Czym są uniwersytety dziecięce i jak nimi zarządzać w oparciu o analizę benchmarkingu Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci?

master
dc.abstract.enBibliographic description: Ewelina Ptaszek (2018), What are Children's Universities and how to manage them on the basis of the benchmarking analysis of the Wadowicki Children's University? Master's thesis under the supervision of dr hab. Katarzyna Barańska, Kraków, Institute of Culture of the Jagiellonian UniversityThis master's thesis aims to draw attention to the specificity of the project which is the university of children, and above all the analysis of selected children's universities in terms of management. Based on the conclusions and the benchmarking method, proposals will be made to improve the organization of the Wadowice Children's University as well as recommendations for the future of children's universities in Poland. In addition, it presents the evolution of the university and management elements with have been transferred to the children's universities. The work also presents differences and similarities in the functioning of children's universities managed by foundations, cultural institutions and universities on the basis of research. Therefore, strategic management and the benchmarking method are the best forms of achieving the intended goals and gathering significant results with can be achieved. The analysis of children's universities, and in particular of the Children's University of Wadowice, will not only isolate strong points and indicate "good practices", but also convex weak points and elements of management with should change. The work will recommend joint action of various organizational institutions creating the same projects.pl
dc.abstract.plOpis bibliograficzny: Ewelina Ptaszek (2018), Czym są uniwersytety dziecięce i jak nimi zarządzać w oparciu o analizę benchmarkingu Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci?, praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Barańskiej, Kraków, Instytut Kultury UJNiniejsza praca magisterska ma na celu zwrócenie uwagi na specyfikę projektu jakim jest uniwersytet dzieci, a przede wszystkim analizę wybranych uniwersytetów dziecięcych pod względem zarządzania. Na podstawie wniosków z tej analizy oraz w oparciu o metodę benchmarkingu zaprezentowane zostaną propozycje ulepszenia organizacji Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci, a także rekomendacje na przyszłość dla uniwersytetów dzieci w całej Polsce. Ponadto praca ta prezentuje rewolucje uniwersytetu oraz elementy zarządzania, które zostały przeniesione do uniwersytetów dziecięcych. W oparciu o badania przedstawia ona także różnice i podobieństwa działalności funkcjonowania uniwersytetów dziecięcych zarządzanych przez fundacje, instytucje kultury oraz uczelnie wyższe. W związku z przeprowadzonym porównaniem działalności tych uniwersytetów, zarządzanie strategiczne oraz metoda benchmarkingu okazują się najlepszymi formami służącymi realizacji zamierzonych celów oraz zebraniu istotnych wyników. Wyniki te, przełożone na konkretne zadania, będą mogły zostać zrealizowane. Analiza uniwersytetów dziecięcych, a szczególności Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci, nie tylko wyodrębni mocne strony i wskaże „dobre praktyki”, ale także uwypukli słabe punkty oraz elementy zarządzania, które powinny ulec zmianie. Praca zarekomenduje wspólne działanie różnych instytucji organizacyjnych tworzących takie same projekty.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.contributor.authorPtaszek, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.contributor.reviewerPopiołek, Malwinapl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:05:33Z
dc.date.available2020-07-27T17:05:33Z
dc.date.submitted2018-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-124478-200776pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228762
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: university, children's university, management, benchmarking method, projectpl
dc.subject.pluniwersytet, uniwersytet dziecięcy, zarządzanie, metoda benchmarkingu, projektpl
dc.titleCzym są uniwersytety dziecięce i jak nimi zarządzać w oparciu o analizę benchmarkingu Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci?pl
dc.title.alternativeWhat are Children's Universities and how to manage them on the basis of the benchmarking analysis of the Wadowicki Children's University?pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Bibliographic description: Ewelina Ptaszek (2018), What are Children's Universities and how to manage them on the basis of the benchmarking analysis of the Wadowicki Children's University? Master's thesis under the supervision of dr hab. Katarzyna Barańska, Kraków, Institute of Culture of the Jagiellonian UniversityThis master's thesis aims to draw attention to the specificity of the project which is the university of children, and above all the analysis of selected children's universities in terms of management. Based on the conclusions and the benchmarking method, proposals will be made to improve the organization of the Wadowice Children's University as well as recommendations for the future of children's universities in Poland. In addition, it presents the evolution of the university and management elements with have been transferred to the children's universities. The work also presents differences and similarities in the functioning of children's universities managed by foundations, cultural institutions and universities on the basis of research. Therefore, strategic management and the benchmarking method are the best forms of achieving the intended goals and gathering significant results with can be achieved. The analysis of children's universities, and in particular of the Children's University of Wadowice, will not only isolate strong points and indicate "good practices", but also convex weak points and elements of management with should change. The work will recommend joint action of various organizational institutions creating the same projects.
dc.abstract.plpl
Opis bibliograficzny: Ewelina Ptaszek (2018), Czym są uniwersytety dziecięce i jak nimi zarządzać w oparciu o analizę benchmarkingu Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci?, praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Barańskiej, Kraków, Instytut Kultury UJNiniejsza praca magisterska ma na celu zwrócenie uwagi na specyfikę projektu jakim jest uniwersytet dzieci, a przede wszystkim analizę wybranych uniwersytetów dziecięcych pod względem zarządzania. Na podstawie wniosków z tej analizy oraz w oparciu o metodę benchmarkingu zaprezentowane zostaną propozycje ulepszenia organizacji Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci, a także rekomendacje na przyszłość dla uniwersytetów dzieci w całej Polsce. Ponadto praca ta prezentuje rewolucje uniwersytetu oraz elementy zarządzania, które zostały przeniesione do uniwersytetów dziecięcych. W oparciu o badania przedstawia ona także różnice i podobieństwa działalności funkcjonowania uniwersytetów dziecięcych zarządzanych przez fundacje, instytucje kultury oraz uczelnie wyższe. W związku z przeprowadzonym porównaniem działalności tych uniwersytetów, zarządzanie strategiczne oraz metoda benchmarkingu okazują się najlepszymi formami służącymi realizacji zamierzonych celów oraz zebraniu istotnych wyników. Wyniki te, przełożone na konkretne zadania, będą mogły zostać zrealizowane. Analiza uniwersytetów dziecięcych, a szczególności Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci, nie tylko wyodrębni mocne strony i wskaże „dobre praktyki”, ale także uwypukli słabe punkty oraz elementy zarządzania, które powinny ulec zmianie. Praca zarekomenduje wspólne działanie różnych instytucji organizacyjnych tworzących takie same projekty.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.contributor.authorpl
Ptaszek, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.contributor.reviewerpl
Popiołek, Malwina
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:05:33Z
dc.date.available
2020-07-27T17:05:33Z
dc.date.submittedpl
2018-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-124478-200776
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228762
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: university, children's university, management, benchmarking method, project
dc.subject.plpl
uniwersytet, uniwersytet dziecięcy, zarządzanie, metoda benchmarkingu, projekt
dc.titlepl
Czym są uniwersytety dziecięce i jak nimi zarządzać w oparciu o analizę benchmarkingu Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci?
dc.title.alternativepl
What are Children's Universities and how to manage them on the basis of the benchmarking analysis of the Wadowicki Children's University?
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Krakow
9
Wroclaw
4
Frankfurt am Main
3
Dublin
2
Otwock
1
Reading
1
Wadowice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available