Reaktywacja sądownictwa administracyjnego w Polsce w 1980 r.

master
dc.abstract.enThis paper presents the problem of reactivation of the administrative judiciary in Poland in 1980. It shows the actions taken by the authorities on the establishment of administrative courts in the Second Republic. The first chapter discusses the administrative jurisdiction of the Second Republic, the genesis of the Act of 3 August 1922 on the Supreme Administrative Court. Additionally it presents the projects of constitution, lawyers proposals on the establishment of administrative justice and administrative courts expansion projects. The following sections discuss the organization of the Supreme Administrative Court, the jurisdiction and proceedings before the Court. This section presents the Disability Administrative Court. The second chapter describes attempts to restore the judiciary's administrative, judicial concepts of controlling administrative decisions. The third chapter presents the organization of the Supreme Administrative Court, branch offices , judges, authorities and departments as well as its position in the political system, in particular the relationship with the Council of State, the Prime Minister, the Minister of Justice and the Supreme Court. The fourth chapter describes the proceedings before the Supreme Administrative Court, the nature of the proceedings, the complaint proceedings preliminary meeting of the NSA, suspension and termination of the proceedings and the judicatory powers of the Court it also discusses the extraordinary appeal from judgments NSA.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia zagadnienie reaktywacji sądownictwa administracyjnego w Polsce w 1980 r. Ukazano także podejmowane działania władz w sprawie powołania sądownictwa administracyjnego w II Rzeczypospolitej. W rozdziale pierwszym omówiono sądownictwo administracyjne II Rzeczypospolitej, genezę ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, przedstawiono projekty konstytucji, propozycje prawników w sprawie powołania sądownictwa administracyjnego oraz projekty rozbudowy sądownictwa administracyjnego. W dalszej części omówiono organizację Najwyższego Trybunału Administracyjnego, jego właściwość oraz postępowanie przed Trybunałem. W tym rozdziale przedstawiono Inwalidzki Sąd Administracyjny. W rozdziale drugim opisano próby odtworzenia sądownictwa administracyjnego, przedstawiono koncepcje sądowej kontroli decyzji administracyjnych. W rozdziale trzecim przedstawiono organizację Naczelnego Sądu Administracyjnego, opisano jego ośrodki zamiejscowe, sędziów, organy i wydziały oraz jego pozycję ustrojową, w szczególności stosunek do Rady Państwa, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego. W rozdziale czwartym opisano postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, charakter tego postępowania, skargę, postępowanie wstępne, posiedzenia NSA, zawieszenie i umorzenie postępowania oraz uprawnienia judykacyjne Sądu. Omówiono także rewizję nadzwyczajną od orzeczeń NSA.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCichoń, Paweł - 127572 pl
dc.contributor.authorJasiak, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNowakowski, Michał - 142042 pl
dc.contributor.reviewerCichoń, Paweł - 127572 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:11:51Z
dc.date.available2020-07-24T10:11:51Z
dc.date.submitted2012-10-09pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-68925-133453pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182121
dc.languagepolpl
dc.subject.enadministrative courts, The Supreme Administrative Court, judicial review of administrativepl
dc.subject.plsądownictwo administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, sądowa kontrola administracjipl
dc.titleReaktywacja sądownictwa administracyjnego w Polsce w 1980 r.pl
dc.title.alternativeReactivation of the administrative judiciary in Poland in 1980pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper presents the problem of reactivation of the administrative judiciary in Poland in 1980. It shows the actions taken by the authorities on the establishment of administrative courts in the Second Republic. The first chapter discusses the administrative jurisdiction of the Second Republic, the genesis of the Act of 3 August 1922 on the Supreme Administrative Court. Additionally it presents the projects of constitution, lawyers proposals on the establishment of administrative justice and administrative courts expansion projects. The following sections discuss the organization of the Supreme Administrative Court, the jurisdiction and proceedings before the Court. This section presents the Disability Administrative Court. The second chapter describes attempts to restore the judiciary's administrative, judicial concepts of controlling administrative decisions. The third chapter presents the organization of the Supreme Administrative Court, branch offices , judges, authorities and departments as well as its position in the political system, in particular the relationship with the Council of State, the Prime Minister, the Minister of Justice and the Supreme Court. The fourth chapter describes the proceedings before the Supreme Administrative Court, the nature of the proceedings, the complaint proceedings preliminary meeting of the NSA, suspension and termination of the proceedings and the judicatory powers of the Court it also discusses the extraordinary appeal from judgments NSA.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia zagadnienie reaktywacji sądownictwa administracyjnego w Polsce w 1980 r. Ukazano także podejmowane działania władz w sprawie powołania sądownictwa administracyjnego w II Rzeczypospolitej. W rozdziale pierwszym omówiono sądownictwo administracyjne II Rzeczypospolitej, genezę ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, przedstawiono projekty konstytucji, propozycje prawników w sprawie powołania sądownictwa administracyjnego oraz projekty rozbudowy sądownictwa administracyjnego. W dalszej części omówiono organizację Najwyższego Trybunału Administracyjnego, jego właściwość oraz postępowanie przed Trybunałem. W tym rozdziale przedstawiono Inwalidzki Sąd Administracyjny. W rozdziale drugim opisano próby odtworzenia sądownictwa administracyjnego, przedstawiono koncepcje sądowej kontroli decyzji administracyjnych. W rozdziale trzecim przedstawiono organizację Naczelnego Sądu Administracyjnego, opisano jego ośrodki zamiejscowe, sędziów, organy i wydziały oraz jego pozycję ustrojową, w szczególności stosunek do Rady Państwa, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego. W rozdziale czwartym opisano postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, charakter tego postępowania, skargę, postępowanie wstępne, posiedzenia NSA, zawieszenie i umorzenie postępowania oraz uprawnienia judykacyjne Sądu. Omówiono także rewizję nadzwyczajną od orzeczeń NSA.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cichoń, Paweł - 127572
dc.contributor.authorpl
Jasiak, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nowakowski, Michał - 142042
dc.contributor.reviewerpl
Cichoń, Paweł - 127572
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:11:51Z
dc.date.available
2020-07-24T10:11:51Z
dc.date.submittedpl
2012-10-09
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-68925-133453
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182121
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
administrative courts, The Supreme Administrative Court, judicial review of administrative
dc.subject.plpl
sądownictwo administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, sądowa kontrola administracji
dc.titlepl
Reaktywacja sądownictwa administracyjnego w Polsce w 1980 r.
dc.title.alternativepl
Reactivation of the administrative judiciary in Poland in 1980
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
55
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Lodz
8
Krakow
5
Wroclaw
3
Jarosław
2
Karsy Dolne
2
Poznan
2
Dublin
1
Jaszczew
1
Niepolomice
1

No access

No Thumbnail Available