Identyfikacja czynników determinujących decyzje zakupowe na przykładzie sektora meblarskiego

licenciate
dc.abstract.enThe trends observed in consumer behaviour provide extremely valuableinformation for modern entrepreneurs. Determinants of purchase decisions(economic, psychological, social) are analysed in detail and form the basis forstrategic decisions. On their basis, assortment, promotional activities, productprices etc. are planned. They are necessary to prepare an offer according toindividual customer needs and expectations. The aim of this study was topresent the factors that condition customers purchase decisions in the furnituresector. As part of it, own research was conducted, based on the author's surveyquestionnaire. The presented research results indicate specific factors thatinfluence consumers purchase decisions. These include price, brand, productpackaging. Not without significance for modern consumers is the location ofretail outlets.pl
dc.abstract.plTendencje obserwowane w zachowaniach konsumentów stanowią niezwyklecenne informacje dla współczesnych przedsiębiorców. Determinanty decyzjizakupowych (ekonomiczne, psychologiczne, społeczne) są analizowanew szczegółowy sposób i stanowią fundament decyzji strategicznych. Na ichpodstawie planuje się asortyment, działania promocyjne, ceny produktów itp.Są one niezbędne do przygotowania oferty do indywidualnych potrzebi oczekiwań klientów. Celem pracy było przedstawienie czynników, którewarunkują decyzje zakupowe klientów w sektorze meblarskim. W jej ramachprzeprowadzono badania własne, oparte na autorskim kwestionariuszu ankiety.Przedstawione wyniki badań wskazują na konkretne czynniki, które mają wpływna podejmowane decyzje zakupowe przez konsumentów. Są nimi m.in. cena,marka, opakowanie produktu. Nie bez znaczenia dla współczesnychkonsumentów jest lokalizacja placówek handlowych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorRyłko, Oscarpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:50:59Z
dc.date.available2022-07-14T21:50:59Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-157002-228027pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297046
dc.languagepolpl
dc.subject.enConsumer - Furniture sector - Purchasing decisions - Products - Psychographicspl
dc.subject.plDecyzje zakupowe - Konsument – Produkty - Psychografia – Sektor meblarskipl
dc.titleIdentyfikacja czynników determinujących decyzje zakupowe na przykładzie sektora meblarskiegopl
dc.title.alternativeIdentification of determinants of purchasing decisions on the example of the furniture sectorpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The trends observed in consumer behaviour provide extremely valuableinformation for modern entrepreneurs. Determinants of purchase decisions(economic, psychological, social) are analysed in detail and form the basis forstrategic decisions. On their basis, assortment, promotional activities, productprices etc. are planned. They are necessary to prepare an offer according toindividual customer needs and expectations. The aim of this study was topresent the factors that condition customers purchase decisions in the furnituresector. As part of it, own research was conducted, based on the author's surveyquestionnaire. The presented research results indicate specific factors thatinfluence consumers purchase decisions. These include price, brand, productpackaging. Not without significance for modern consumers is the location ofretail outlets.
dc.abstract.plpl
Tendencje obserwowane w zachowaniach konsumentów stanowią niezwyklecenne informacje dla współczesnych przedsiębiorców. Determinanty decyzjizakupowych (ekonomiczne, psychologiczne, społeczne) są analizowanew szczegółowy sposób i stanowią fundament decyzji strategicznych. Na ichpodstawie planuje się asortyment, działania promocyjne, ceny produktów itp.Są one niezbędne do przygotowania oferty do indywidualnych potrzebi oczekiwań klientów. Celem pracy było przedstawienie czynników, którewarunkują decyzje zakupowe klientów w sektorze meblarskim. W jej ramachprzeprowadzono badania własne, oparte na autorskim kwestionariuszu ankiety.Przedstawione wyniki badań wskazują na konkretne czynniki, które mają wpływna podejmowane decyzje zakupowe przez konsumentów. Są nimi m.in. cena,marka, opakowanie produktu. Nie bez znaczenia dla współczesnychkonsumentów jest lokalizacja placówek handlowych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Ryłko, Oscar
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:50:59Z
dc.date.available
2022-07-14T21:50:59Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-157002-228027
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297046
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Consumer - Furniture sector - Purchasing decisions - Products - Psychographics
dc.subject.plpl
Decyzje zakupowe - Konsument – Produkty - Psychografia – Sektor meblarski
dc.titlepl
Identyfikacja czynników determinujących decyzje zakupowe na przykładzie sektora meblarskiego
dc.title.alternativepl
Identification of determinants of purchasing decisions on the example of the furniture sector
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bialystok
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available