Zestawienie prozy Bohumila Hrabala i Jerzego Pilcha w świetle tradycji historyjki knajpianej.

master
dc.abstract.enThis work is an academic attempt to list and compare the most important indicators in the literary work of Bohumil Hrabal and Jerzy Pilch in the context of the tradition of storytelling. Close cultural context, agnate writing strategies, similarities in chosen genres, numerous common themes and comparable views on people and the world allow making this comparison between two authors. In addition to the narration styles and the specifications of chosen prose models, language, style, irony and humour have been analysed. The separate part of the work consists of the comparison on how created literary worlds have been constructed, which includes timeline, characters, literary space, and in particular “the prose of little motherlands”. This analysis is complemented by the classification of the characteristic themes recurring in the works of both authors such as: solitude, death, women, love, metaphysics, alcohol and cat. Comparing all of those elements aims to present the unfading beauty of Hrabal and Pilch stories.pl
dc.abstract.otherPraca stanowi próbę zestawienia i porównania najważniejszych wyznaczników twórczości Bohumila Hrabala i Jerzego Pilcha, w świetle tradycji opowiadań ustnych. Na zestawienie twórczości Hrabala i Pilcha pozwala bliski kontekst kulturowy autorów, podobne strategie pisarskie, podobieństwa gatunkowe, liczne wspólne motywy oraz podobna wizja świata i człowieka. Analizie poddane zostały obok sposobu narracji i specyfiki wybranego modelu prozy, również język, styl, ironia i dowcip. Odrębną część stanowi porównanie budowy świata przedstawionego, czyli czasu, kreowanych postaci i przedstawionej przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem prozy małych ojczyzn. Uzupełnieniem tej analizy jest zestawienie sposobu realizacji charakterystycznych motywów powracających w twórczości obu pisarzy: samotności, śmierci, kobiet i miłości, metafizyki, alkoholu i kota. Porównanie tych wszystkich czynników ostatecznie ma na celu ukazać na czym polega niegasnący urok historyjek Hrabala i Pilcha.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorPróchnicki, Włodzimierz - 131556 pl
dc.contributor.authorGadzina, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerPróchnicki, Włodzimierz - 131556 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Józef - 132785 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:49:37Z
dc.date.available2020-07-20T17:49:37Z
dc.date.submitted2011-10-28pl
dc.fieldofstudykomparatystykapl
dc.identifier.apddiploma-60776-29284pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174365
dc.subject.enBohumil Hrabal, Jerzy Pilch, bar story, storytelling, ironypl
dc.subject.otherBohumil Hrabal, Jerzy Pilch, historyjka knajpiana, gawęda, ironiapl
dc.titleZestawienie prozy Bohumila Hrabala i Jerzego Pilcha w świetle tradycji historyjki knajpianej.pl
dc.title.alternativeProse by Bohumil Hrabal and Jerzy Pilch in the context of the bar stories tradition.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is an academic attempt to list and compare the most important indicators in the literary work of Bohumil Hrabal and Jerzy Pilch in the context of the tradition of storytelling. Close cultural context, agnate writing strategies, similarities in chosen genres, numerous common themes and comparable views on people and the world allow making this comparison between two authors. In addition to the narration styles and the specifications of chosen prose models, language, style, irony and humour have been analysed. The separate part of the work consists of the comparison on how created literary worlds have been constructed, which includes timeline, characters, literary space, and in particular “the prose of little motherlands”. This analysis is complemented by the classification of the characteristic themes recurring in the works of both authors such as: solitude, death, women, love, metaphysics, alcohol and cat. Comparing all of those elements aims to present the unfading beauty of Hrabal and Pilch stories.
dc.abstract.otherpl
Praca stanowi próbę zestawienia i porównania najważniejszych wyznaczników twórczości Bohumila Hrabala i Jerzego Pilcha, w świetle tradycji opowiadań ustnych. Na zestawienie twórczości Hrabala i Pilcha pozwala bliski kontekst kulturowy autorów, podobne strategie pisarskie, podobieństwa gatunkowe, liczne wspólne motywy oraz podobna wizja świata i człowieka. Analizie poddane zostały obok sposobu narracji i specyfiki wybranego modelu prozy, również język, styl, ironia i dowcip. Odrębną część stanowi porównanie budowy świata przedstawionego, czyli czasu, kreowanych postaci i przedstawionej przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem prozy małych ojczyzn. Uzupełnieniem tej analizy jest zestawienie sposobu realizacji charakterystycznych motywów powracających w twórczości obu pisarzy: samotności, śmierci, kobiet i miłości, metafizyki, alkoholu i kota. Porównanie tych wszystkich czynników ostatecznie ma na celu ukazać na czym polega niegasnący urok historyjek Hrabala i Pilcha.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Próchnicki, Włodzimierz - 131556
dc.contributor.authorpl
Gadzina, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Próchnicki, Włodzimierz - 131556
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Józef - 132785
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:49:37Z
dc.date.available
2020-07-20T17:49:37Z
dc.date.submittedpl
2011-10-28
dc.fieldofstudypl
komparatystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-60776-29284
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174365
dc.subject.enpl
Bohumil Hrabal, Jerzy Pilch, bar story, storytelling, irony
dc.subject.otherpl
Bohumil Hrabal, Jerzy Pilch, historyjka knajpiana, gawęda, ironia
dc.titlepl
Zestawienie prozy Bohumila Hrabala i Jerzego Pilcha w świetle tradycji historyjki knajpianej.
dc.title.alternativepl
Prose by Bohumil Hrabal and Jerzy Pilch in the context of the bar stories tradition.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
2
Krakow
1
Oslo
1
Skierniewice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available