Model opieki nad 26-letnią pacjentką z reumatoidalnym zapaleniem stawów - studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enAbstract:Backgroud: Rheumatoid arthritis is an autoimmune, systemic disease of connective tissue with multifactorial pathogenesis. The classic symptoms of the RA are: pain, swollen, tenderness, limitation of movement in join and morning stiffness. The goal of treatment is a remission or at least reduce disease activity. It is pursued to improve quality of life and a person's overall functioning by alleviate the ailments accompanying that disease and prevent complications.Aim: The aim of the thesis was to develop a model of care for the young woman, who is suffering for RA in home conditions with particular reference to her health problems. Material and methods: In the thesis was used case study method. It has described widely long-term patient’s medical history and her present health situation. The research technique was an interview, observation and review of medical records. The tool was a self-made questionnaire and the VAS scale. Results and conclusions: The woman has been suffering for RA since 10 years. Her first symptoms was pain, swollen, limitation of movement in joins, morning stiffness, which could persit until 4 hours and subfebrile states, fatigue and spoil her appetite. For confirmation the diagnosis it was made some tests: rheumatoid factor (RF), anti-cyclic citrullinated peptide autoantibodies(aCCP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), C Reactive Protein, complete blood count, USG, CT, joins RTG. As time progresses, the frequency of exacerbations and the severity of the disease increase.Conclusions:1. First aliments appeared when the patient was 13 years old. First time she was in hospital when she was 16 years old – that time has diagnosed RA.2. The disease progresses with exacerbations and remission periods. In the progression she has a typical RA sympthoms. In remission time, the patient hasn’t got any ailments.3. Initially, the patient was treated by standard methods, and a few months latter sha was qualificated for Enbrel therapy. Due to the persistent sympthoms, to pharmacotherapy was addes other drugs and physiotherapy. Nowadays, the patiens takes Motetreksat, Folic acid, Sulfosazyna and Ketonal in the case of pain.4. Nowadays, the patient complains about periodic pain, swollen, tenderness, defact of efficiency and morning stiffness in small joints of fingers, elbow, wrist and right knee.5. As the disease progresses, the patient’s a quality of life is much lower. The reason for this is pain, swollen, limitation of movement in join, fatigue. She is independent, sometimes she needs a help with daily activities. Key words: Rheumatoid arthritis, RApl
dc.abstract.plStreszczenie:Wstęp: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą układową tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym i wieloczynnikowej patogenezie. Do klasycznych objawów RZS należą: ból, obrzęk, tkliwość, ograniczenie ruchomości w stawie oraz sztywność poranna. Celem leczenia jest uzyskanie remisji lub co najmniej zmniejszenie aktywności choroby. Dąży się do poprawy jakości życia i codziennego funkcjonowania poprzez łagodzenie dolegliwości towarzyszących schorzeniu oraz zapobiega się powikłaniom wynikających z przebiegu choroby.Cel: Celem pracy było opracowanie planu opieki nad młodą pacjentką chorującą na RZS w warunkach domowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej problemów zdrowotnych.Materiały i metody: W pracy zastosowano metodę indywidualnych przypadków. Szeroko opisano wieloletnią historię choroby pacjentki oraz jej aktualną sytuację zdrowotną. Technikami badawczymi był wywiad, obserwacja i analiza dokumentacji medycznej. Narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety oraz skala VAS. Wyniki: Kobieta od około 10 lat cierpi na RZS. Pierwszymi symptomami choroby był ból, obrzęk, ograniczenie ruchomości stawów, sztywność poranna utrzymująca się nawet do 4 godzin oraz przewlekłe stany podgorączkowe, zmęczenie i obniżony apetyt. W celu potwierdzenia diagnozy wykonano badania: czynnik reumatoidalny (RF), przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (ACPA), OB, CRP, morfologię krwi, USG, TK, RTG stawów. Wraz z postępem czasu częstość zaostrzeń oraz ciężkość choroby wzrasta. Chora wymaga pomocy i opieki swych bliskich.Wnioski:1. Pierwsze dolegliwości pojawiły się, gdy pacjentka miała 13 lat. Po raz pierwszy trafiła do szpitala w wieku 16 lat,. wówczas rozpoznano RZS.2. Choroba postępuje naprzemiennie z okresami zaostrzeń i remisji. W czasie progresji towarzyszą jej typowe dla RZS objawy,. w okresie wyciszenia pacjentka nie skarży się na żadne dolegliwości.3. Początkowo u pacjentki zastosowano leczenie standardowe, a kilka miesięcy później zakwalifikowano ją do terapii Enbrelem. W związku z utrzymywaniem się objawów, do stosowanej farmakoterapii dołączano kolejne leki i zabiegi fizykoterapeutyczne. Obecnie chora przymuje Metotreksat, kwas foliowy, Sulfosalazynę i Ketonal w razie wystąpienia bólu.4. Aktualnie pacjentka skarży się na okresowo pojawiający się ból, obrzęk, tkliwość, upośledzenie sprawności oraz sztywność poranną w zakresie drobnych stawów palców, łokciowego, nadgarstkowego i kolanowego prawego. 5. Wraz z postępem choroby jakość życia kobiety znacznie obniżyła się. Powodem tego jest ból, obrzęk, ograniczenie ruchomości w stawach, uczucie osłabienia. Jest samodzielna, niekiedy wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego.Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, RZS.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.authorStępnik, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.reviewerPuto, Grażyna - 160011 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:20:50Z
dc.date.available2020-07-27T05:20:50Z
dc.date.submitted2017-07-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-112890-198531pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218410
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: Rheumatoid arthritis, RApl
dc.subject.plSłowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, RZS.pl
dc.titleModel opieki nad 26-letnią pacjentką z reumatoidalnym zapaleniem stawów - studium przypadkupl
dc.title.alternativeA model of care for a 26-years-old patient with Rheumatoid arthritis- case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Abstract:Backgroud: Rheumatoid arthritis is an autoimmune, systemic disease of connective tissue with multifactorial pathogenesis. The classic symptoms of the RA are: pain, swollen, tenderness, limitation of movement in join and morning stiffness. The goal of treatment is a remission or at least reduce disease activity. It is pursued to improve quality of life and a person's overall functioning by alleviate the ailments accompanying that disease and prevent complications.Aim: The aim of the thesis was to develop a model of care for the young woman, who is suffering for RA in home conditions with particular reference to her health problems. Material and methods: In the thesis was used case study method. It has described widely long-term patient’s medical history and her present health situation. The research technique was an interview, observation and review of medical records. The tool was a self-made questionnaire and the VAS scale. Results and conclusions: The woman has been suffering for RA since 10 years. Her first symptoms was pain, swollen, limitation of movement in joins, morning stiffness, which could persit until 4 hours and subfebrile states, fatigue and spoil her appetite. For confirmation the diagnosis it was made some tests: rheumatoid factor (RF), anti-cyclic citrullinated peptide autoantibodies(aCCP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), C Reactive Protein, complete blood count, USG, CT, joins RTG. As time progresses, the frequency of exacerbations and the severity of the disease increase.Conclusions:1. First aliments appeared when the patient was 13 years old. First time she was in hospital when she was 16 years old – that time has diagnosed RA.2. The disease progresses with exacerbations and remission periods. In the progression she has a typical RA sympthoms. In remission time, the patient hasn’t got any ailments.3. Initially, the patient was treated by standard methods, and a few months latter sha was qualificated for Enbrel therapy. Due to the persistent sympthoms, to pharmacotherapy was addes other drugs and physiotherapy. Nowadays, the patiens takes Motetreksat, Folic acid, Sulfosazyna and Ketonal in the case of pain.4. Nowadays, the patient complains about periodic pain, swollen, tenderness, defact of efficiency and morning stiffness in small joints of fingers, elbow, wrist and right knee.5. As the disease progresses, the patient’s a quality of life is much lower. The reason for this is pain, swollen, limitation of movement in join, fatigue. She is independent, sometimes she needs a help with daily activities. Key words: Rheumatoid arthritis, RA
dc.abstract.plpl
Streszczenie:Wstęp: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą układową tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym i wieloczynnikowej patogenezie. Do klasycznych objawów RZS należą: ból, obrzęk, tkliwość, ograniczenie ruchomości w stawie oraz sztywność poranna. Celem leczenia jest uzyskanie remisji lub co najmniej zmniejszenie aktywności choroby. Dąży się do poprawy jakości życia i codziennego funkcjonowania poprzez łagodzenie dolegliwości towarzyszących schorzeniu oraz zapobiega się powikłaniom wynikających z przebiegu choroby.Cel: Celem pracy było opracowanie planu opieki nad młodą pacjentką chorującą na RZS w warunkach domowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej problemów zdrowotnych.Materiały i metody: W pracy zastosowano metodę indywidualnych przypadków. Szeroko opisano wieloletnią historię choroby pacjentki oraz jej aktualną sytuację zdrowotną. Technikami badawczymi był wywiad, obserwacja i analiza dokumentacji medycznej. Narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety oraz skala VAS. Wyniki: Kobieta od około 10 lat cierpi na RZS. Pierwszymi symptomami choroby był ból, obrzęk, ograniczenie ruchomości stawów, sztywność poranna utrzymująca się nawet do 4 godzin oraz przewlekłe stany podgorączkowe, zmęczenie i obniżony apetyt. W celu potwierdzenia diagnozy wykonano badania: czynnik reumatoidalny (RF), przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (ACPA), OB, CRP, morfologię krwi, USG, TK, RTG stawów. Wraz z postępem czasu częstość zaostrzeń oraz ciężkość choroby wzrasta. Chora wymaga pomocy i opieki swych bliskich.Wnioski:1. Pierwsze dolegliwości pojawiły się, gdy pacjentka miała 13 lat. Po raz pierwszy trafiła do szpitala w wieku 16 lat,. wówczas rozpoznano RZS.2. Choroba postępuje naprzemiennie z okresami zaostrzeń i remisji. W czasie progresji towarzyszą jej typowe dla RZS objawy,. w okresie wyciszenia pacjentka nie skarży się na żadne dolegliwości.3. Początkowo u pacjentki zastosowano leczenie standardowe, a kilka miesięcy później zakwalifikowano ją do terapii Enbrelem. W związku z utrzymywaniem się objawów, do stosowanej farmakoterapii dołączano kolejne leki i zabiegi fizykoterapeutyczne. Obecnie chora przymuje Metotreksat, kwas foliowy, Sulfosalazynę i Ketonal w razie wystąpienia bólu.4. Aktualnie pacjentka skarży się na okresowo pojawiający się ból, obrzęk, tkliwość, upośledzenie sprawności oraz sztywność poranną w zakresie drobnych stawów palców, łokciowego, nadgarstkowego i kolanowego prawego. 5. Wraz z postępem choroby jakość życia kobiety znacznie obniżyła się. Powodem tego jest ból, obrzęk, ograniczenie ruchomości w stawach, uczucie osłabienia. Jest samodzielna, niekiedy wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego.Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, RZS.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.authorpl
Stępnik, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Puto, Grażyna - 160011
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:20:50Z
dc.date.available
2020-07-27T05:20:50Z
dc.date.submittedpl
2017-07-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-112890-198531
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218410
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: Rheumatoid arthritis, RA
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, RZS.
dc.titlepl
Model opieki nad 26-letnią pacjentką z reumatoidalnym zapaleniem stawów - studium przypadku
dc.title.alternativepl
A model of care for a 26-years-old patient with Rheumatoid arthritis- case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
381
Views per month
Views per city
Warsaw
67
Krakow
26
Lublin
16
Katowice
15
Lodz
10
Bialystok
9
Gdansk
9
Wroclaw
7
Rzeszów
6
Poznan
5

No access

No Thumbnail Available