Cybersecurity in the European Union: Identification of Proactive Member States Through the Lens of the Network and Information System Directive

master
dc.abstract.enCybersecurity is the set of measures taken to protect an individual, an organization or a country against criminal attacks perpetuated through the internet or information systems, and the state of protection resulting from these measures. It is thus an essential component of national security and international stability in the modern age. The NIS Directive was published in 2016 as a sweeping legislative push to harmonize and enhance cybersecurity across the Member States of the European Union. Its publication was not without question or controversy, especially considering that it nearly exceeds the European Commission's competences as a matter of national security. Furthermore, some critics have questioned its potential as it leaves a good deal of legislative decisions to Member States. A pressing question now emerges nearly one year after Member States were required to transpose the Directive into national law: What are its short-term consequences? Has it led to mixed results across Member States? We shed light on this question by analyzing the context, history, development, and implementation of the Directive in the E.U. broadly and Member States specifically. We then ask whether differences in the implementation of the Directive can identify those Member States that are especially proactive in the cybersecurity domain. Finally, we take France as a case example of a proactive Member State and analyze the evolution of its cybersecurity strategy within both a national and European framework.pl
dc.abstract.plCyberbezpieczeństwo to zestaw środków podejmowanych w celu ochrony osoby fizycznej, organizacji lub kraju przed atakami przestępczymi prowadzonymi przez Internet lub systemy informacyjne oraz stan ochrony wynikający z tych środków. Jest to zatem niezbędny element bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowej stabilności we współczesnym świecie. Dyrektywa na temat bezpieczeństwa w sieci i informacji została opublikowana w 2016 r. jako zdecydowany nacisk legislacyjny na zharmonizowanie i zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jej publikacja nie obyła się bez wątpliwości i kontrowersji, zwłaszcza, że niemalże przekracza kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Ponadto niektórzy krytycy kwestionują jej potencjał, ponieważ pozostawia wiele decyzji legislacyjnych państwom członkowskim. Pilne pytanie pojawia się teraz, prawie rok po tym, jak państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego: jakie są jej krótkoterminowe konsekwencje? Czy doprowadziło to do mieszanych wyników w poszczególnych państwach członkowskich? Rzuciliśmy światło na to pytanie, analizując kontekst, historię, rozwój i wdrażanie dyrektywy w UE ogólnie, oraz konkretniej w państwach członkowskich. Następnie pytamy, czy różnice we wdrażaniu dyrektywy mogą zidentyfikować te państwa członkowskie, które są szczególnie proaktywne w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego. Wreszcie bierzemy Francję za przykład proaktywnego państwa członkowskiego i analizujemy ewolucję strategii bezpieczeństwa cybernetycznego zarówno w ramach krajowych, jak i europejskich.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGóra, Magdalena - 160082 pl
dc.contributor.authorLedoux, Morganepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGóra, Magdalena - 160082 pl
dc.contributor.reviewerDroit, Emmanuelpl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:54:00Z
dc.date.available2020-07-28T03:54:00Z
dc.date.submitted2019-09-20pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-136727-251678pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238617
dc.languageengpl
dc.subject.enCybersecurity; European Union; NIS Directive; France; National prerogativepl
dc.subject.plCyberbezpieczeństwo; Unia Europejska: Dyrektywa NIS; Francja; prerogatywa narodowapl
dc.titleCybersecurity in the European Union: Identification of Proactive Member States Through the Lens of the Network and Information System Directivepl
dc.title.alternativeCyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej: identyfikacja proaktywnych państw członkowskich na podstawie dyrektywy bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznychpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cybersecurity is the set of measures taken to protect an individual, an organization or a country against criminal attacks perpetuated through the internet or information systems, and the state of protection resulting from these measures. It is thus an essential component of national security and international stability in the modern age. The NIS Directive was published in 2016 as a sweeping legislative push to harmonize and enhance cybersecurity across the Member States of the European Union. Its publication was not without question or controversy, especially considering that it nearly exceeds the European Commission's competences as a matter of national security. Furthermore, some critics have questioned its potential as it leaves a good deal of legislative decisions to Member States. A pressing question now emerges nearly one year after Member States were required to transpose the Directive into national law: What are its short-term consequences? Has it led to mixed results across Member States? We shed light on this question by analyzing the context, history, development, and implementation of the Directive in the E.U. broadly and Member States specifically. We then ask whether differences in the implementation of the Directive can identify those Member States that are especially proactive in the cybersecurity domain. Finally, we take France as a case example of a proactive Member State and analyze the evolution of its cybersecurity strategy within both a national and European framework.
dc.abstract.plpl
Cyberbezpieczeństwo to zestaw środków podejmowanych w celu ochrony osoby fizycznej, organizacji lub kraju przed atakami przestępczymi prowadzonymi przez Internet lub systemy informacyjne oraz stan ochrony wynikający z tych środków. Jest to zatem niezbędny element bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowej stabilności we współczesnym świecie. Dyrektywa na temat bezpieczeństwa w sieci i informacji została opublikowana w 2016 r. jako zdecydowany nacisk legislacyjny na zharmonizowanie i zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jej publikacja nie obyła się bez wątpliwości i kontrowersji, zwłaszcza, że niemalże przekracza kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Ponadto niektórzy krytycy kwestionują jej potencjał, ponieważ pozostawia wiele decyzji legislacyjnych państwom członkowskim. Pilne pytanie pojawia się teraz, prawie rok po tym, jak państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego: jakie są jej krótkoterminowe konsekwencje? Czy doprowadziło to do mieszanych wyników w poszczególnych państwach członkowskich? Rzuciliśmy światło na to pytanie, analizując kontekst, historię, rozwój i wdrażanie dyrektywy w UE ogólnie, oraz konkretniej w państwach członkowskich. Następnie pytamy, czy różnice we wdrażaniu dyrektywy mogą zidentyfikować te państwa członkowskie, które są szczególnie proaktywne w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego. Wreszcie bierzemy Francję za przykład proaktywnego państwa członkowskiego i analizujemy ewolucję strategii bezpieczeństwa cybernetycznego zarówno w ramach krajowych, jak i europejskich.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Góra, Magdalena - 160082
dc.contributor.authorpl
Ledoux, Morgane
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Góra, Magdalena - 160082
dc.contributor.reviewerpl
Droit, Emmanuel
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:54:00Z
dc.date.available
2020-07-28T03:54:00Z
dc.date.submittedpl
2019-09-20
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-136727-251678
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238617
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Cybersecurity; European Union; NIS Directive; France; National prerogative
dc.subject.plpl
Cyberbezpieczeństwo; Unia Europejska: Dyrektywa NIS; Francja; prerogatywa narodowa
dc.titlepl
Cybersecurity in the European Union: Identification of Proactive Member States Through the Lens of the Network and Information System Directive
dc.title.alternativepl
Cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej: identyfikacja proaktywnych państw członkowskich na podstawie dyrektywy bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Lisbon
3
Washington
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1
Vienna
1

No access

No Thumbnail Available