uwagę na zasadność podjęcia działań promocyjnych, które przyczynią się do wzmacniania i uruchamiania zasobów pozwalających jednostce zachować dobre zdrowie psychiczne i usprawnić jej codzienne funkcjonowanie. Zasadne jest poszukiwanie indywidualnych zasobów mogących potencjalnie przyczynić się do zmniejszenia występowania symptomów psychopatologii. Celem badań było uchwycenie związku między osobistymi dyspozycjami takimi jak odporność psychiczna, duchowość oraz postawą wobec ciała, a stanem zdrowia psychicznego osób młodych, wkraczających w kolejny etap życia. Badanie przeprowadzone zostało wśród uczniów ostatnich klas liceum i technikum w trzech szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Małopolski. Objęło 138 osób w wieku 18–20 lat, które planują podjąć studia. W badaniu użyto metod samoopisowych, były to: Skala Odporności Psychicznej autorstwa Ogińskiej-Bulik, Kwestionariusz Samoopisu Heszen-Niejodek- badający poziom duchowości, Kewstionariusz Obrazu Ciała Casha oraz Kwestionariusz Objawów Psychopatologicznych SCL-27 pozwalający na ocenę stanu zdrowia psychicznego badanej grupy. Analiza statystyczna pozwoliła na weryfikację postawionych hipotez, które dotyczyły wystąpienia współzależności między zasobami osobistymi a deklarowanymi objawami psychopatologii. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że młodzi ludzie o wyższym poziomie odporności, prezentujący pozytywną postawę wobec własnego ciała, doświadczają mniej symptomów zaburzeń zdrowia psychicznego. Ponadto zaobserwowano dodatnie korelacje między resilience oraz poczuciem harmonii, a prezentowaną pozytywną postawą wobec ciała zarówno wśród młodych kobiet, jak i mężczyzn. Uzyskane wyniki potwierdziły znakomitą większości postawionych hipotez oraz wykazały interesujące różnice międzypłciowe w poziomie badanych zmiennych. Młode kobiety są mniej usatysfakcjonowane ze swojego wyglądu, doświadczają większego nasilenia symptomów psychopatologii, a także niżej oceniają swoje kompetencje do radzenia sobie z trudnościami codzienności.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ostrowski, Tadeusz - 102234
dc.contributor.authorpl
Pacut, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowski, Tadeusz - 102234
dc.contributor.reviewerpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:47:24Z
dc.date.available
2020-07-27T21:47:24Z
dc.date.submittedpl
2019-07-10
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-129701-192759
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233087
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
body image, resilience, spirituality, mental health
dc.subject.plpl
obraz ciała, odporność psychiczna, duchowość, zdrowie psychiczne
dc.titlepl
Obraz ciała, odporność psychiczna a stan zdrowia psychicznego w okresie młodości.
dc.title.alternativepl
Body image, resilience and mental health in emerging adulthood.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
107
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Lublin
12
Krakow
8
Buenos Aires
5
Gdansk
5
Poznan
5
Sułkowice
3
Wroclaw
3
Boardman
2
Gdynia
2

No access

No Thumbnail Available