Mosty nadziei, czyli dziedzictwo kulturowe jako inspiracja dialogu : komunikat

2017
journal article
article
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowychpl
dc.contributor.authorKorporowicz, Leszek - 173369 pl
dc.date.accession2019-02-04pl
dc.date.accessioned2018-03-12T12:07:07Z
dc.date.available2018-03-12T12:07:07Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical202-206pl
dc.description.publication0,24pl
dc.description.seriesAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
dc.description.seriesnumber232
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume9pl
dc.identifier.eissn2449-688Xpl
dc.identifier.issn2081-6642pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.seriesissn1689-9903
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51681
dc.identifier.weblinkhttp://oldifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/index.php/archiwum/11-archiwum/57-ss-2017-vol-1pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleMosty nadziei, czyli dziedzictwo kulturowe jako inspiracja dialogu : komunikatpl
dc.title.alternativeBridgies of hope, cultural heritage as an inspiration to dialoguepl
dc.title.journalAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologicapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych
dc.contributor.authorpl
Korporowicz, Leszek - 173369
dc.date.accessionpl
2019-02-04
dc.date.accessioned
2018-03-12T12:07:07Z
dc.date.available
2018-03-12T12:07:07Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
202-206
dc.description.publicationpl
0,24
dc.description.series
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
dc.description.seriesnumber
232
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
9
dc.identifier.eissnpl
2449-688X
dc.identifier.issnpl
2081-6642
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.seriesissn
1689-9903
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51681
dc.identifier.weblinkpl
http://oldifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/index.php/archiwum/11-archiwum/57-ss-2017-vol-1
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Mosty nadziei, czyli dziedzictwo kulturowe jako inspiracja dialogu : komunikat
dc.title.alternativepl
Bridgies of hope, cultural heritage as an inspiration to dialogue
dc.title.journalpl
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
korporowicz_mosty_nadziei_2017.odt
5
korporowicz_mosty_nadziei_2017.pdf
1