Uwarunkowania realizacji funkcji audytu w organizacji

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this dissertation is demonstrating the impact audit procedurę has on employees.This first chapter titled Theoretical aspects of auditing includes theoretical introduction to the topic.It destribes audit genesis, its history and origin.The second chapter aims at analysis of internal audit functions.This chapter shows internal audit standars and specification of financial audit , among others.The research guestion is if audit motivates or demotivates employees at work. Research results and hypothesis are included in the third chapter , whitch also constains research objectives and subject. The following research methods were used : surveys and in-depth interviews.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest pokazanie w jakim stopniu procedura audytu wpływa na pracę pracowników w organizacji. Rozdział pierwszy, którego tytuł brzmi: „Teoretyczne zagadnienia z zakresu audytu„ zawiera teoretyczne wprowadzenie do omawianej tematyki. Opisana została w nim geneza audytu , jego historia oraz pochodzenie. Drugi rozdział ma na celu dokonanie analizy funkcjonowania audytu wewnętrznego. Pokazuje on między innymi standardy audytu wewnętrznego oraz specyfikację audytu finansowego . Pytanie które zostało postawione w pracy brzmi : Czy audyt motywuje czy demotywuje pracowników do pracy ? w rozdziale trzecim opisywane są przeprowadzane badania oraz stawiane hipotezy .Przedstawione w nim zostały cele oraz przedmiot badań. Metodami zastosowanymi do przeprowadzenia badań własnych są ankieta oraz wywiad pogłębiony .pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorMarusińska, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:24:44Z
dc.date.available2020-07-27T15:24:44Z
dc.date.submitted2018-09-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-122811-209837pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227226
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: audit-motivation-specification-survey-standardspl
dc.subject.plSłowa kluczowe : audyt-motywacja-specyfikacja-ankieta-standardypl
dc.titleUwarunkowania realizacji funkcji audytu w organizacjipl
dc.title.alternativeConditions in the function of audit in the organizationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this dissertation is demonstrating the impact audit procedurę has on employees.This first chapter titled Theoretical aspects of auditing includes theoretical introduction to the topic.It destribes audit genesis, its history and origin.The second chapter aims at analysis of internal audit functions.This chapter shows internal audit standars and specification of financial audit , among others.The research guestion is if audit motivates or demotivates employees at work. Research results and hypothesis are included in the third chapter , whitch also constains research objectives and subject. The following research methods were used : surveys and in-depth interviews.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest pokazanie w jakim stopniu procedura audytu wpływa na pracę pracowników w organizacji. Rozdział pierwszy, którego tytuł brzmi: „Teoretyczne zagadnienia z zakresu audytu„ zawiera teoretyczne wprowadzenie do omawianej tematyki. Opisana została w nim geneza audytu , jego historia oraz pochodzenie. Drugi rozdział ma na celu dokonanie analizy funkcjonowania audytu wewnętrznego. Pokazuje on między innymi standardy audytu wewnętrznego oraz specyfikację audytu finansowego . Pytanie które zostało postawione w pracy brzmi : Czy audyt motywuje czy demotywuje pracowników do pracy ? w rozdziale trzecim opisywane są przeprowadzane badania oraz stawiane hipotezy .Przedstawione w nim zostały cele oraz przedmiot badań. Metodami zastosowanymi do przeprowadzenia badań własnych są ankieta oraz wywiad pogłębiony .
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Marusińska, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:24:44Z
dc.date.available
2020-07-27T15:24:44Z
dc.date.submittedpl
2018-09-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-122811-209837
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227226
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: audit-motivation-specification-survey-standards
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe : audyt-motywacja-specyfikacja-ankieta-standardy
dc.titlepl
Uwarunkowania realizacji funkcji audytu w organizacji
dc.title.alternativepl
Conditions in the function of audit in the organization
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Frankfurt am Main
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Ilowa
1
Krakow
1
Lodz
1
Lublin
1
Ryjewo
1
Sanok
1

No access

No Thumbnail Available