"Komunikowanie się pracownika socjalnego z rodzinami osób niepełnosprawnych na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach"

licenciate
dc.abstract.enThis work is focused on a communication in a social work. An interpersonal communication is a most important thing in every social worker’s job. Theory from first chapter showed social worker’s essential traits and skills, the importance of the interpersonal communication in the social work with families and focused on a social dysfunction like a disability. Research from second chapter showed a process of an effective communication in the social work with a family with a disabled problem in a public institution like Warsztat Terapii Zajęciowej in Gilowice. Research showed that a seniority and a social worker’s experience have a big influence on the effective communication and the perception of his work by families. Theory from first chapter and practice from second chapter showed elementary components of the effective interpersonal communication and permit on construction a reference model.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca koncentruje się na zagadnieniu komunikacji w pracy socjalnej. Komunikacja interpersonalna jest podstawowym narzędziem w pracy każdego pracownika socjalnego. Teoria, przytoczona w rozdziale pierwszym, ukazała istotne cechy charakteru i umiejętności pracowników służb społecznych, a także znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej z rodzinami i charakterystykę dysfunkcji społecznej, jaką jest niepełnosprawność. W drugim rozdziale przedstawiono wyniki badania procesu komunikacji w instytucji takiej jak Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Udowodniono, że staż pracy i doświadczenie pracownika socjalnego mają wpływ na proces skutecznej komunikacji oraz postrzeganie go przez rodziny. Badania, wraz z przytoczoną w rozdziale pierwszym teorią, wskazały na niezbędne elementy procesu skutecznej komunikacji interpersonalnej i pozwoliły podjąć próbę skonstruowania wzorcowego modelu efektywnego komunikowania się.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.authorKastelik, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:13:44Z
dc.date.available2020-07-26T12:13:44Z
dc.date.submitted2015-06-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-95257-162149pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202773
dc.languagepolpl
dc.subject.enDISABILITY – FAMILY – INTERPERSONAL COMMUNICATION – SOCIAL DYSFUNCTION - SOCIAL WORKpl
dc.subject.plDYSFUNKCJA SPOŁECZNA – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – PRACA SOCJALNA – RODZINApl
dc.title"Komunikowanie się pracownika socjalnego z rodzinami osób niepełnosprawnych na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach"pl
dc.title.alternative"Social worker's communication with families with a disabled problem for example Warsztat Terapii Zajęciowej in Gilowice"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is focused on a communication in a social work. An interpersonal communication is a most important thing in every social worker’s job. Theory from first chapter showed social worker’s essential traits and skills, the importance of the interpersonal communication in the social work with families and focused on a social dysfunction like a disability. Research from second chapter showed a process of an effective communication in the social work with a family with a disabled problem in a public institution like Warsztat Terapii Zajęciowej in Gilowice. Research showed that a seniority and a social worker’s experience have a big influence on the effective communication and the perception of his work by families. Theory from first chapter and practice from second chapter showed elementary components of the effective interpersonal communication and permit on construction a reference model.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca koncentruje się na zagadnieniu komunikacji w pracy socjalnej. Komunikacja interpersonalna jest podstawowym narzędziem w pracy każdego pracownika socjalnego. Teoria, przytoczona w rozdziale pierwszym, ukazała istotne cechy charakteru i umiejętności pracowników służb społecznych, a także znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej z rodzinami i charakterystykę dysfunkcji społecznej, jaką jest niepełnosprawność. W drugim rozdziale przedstawiono wyniki badania procesu komunikacji w instytucji takiej jak Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Udowodniono, że staż pracy i doświadczenie pracownika socjalnego mają wpływ na proces skutecznej komunikacji oraz postrzeganie go przez rodziny. Badania, wraz z przytoczoną w rozdziale pierwszym teorią, wskazały na niezbędne elementy procesu skutecznej komunikacji interpersonalnej i pozwoliły podjąć próbę skonstruowania wzorcowego modelu efektywnego komunikowania się.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.authorpl
Kastelik, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:13:44Z
dc.date.available
2020-07-26T12:13:44Z
dc.date.submittedpl
2015-06-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-95257-162149
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202773
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DISABILITY – FAMILY – INTERPERSONAL COMMUNICATION – SOCIAL DYSFUNCTION - SOCIAL WORK
dc.subject.plpl
DYSFUNKCJA SPOŁECZNA – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – PRACA SOCJALNA – RODZINA
dc.titlepl
"Komunikowanie się pracownika socjalnego z rodzinami osób niepełnosprawnych na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach"
dc.title.alternativepl
"Social worker's communication with families with a disabled problem for example Warsztat Terapii Zajęciowej in Gilowice"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Dublin
2
Wroclaw
2
Brzeg Dolny
1
Chełm
1
Mielec
1
Mosciska
1
Swidnik
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available