A vegan robot? In-the-wild observations on surprise in child-robot interaction

licenciate
dc.abstract.enWhen designing a child-robot interaction (CRI) framework, it is vital to be aware of possible causes that might evoke the feeling of surprise or disappointment at the recipient's end. Surprising elements can be positively stimulating and, consequently, can help sustain children’s focus on interaction, which is vital especially in educational CRI. On the other hand, breached expectations about robot behavior or appearance, which usually result in a feeling of surprise or disappointment in children, may have an impact on the satisfaction from the interaction and, in the case of educational CRI, the fulfillment of its goals. In the present study in-the-wild observations of two interactions between groups of children and the NAO humanoid robot were conducted. Qualitative analysis of video and audio footage revealed that the factors that contribute to the expression of surprise or disappointment were robot errors (social protocol breach, delays, limitations), and robot persona (characteristic traits, for example, a robot describing himself as vegan). Unexpected robot behaviors led to increased curiosity and engagement in the interaction. In-the-wild methodology allowed for distinguishing environmental factors that are significant for the future design of educational CRI.pl
dc.abstract.plProjektując ramy interakcji dziecko-robot (child-robot interaction, CRI), należy mieć świadomość możliwych przyczyn, które mogą wywołać u odbiorcy uczucie zaskoczenia lub rozczarowania. Zaskakujące elementy mogą być pozytywnie stymulujące, a w konsekwencji mogą pomóc utrzymać wysokie skupienie dzieci podczas interakcji, co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla zastosowania CRI w edukacji. Z drugiej strony, naruszone oczekiwania dotyczące zachowania lub wyglądu robota, które zwykle wywołują u dzieci uczucie zaskoczenia lub rozczarowania, mogą mieć wpływ na satysfakcję płynącą z interakcji, a w przypadku CRI stosowanego w celach edukacyjnych - na realizację celów interakcji. W niniejszym badaniu przeprowadzono obserwacje dwóch interakcji między grupą dzieci, a robotem humanoidalnym NAO w typowym środowisku warsztatowym. Analiza jakościowa materiału wideo i audio wykazała, że czynniki, które przyczyniają się do wyrażania zdziwienia lub rozczarowania u dzieci, należały do dwóch kategorii: (1) błędy robota (naruszenie protokołu społecznego, opóźnienia, ograniczenia motoryczne), (2) persona robota (cechy charakterystyczne, na przykład robot określający się mianem weganina). Nieoczekiwane zachowania robotów wzbudzały ciekawość i zwiększały zaangażowanie dzieci. Metodologia badań terenowych (ang. in-the-wild methodology) pozwoliła na wyodrębnienie czynników środowiskowych, które są istotne dla przyszłego projektowania edukacyjnych CRI.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGunia, Arturpl
dc.contributor.authorŹróbek, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGunia, Arturpl
dc.contributor.reviewerIndurkhya, Bipinpl
dc.date.accessioned2022-10-04T21:40:42Z
dc.date.available2022-10-04T21:40:42Z
dc.date.submitted2022-10-04pl
dc.fieldofstudykognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-161703-246385pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300801
dc.languageengpl
dc.subject.enhuman-robot interaction, child-robot interaction, expectations, surprise, robot errors, robot personapl
dc.subject.plInterakcja człowiek-robot, interakcja dziecko-robot, oczekiwania, zdziwienie, błędy robotów, persona robotapl
dc.titleA vegan robot? In-the-wild observations on surprise in child-robot interactionpl
dc.title.alternativeRobot weganin? Obserwacje na temat zaskoczenia w interakcji dziecko-robot.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
When designing a child-robot interaction (CRI) framework, it is vital to be aware of possible causes that might evoke the feeling of surprise or disappointment at the recipient's end. Surprising elements can be positively stimulating and, consequently, can help sustain children’s focus on interaction, which is vital especially in educational CRI. On the other hand, breached expectations about robot behavior or appearance, which usually result in a feeling of surprise or disappointment in children, may have an impact on the satisfaction from the interaction and, in the case of educational CRI, the fulfillment of its goals. In the present study in-the-wild observations of two interactions between groups of children and the NAO humanoid robot were conducted. Qualitative analysis of video and audio footage revealed that the factors that contribute to the expression of surprise or disappointment were robot errors (social protocol breach, delays, limitations), and robot persona (characteristic traits, for example, a robot describing himself as vegan). Unexpected robot behaviors led to increased curiosity and engagement in the interaction. In-the-wild methodology allowed for distinguishing environmental factors that are significant for the future design of educational CRI.
dc.abstract.plpl
Projektując ramy interakcji dziecko-robot (child-robot interaction, CRI), należy mieć świadomość możliwych przyczyn, które mogą wywołać u odbiorcy uczucie zaskoczenia lub rozczarowania. Zaskakujące elementy mogą być pozytywnie stymulujące, a w konsekwencji mogą pomóc utrzymać wysokie skupienie dzieci podczas interakcji, co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla zastosowania CRI w edukacji. Z drugiej strony, naruszone oczekiwania dotyczące zachowania lub wyglądu robota, które zwykle wywołują u dzieci uczucie zaskoczenia lub rozczarowania, mogą mieć wpływ na satysfakcję płynącą z interakcji, a w przypadku CRI stosowanego w celach edukacyjnych - na realizację celów interakcji. W niniejszym badaniu przeprowadzono obserwacje dwóch interakcji między grupą dzieci, a robotem humanoidalnym NAO w typowym środowisku warsztatowym. Analiza jakościowa materiału wideo i audio wykazała, że czynniki, które przyczyniają się do wyrażania zdziwienia lub rozczarowania u dzieci, należały do dwóch kategorii: (1) błędy robota (naruszenie protokołu społecznego, opóźnienia, ograniczenia motoryczne), (2) persona robota (cechy charakterystyczne, na przykład robot określający się mianem weganina). Nieoczekiwane zachowania robotów wzbudzały ciekawość i zwiększały zaangażowanie dzieci. Metodologia badań terenowych (ang. in-the-wild methodology) pozwoliła na wyodrębnienie czynników środowiskowych, które są istotne dla przyszłego projektowania edukacyjnych CRI.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gunia, Artur
dc.contributor.authorpl
Źróbek, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gunia, Artur
dc.contributor.reviewerpl
Indurkhya, Bipin
dc.date.accessioned
2022-10-04T21:40:42Z
dc.date.available
2022-10-04T21:40:42Z
dc.date.submittedpl
2022-10-04
dc.fieldofstudypl
kognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-161703-246385
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300801
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
human-robot interaction, child-robot interaction, expectations, surprise, robot errors, robot persona
dc.subject.plpl
Interakcja człowiek-robot, interakcja dziecko-robot, oczekiwania, zdziwienie, błędy robotów, persona robota
dc.titlepl
A vegan robot? In-the-wild observations on surprise in child-robot interaction
dc.title.alternativepl
Robot weganin? Obserwacje na temat zaskoczenia w interakcji dziecko-robot.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
2
Sydney
1

No access

No Thumbnail Available