Dieta ketogeniczna w oczach młodych dorosłych.

master
dc.abstract.enRecently, one of the more controversial and gaining in popularity diets has become a ketogenic diet. It can be characterized as a complete denial of the current dietary principles. Ketogenic diet is called medical nutrition therapy and classified as a treatment method. It is commonly regarded as one of the therapeutic, non-pharmacological options for the treatment of drug-resistant epilepsy in children. The aim of this study was to verify the knowledge of people between 18 and 45 years of age interested in as well as those using ketogenic diet. The study was conducted by means of the author’s questionnaire. The study covered 208 participants. The original questionnaire consisted of two parts and data sheet. The questions in the first part were to characterize the respondents. The last part was a knowledge test consisting of 15 single-choice closed questions. The level of respondents’ knowledge regarding the ketogenic diet was determined using 3 categories. The allocation to each of them depended on the sum of points collected in the second part of the questionnaire. From the analysis of our own research the conclusions were drawn that the knowledge level of those interested as well as those taking the ketogenic diet is average. It seems that further research in this direction is needed as the lack of knowledge may have particular significance and dangerous health consequences. Due to the growing popularity of this diet, in case of insufficient dietary awareness, it may be necessary to introduce various types of educational programmes to promote reliable sources of dietary information and increase knowledge in this area. It was also shown that 81% of the respondents did not consult taking a diet with any of the specialists, 85% of the respondents before the diet did not perform tests assessing the body’s state, 76% of the study participants staying on the diet are not under the care of either a physician or a dietician, and 65% do not perform regular blood biochemical tests at least once a year after starting the diet. These results seem to be quite alarming given the unusual nature of diet.pl
dc.abstract.plOstatnimi czasy jedną z bardziej kontrowersyjnych i zyskujących na popularności diet stała się dieta ketogeniczna. Scharakteryzować ją można jako całkowite zaprzeczenie obecnie panujących zasad żywieniowych. Dieta ketogenna nazywana jest medyczną terapią żywieniową i klasyfikowana jest, jako metoda leczenia. Powszechnie uznawana jest za jedną z opcji terapeutycznych, niefarmakologicznych w przypadku leczenia epilepsji lekoopornych u dzieci. Celem pracy było sprawdzenie wiedzy osób pomiędzy 18 a 45 rokiem życia zainteresowanych jak również stosujących dietę ketogeniczną. Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy autorskiego kwestionariusza. Do badania zostało zakwalifikowanych 208 uczestników. Autorski kwestionariusz składał się z dwóch części oraz metryczki. Pytania w pierwszej części miały za zadanie scharakteryzować respondentów. Ostatnią część stanowił test wiedzy składający się z 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Poziom wiedzy respondentów na temat diety ketogennej określono przy użyciu 3 kategorii. Przydział do poszczególnej z nich zależał od sumy punktów zebranych w drugiej części kwestionariusza. Z analizy badań własnych wysunięto wnioski wskazujące na to, że poziom wiedzy osób zainteresowanych jak również stosujących dietę ketogeniczną jest przeciętny. Wydaje się być potrzebne wykonywanie dalszych badań w tym kierunku gdyż braki w wiedzy mogą mieć szczególne znaczenie i groźne konsekwencje zdrowotne. Ze względu na rosnącą popularność tej diety w przypadku niewystarczającej świadomości żywieniowej może być konieczne wprowadzenie różnego rodzaju programów edukacyjnych mających na celu promowanie wiarygodnych źródeł pozyskiwania informacji o diecie oraz zwiększenie wiedzy w tym temacie. Wykazano także, że 81% respondentów nie konsultowało przejścia na dietę z żadnym ze specjalistów, 85% badanych przed dietą nie wykonało badań oceniających stan organizmu, 76% uczestników badania przebywając na diecie nie jest pod opieką ani lekarza ani dietetyka a 65% nie wykonuje regularnych badań biochemicznych krwi przynajmniej raz w roku od momentu rozpoczęcia diety. Te wyniki wydają się być dość niepokojące zważywszy na nietypowy charakter diety.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHelbin, Jadwiga - 129704 pl
dc.contributor.authorKulczyk, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerHelbin, Jadwiga - 129704 pl
dc.contributor.reviewerMyszkowska, Dorotapl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:29:33Z
dc.date.available2020-07-28T06:29:33Z
dc.date.submitted2020-07-07pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-141221-264399pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241018
dc.languagepolpl
dc.subject.enketogenic diet, ketosis, knowledge society, high fat diet, low carbohydrate dietpl
dc.subject.pldieta ketogeniczna, ketoza, wiedza społeczeństwa, dieta wysokotłuszczowa, dieta niskowęglowodanowapl
dc.titleDieta ketogeniczna w oczach młodych dorosłych.pl
dc.title.alternativeKetogenic diet in the eyes of young adults.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Recently, one of the more controversial and gaining in popularity diets has become a ketogenic diet. It can be characterized as a complete denial of the current dietary principles. Ketogenic diet is called medical nutrition therapy and classified as a treatment method. It is commonly regarded as one of the therapeutic, non-pharmacological options for the treatment of drug-resistant epilepsy in children. The aim of this study was to verify the knowledge of people between 18 and 45 years of age interested in as well as those using ketogenic diet. The study was conducted by means of the author’s questionnaire. The study covered 208 participants. The original questionnaire consisted of two parts and data sheet. The questions in the first part were to characterize the respondents. The last part was a knowledge test consisting of 15 single-choice closed questions. The level of respondents’ knowledge regarding the ketogenic diet was determined using 3 categories. The allocation to each of them depended on the sum of points collected in the second part of the questionnaire. From the analysis of our own research the conclusions were drawn that the knowledge level of those interested as well as those taking the ketogenic diet is average. It seems that further research in this direction is needed as the lack of knowledge may have particular significance and dangerous health consequences. Due to the growing popularity of this diet, in case of insufficient dietary awareness, it may be necessary to introduce various types of educational programmes to promote reliable sources of dietary information and increase knowledge in this area. It was also shown that 81% of the respondents did not consult taking a diet with any of the specialists, 85% of the respondents before the diet did not perform tests assessing the body’s state, 76% of the study participants staying on the diet are not under the care of either a physician or a dietician, and 65% do not perform regular blood biochemical tests at least once a year after starting the diet. These results seem to be quite alarming given the unusual nature of diet.
dc.abstract.plpl
Ostatnimi czasy jedną z bardziej kontrowersyjnych i zyskujących na popularności diet stała się dieta ketogeniczna. Scharakteryzować ją można jako całkowite zaprzeczenie obecnie panujących zasad żywieniowych. Dieta ketogenna nazywana jest medyczną terapią żywieniową i klasyfikowana jest, jako metoda leczenia. Powszechnie uznawana jest za jedną z opcji terapeutycznych, niefarmakologicznych w przypadku leczenia epilepsji lekoopornych u dzieci. Celem pracy było sprawdzenie wiedzy osób pomiędzy 18 a 45 rokiem życia zainteresowanych jak również stosujących dietę ketogeniczną. Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy autorskiego kwestionariusza. Do badania zostało zakwalifikowanych 208 uczestników. Autorski kwestionariusz składał się z dwóch części oraz metryczki. Pytania w pierwszej części miały za zadanie scharakteryzować respondentów. Ostatnią część stanowił test wiedzy składający się z 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Poziom wiedzy respondentów na temat diety ketogennej określono przy użyciu 3 kategorii. Przydział do poszczególnej z nich zależał od sumy punktów zebranych w drugiej części kwestionariusza. Z analizy badań własnych wysunięto wnioski wskazujące na to, że poziom wiedzy osób zainteresowanych jak również stosujących dietę ketogeniczną jest przeciętny. Wydaje się być potrzebne wykonywanie dalszych badań w tym kierunku gdyż braki w wiedzy mogą mieć szczególne znaczenie i groźne konsekwencje zdrowotne. Ze względu na rosnącą popularność tej diety w przypadku niewystarczającej świadomości żywieniowej może być konieczne wprowadzenie różnego rodzaju programów edukacyjnych mających na celu promowanie wiarygodnych źródeł pozyskiwania informacji o diecie oraz zwiększenie wiedzy w tym temacie. Wykazano także, że 81% respondentów nie konsultowało przejścia na dietę z żadnym ze specjalistów, 85% badanych przed dietą nie wykonało badań oceniających stan organizmu, 76% uczestników badania przebywając na diecie nie jest pod opieką ani lekarza ani dietetyka a 65% nie wykonuje regularnych badań biochemicznych krwi przynajmniej raz w roku od momentu rozpoczęcia diety. Te wyniki wydają się być dość niepokojące zważywszy na nietypowy charakter diety.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Helbin, Jadwiga - 129704
dc.contributor.authorpl
Kulczyk, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Helbin, Jadwiga - 129704
dc.contributor.reviewerpl
Myszkowska, Dorota
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:29:33Z
dc.date.available
2020-07-28T06:29:33Z
dc.date.submittedpl
2020-07-07
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-141221-264399
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241018
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ketogenic diet, ketosis, knowledge society, high fat diet, low carbohydrate diet
dc.subject.plpl
dieta ketogeniczna, ketoza, wiedza społeczeństwa, dieta wysokotłuszczowa, dieta niskowęglowodanowa
dc.titlepl
Dieta ketogeniczna w oczach młodych dorosłych.
dc.title.alternativepl
Ketogenic diet in the eyes of young adults.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
303
Views per month
Views per city
Warsaw
43
Wroclaw
35
Poznan
32
Krakow
28
Katowice
11
Gdansk
10
Kornik
9
Lodz
6
Częstochowa
5
Bialystok
4

No access

No Thumbnail Available