Wpływ koszenia na różnorodność gatunkową chrząszczy roślinożernych (Insecta: Coleoptera - Polyphaga) w Gorczańskim Parku Narodowym.

licenciate
dc.abstract.enThe influence of active protection using cutting management on structure of weevil species was investigated in Gorce National Park as well as if succession caused by lack of cutting can negatively influence on diversity of species. Researches were conducted on Bieniowe meadow. Researches were settled on four of plant communities, each in different stage of succession. Meadows with grass domination were used plant communities, whereas Vaccinium myrtillus and Rubus idaeus were in late stages of succession. Analysis of variance indicated that the only factor which lowers species diversity is long-term discontinuation of cutting. Cutting didn’t have any important impact on differentiation and richness of weevils species. Multidimensional scaling revealed significant differences in composition of weevils assemblages of different stages of succession. Conducted analyses prove that the regular annual cutting has a positive effect on weevils diversity. These procedures are effective way of active protection of meadows in The Gorce National Park.pl
dc.abstract.plBadano wpływ zabiegów ochronnych, jakimi jest koszenie, na różnorodność gatunkową zgrupowań ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionoidea) na polanach Gorczańskiego Parku Narodowego, a ponadto, czy sukcesja spowodowana brakiem koszenia wpływa na obniżenie różnorodności. Badania przeprowadzono na terenie Polany Bieniowe w Gorczańskim Parku Narodowym. Badania prowadzono w 4 typach zbiorowisk roślinnych, w różnych stadiach sukcesji. Do zespołów użytkowych należały łąki z dominacją traw, natomiast do zespołów sukcesyjnych, niepoddawanych zabiegom koszenia, maliniska i borówczyska. Na podstawie przeprowadzonej analizy wariancji dla parametrów struktury stwierdzono, że jedynym czynnikiem powodującym obniżenie różnorodności gatunkowej jest długoterminowe zaprzestanie koszenia. Sam zabieg nie wpływał istotnie statystycznie na różnorodność i bogactwo gatunkowe ryjkowcowatych. Skalowanie wielowymiarowe natomiast wykazało znaczące różnice w składzie zgrupowań ryjkowcowatych w różnych stadiach sukcesji. Przeprowadzone analizy wskazują, że regularne koszenie raz w roku pozytywnie wpływa na różnorodność zgrupowań ryjkowcowatych. Tego typu zabiegi są więc skutecznym sposobem ochrony ekosystemów łąkowych w Gorczańskim Parku Narodowym.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorLachowska-Cierlik, Dorota - 173375 pl
dc.contributor.authorBorowski, Mariuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSkalski, Tomasz - 131892 pl
dc.contributor.reviewerLachowska-Cierlik, Dorota - 173375 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:47:27Z
dc.date.available2020-07-23T22:47:27Z
dc.date.submitted2012-07-13pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-64515-113494pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178069
dc.languagepolpl
dc.subject.enCurculionoidae, The Gorce National Park, active protection, mowingpl
dc.subject.plRyjkowcowate, Gorczański Park Narodowy, aktywna ochrona, koszeniepl
dc.titleWpływ koszenia na różnorodność gatunkową chrząszczy roślinożernych (Insecta: Coleoptera - Polyphaga) w Gorczańskim Parku Narodowym.pl
dc.title.alternativeThe influence of mowing on species biodiversity of weevils (Insecta: Coleoptera - Polyphaga) in The Gorce National Parkpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The influence of active protection using cutting management on structure of weevil species was investigated in Gorce National Park as well as if succession caused by lack of cutting can negatively influence on diversity of species. Researches were conducted on Bieniowe meadow. Researches were settled on four of plant communities, each in different stage of succession. Meadows with grass domination were used plant communities, whereas Vaccinium myrtillus and Rubus idaeus were in late stages of succession. Analysis of variance indicated that the only factor which lowers species diversity is long-term discontinuation of cutting. Cutting didn’t have any important impact on differentiation and richness of weevils species. Multidimensional scaling revealed significant differences in composition of weevils assemblages of different stages of succession. Conducted analyses prove that the regular annual cutting has a positive effect on weevils diversity. These procedures are effective way of active protection of meadows in The Gorce National Park.
dc.abstract.plpl
Badano wpływ zabiegów ochronnych, jakimi jest koszenie, na różnorodność gatunkową zgrupowań ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionoidea) na polanach Gorczańskiego Parku Narodowego, a ponadto, czy sukcesja spowodowana brakiem koszenia wpływa na obniżenie różnorodności. Badania przeprowadzono na terenie Polany Bieniowe w Gorczańskim Parku Narodowym. Badania prowadzono w 4 typach zbiorowisk roślinnych, w różnych stadiach sukcesji. Do zespołów użytkowych należały łąki z dominacją traw, natomiast do zespołów sukcesyjnych, niepoddawanych zabiegom koszenia, maliniska i borówczyska. Na podstawie przeprowadzonej analizy wariancji dla parametrów struktury stwierdzono, że jedynym czynnikiem powodującym obniżenie różnorodności gatunkowej jest długoterminowe zaprzestanie koszenia. Sam zabieg nie wpływał istotnie statystycznie na różnorodność i bogactwo gatunkowe ryjkowcowatych. Skalowanie wielowymiarowe natomiast wykazało znaczące różnice w składzie zgrupowań ryjkowcowatych w różnych stadiach sukcesji. Przeprowadzone analizy wskazują, że regularne koszenie raz w roku pozytywnie wpływa na różnorodność zgrupowań ryjkowcowatych. Tego typu zabiegi są więc skutecznym sposobem ochrony ekosystemów łąkowych w Gorczańskim Parku Narodowym.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Lachowska-Cierlik, Dorota - 173375
dc.contributor.authorpl
Borowski, Mariusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Skalski, Tomasz - 131892
dc.contributor.reviewerpl
Lachowska-Cierlik, Dorota - 173375
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:47:27Z
dc.date.available
2020-07-23T22:47:27Z
dc.date.submittedpl
2012-07-13
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-64515-113494
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178069
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Curculionoidae, The Gorce National Park, active protection, mowing
dc.subject.plpl
Ryjkowcowate, Gorczański Park Narodowy, aktywna ochrona, koszenie
dc.titlepl
Wpływ koszenia na różnorodność gatunkową chrząszczy roślinożernych (Insecta: Coleoptera - Polyphaga) w Gorczańskim Parku Narodowym.
dc.title.alternativepl
The influence of mowing on species biodiversity of weevils (Insecta: Coleoptera - Polyphaga) in The Gorce National Park
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Dublin
1
Katowice
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available