Uczniowie z zaburzeniami w zachowaniu na przykładzie badań w gimnazjum

master
dc.abstract.enBehavioral disorders are a huge problem among children and adolescents. This issue is still modernized due to the increasing number of children and adolescents exhibiting behavioral disorders. The aim of this study was to demonstrate the functioning of students with behavioral problems at home and at school. This paper was presented a problem of terminology behavioral disorders, etiology and classification. Was performed characteristic of the family environment, school and peer group influence on the shaping of the attitudes of children and young people. Besides, presented the results of studies of students attending middle school and senior school test scores, school counselor and director of the school. In addition, the results of research related to the causes of disturbances in behavior, school situation and the determinants of students work with students. Were subjected to further analysis and interpreted findings. And on the basis of it conclusions have been drawn.pl
dc.abstract.plZaburzenia w zachowaniu są ogromnym problemem wśród dzieci i młodzieży. Zagadnienie to jest wciąż uwspółcześnione ze względu na wzrost liczby dzieci i młodzieży wykazujących zaburzenia w zachowaniu. Celem pracy było ukazanie funkcjonowanie uczniów z zaburzeniami w zachowaniu w domu i w szkole. W pracy został przedstawiony problem terminologii zaburzeń zachowania, etiologii i ich klasyfikacja. Dokonana została charakterystyka środowiska rodzinnego, szkolnego oraz wpływu grupy rówieśniczej na kształtowanie się postaw dzieci i młodzieży. Prócz tego, przedstawione zostały wyniki badań uczniów uczęszczających do gimnazjum oraz wyniki badanej kadry szkoły, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. Poza tym, wyniki badań dotyczyły przyczyn zaburzeń w zachowaniu, sytuacji szkolnej uczniów oraz czynników warunkujących pracę z uczniami. Dalszej analizie zostały poddane wyniki badan i zinterpretowane. I na jej podstawie zostały wystawione wnioski.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorSigva, Renata - 128072 pl
dc.contributor.authorWoźniak, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPiotrowski, Przemysław - 131414 pl
dc.contributor.reviewerSigva, Renata - 128072 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:00:55Z
dc.date.available2020-07-24T20:00:55Z
dc.date.submitted2013-10-16pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-81634-149688pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191228
dc.languagepolpl
dc.subject.enbehavioral problems, family environment, peer group, schoolpl
dc.subject.plzaburzenia zachowania, środowisko rodzinne, grupa rówieśnicza, szkołapl
dc.titleUczniowie z zaburzeniami w zachowaniu na przykładzie badań w gimnazjumpl
dc.title.alternativeStudents with behavioral problems on the example of research in high school.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Behavioral disorders are a huge problem among children and adolescents. This issue is still modernized due to the increasing number of children and adolescents exhibiting behavioral disorders. The aim of this study was to demonstrate the functioning of students with behavioral problems at home and at school. This paper was presented a problem of terminology behavioral disorders, etiology and classification. Was performed characteristic of the family environment, school and peer group influence on the shaping of the attitudes of children and young people. Besides, presented the results of studies of students attending middle school and senior school test scores, school counselor and director of the school. In addition, the results of research related to the causes of disturbances in behavior, school situation and the determinants of students work with students. Were subjected to further analysis and interpreted findings. And on the basis of it conclusions have been drawn.
dc.abstract.plpl
Zaburzenia w zachowaniu są ogromnym problemem wśród dzieci i młodzieży. Zagadnienie to jest wciąż uwspółcześnione ze względu na wzrost liczby dzieci i młodzieży wykazujących zaburzenia w zachowaniu. Celem pracy było ukazanie funkcjonowanie uczniów z zaburzeniami w zachowaniu w domu i w szkole. W pracy został przedstawiony problem terminologii zaburzeń zachowania, etiologii i ich klasyfikacja. Dokonana została charakterystyka środowiska rodzinnego, szkolnego oraz wpływu grupy rówieśniczej na kształtowanie się postaw dzieci i młodzieży. Prócz tego, przedstawione zostały wyniki badań uczniów uczęszczających do gimnazjum oraz wyniki badanej kadry szkoły, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. Poza tym, wyniki badań dotyczyły przyczyn zaburzeń w zachowaniu, sytuacji szkolnej uczniów oraz czynników warunkujących pracę z uczniami. Dalszej analizie zostały poddane wyniki badan i zinterpretowane. I na jej podstawie zostały wystawione wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Sigva, Renata - 128072
dc.contributor.authorpl
Woźniak, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowski, Przemysław - 131414
dc.contributor.reviewerpl
Sigva, Renata - 128072
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:00:55Z
dc.date.available
2020-07-24T20:00:55Z
dc.date.submittedpl
2013-10-16
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-81634-149688
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191228
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
behavioral problems, family environment, peer group, school
dc.subject.plpl
zaburzenia zachowania, środowisko rodzinne, grupa rówieśnicza, szkoła
dc.titlepl
Uczniowie z zaburzeniami w zachowaniu na przykładzie badań w gimnazjum
dc.title.alternativepl
Students with behavioral problems on the example of research in high school.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Hecznarowice
1
Kedzierzyn-Kozle
1
Konstancin-Jeziorna
1
Lublin
1
Nowa Deba
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available