Narkobiznes jako problem globalny bezpieczeństwa międzynarodowego.

licenciate
dc.abstract.enIn our country, the drugs appeared a little later than in the West, namely in the early seventies. Of course, according to the theses of the then propaganda, did not exist in our country, the problem of drug addiction. You could meet only with overdoses of drugs and other addictive drugs come from hospital records and police.Getting bigger and easier access to drugs is a problem in today's world. The problem is global, and more and more people goes on this type stimulants. Drugs is one of the greatest threats to the development of society, eliminating the normal life of millions of young people, and at the same time it is one of the most profitable areas of criminal activity. The incentive for illegal activities is generally achieved profit. In the case of drug sales and profits associated with it can be estimated on the basis of seizures. In the Third World crops that were used for the production of drugs and narcotic substances of the product are often a source of income not only corrupt elites and the various political groups, but also community- very often deprived of racy as a source of income - from illegal activities makes livelihoods you and your family. Polish international activities in the fight against drug-related crime is broad and includes both cooperation in international projects, as well as bilateral with neighboring countries. In the world there are four regions where it is grown opium poppy and produced opium and heroin: Afghanistan, Southeast Asia, Colombia and Mexico. The United States is the country most involved in the fight against drugs and the fight against drug cocaine- as on the entire continent american- in particular. This is understandable given the scale even if drug consumption in the US that are perceived by society as a serious threat to North American interior.pl
dc.abstract.plW naszym kraju narkotyki pojawiły się trochę później niż na Zachodzie, a mianowicie w początku lat siedemdziesiątych. Oczywiście, zgodnie z tezami ówczesnej propagandy, nie istniał w naszym kraju problem narkomanii. Można było się spotkać jedynie z przedawkowaniami leków uzależniających i innych środków odurzających pochodzą z rejestrów szpitalnych i policyjnych.Coraz większy i łatwiejszy dostęp do narkotyków jest problemem dzisiejszego świata. Problem ma zasięg globalny, i coraz więcej ludzi sięga o tego typu używki. Narkotyki to jedno z największych zagrożeń dla rozwoju społeczeństwa, eliminujące z normalnego życia miliony młodych ludzi, a jednocześnie jest to jedna z najbardziej dochodowych dziedzin przestępczej działalności. Zachętą do nielegalnej działalności jest na ogół osiągany zysk. W przypadku narkotyków obroty i zyski z nim związane można oszacować na podstawie wartości konfiskat. W krajach Trzeciego Świata uprawa roślin, które były wykorzystywane do produkcji narkotyków oraz wyrobu narkotycznych substancji są często źródłem dochodu nie tylko nie przekupnych elit oraz różnorakich ugrupowań politycznych, ale również społeczności- która bardzo często pozbawiona racy jako źródła dochodu - z nielegalnej działalności czyni źródło utrzymania siebie i swojej rodziny. Działalność międzynarodowa Polski w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej jest szeroka i obejmuje zarówno współpracę w ramach międzynarodowych projektów, jak też bilateralną z krajami ościennymi. Na świecie znajdują się cztery regiony, gdzie jest uprawiany mak lekarski i produkowane opium i heroina: Afganistan, Azja Południowo-Wschodnia, Kolumbia oraz Meksyk. Stany Zjednoczone są krajem najbardziej zaangażowanym w walkę z narkotykami, a w walkę z kokainą- jako narkotykiem dotyczącym całego kontynentu amerykańskiego- w szczególności. Jest to zrozumiałe zważywszy choćby na rozmiary konsumpcji narkotyków w USA, które są postrzegane przez społeczeństwo północnoamerykańskie jako poważne zagrożenie wewnętrzne.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.contributor.authorŻurek, Arturpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:47:13Z
dc.date.available2020-07-26T14:47:13Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-97798-171917pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205163
dc.languagepolpl
dc.subject.ennarcobusiness, politics, program, stimulant, addiction, drug, smugglingpl
dc.subject.plnarkobiznes, polityka, program, używka, uzależnienie, narkotyk, przemyt.pl
dc.titleNarkobiznes jako problem globalny bezpieczeństwa międzynarodowego.pl
dc.title.alternativeNarcobusiness as a global problem of international security.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In our country, the drugs appeared a little later than in the West, namely in the early seventies. Of course, according to the theses of the then propaganda, did not exist in our country, the problem of drug addiction. You could meet only with overdoses of drugs and other addictive drugs come from hospital records and police.Getting bigger and easier access to drugs is a problem in today's world. The problem is global, and more and more people goes on this type stimulants. Drugs is one of the greatest threats to the development of society, eliminating the normal life of millions of young people, and at the same time it is one of the most profitable areas of criminal activity. The incentive for illegal activities is generally achieved profit. In the case of drug sales and profits associated with it can be estimated on the basis of seizures. In the Third World crops that were used for the production of drugs and narcotic substances of the product are often a source of income not only corrupt elites and the various political groups, but also community- very often deprived of racy as a source of income - from illegal activities makes livelihoods you and your family. Polish international activities in the fight against drug-related crime is broad and includes both cooperation in international projects, as well as bilateral with neighboring countries. In the world there are four regions where it is grown opium poppy and produced opium and heroin: Afghanistan, Southeast Asia, Colombia and Mexico. The United States is the country most involved in the fight against drugs and the fight against drug cocaine- as on the entire continent american- in particular. This is understandable given the scale even if drug consumption in the US that are perceived by society as a serious threat to North American interior.
dc.abstract.plpl
W naszym kraju narkotyki pojawiły się trochę później niż na Zachodzie, a mianowicie w początku lat siedemdziesiątych. Oczywiście, zgodnie z tezami ówczesnej propagandy, nie istniał w naszym kraju problem narkomanii. Można było się spotkać jedynie z przedawkowaniami leków uzależniających i innych środków odurzających pochodzą z rejestrów szpitalnych i policyjnych.Coraz większy i łatwiejszy dostęp do narkotyków jest problemem dzisiejszego świata. Problem ma zasięg globalny, i coraz więcej ludzi sięga o tego typu używki. Narkotyki to jedno z największych zagrożeń dla rozwoju społeczeństwa, eliminujące z normalnego życia miliony młodych ludzi, a jednocześnie jest to jedna z najbardziej dochodowych dziedzin przestępczej działalności. Zachętą do nielegalnej działalności jest na ogół osiągany zysk. W przypadku narkotyków obroty i zyski z nim związane można oszacować na podstawie wartości konfiskat. W krajach Trzeciego Świata uprawa roślin, które były wykorzystywane do produkcji narkotyków oraz wyrobu narkotycznych substancji są często źródłem dochodu nie tylko nie przekupnych elit oraz różnorakich ugrupowań politycznych, ale również społeczności- która bardzo często pozbawiona racy jako źródła dochodu - z nielegalnej działalności czyni źródło utrzymania siebie i swojej rodziny. Działalność międzynarodowa Polski w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej jest szeroka i obejmuje zarówno współpracę w ramach międzynarodowych projektów, jak też bilateralną z krajami ościennymi. Na świecie znajdują się cztery regiony, gdzie jest uprawiany mak lekarski i produkowane opium i heroina: Afganistan, Azja Południowo-Wschodnia, Kolumbia oraz Meksyk. Stany Zjednoczone są krajem najbardziej zaangażowanym w walkę z narkotykami, a w walkę z kokainą- jako narkotykiem dotyczącym całego kontynentu amerykańskiego- w szczególności. Jest to zrozumiałe zważywszy choćby na rozmiary konsumpcji narkotyków w USA, które są postrzegane przez społeczeństwo północnoamerykańskie jako poważne zagrożenie wewnętrzne.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.contributor.authorpl
Żurek, Artur
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:47:13Z
dc.date.available
2020-07-26T14:47:13Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-97798-171917
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205163
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
narcobusiness, politics, program, stimulant, addiction, drug, smuggling
dc.subject.plpl
narkobiznes, polityka, program, używka, uzależnienie, narkotyk, przemyt.
dc.titlepl
Narkobiznes jako problem globalny bezpieczeństwa międzynarodowego.
dc.title.alternativepl
Narcobusiness as a global problem of international security.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Chandler
3
Krakow
3
Warsaw
3
Zielona Góra
3
Gdansk
2
Kielce
2
Ryki
2
Bühl
1
Chwaszczyno
1

No access

No Thumbnail Available