Reklama w sektorze kultury; jej skuteczność i oddziaływanie na społeczeństwo

licenciate
dc.abstract.enAdvertisement belongs to a group of things which exist in the world uninterrupted for many decades. Early as ancient times recognized that in order to sell the goodit needs to be expertly promote, so as to raise the desire of purchasing in the environment. It is no different in case of contemporary cultural sector, which like other sectors must take care of its market position using a variety of promotional techniques. Advertising, as a form itself evolved over the years. From the first verbal communications in time of technological progress have evolved newer and newer forms thereof. Currently, all of them are essential tools for efficient advertising campaign that uses the cultural sector every day.This Safety purpose of the work is to outline the development of advertising in the world, including the most educated of its forms, and to show how this tool is used by the cultural sector in Poland. It is also intended to illustrate the modern trend of advertising in that sector. This paper presented the results of laboratory tests that were conducted under the terms and relate to the efficiency, location and impact of advertising messages in the cultural sector on the domestic market.pl
dc.abstract.plReklama należy do grupy rzeczy, które funkcjonują w świecie nieprzerwanie od wielu dekad. Już w starożytności dostrzeżono, że aby sprzedać dane dobro, trzeba je umiejętnie wypromować, tak by wzbudzić chęć nabywczą w otoczeniu. Nie inaczej jest w przypadku współczesnego sektora kultury, który podobnie jak inne sektory musi dbać o swoją pozycję rynkową za pomocą rozmaitych technik promocyjnych. Reklama, jako forma sama w sobie na przestrzeni lat ewoluowała. Od pierwszych przekazów słownych, w raz z postępem technicznym, wykształcały się coraz to nowsze formy tejże. Obecnie wszystkie z nich stanowią podstawowe narzędzia sprawnych kampanii reklamowych, które sektor kultury wykorzystuje na co dzień. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zarysu rozwoju reklamy w świecie, z uwzględnieniem większości wykształconych przez nią form, oraz pokazanie jak ów narzędzia są wykorzystywane przez sektor kultury w Polsce. Ma ona na celu także zobrazować współczesne tendencje działań reklamowych w tymże sektorze. W pracy zamieszczone zostały wyniki przekrojowych badań, które przeprowadzono pod jej kątem i odnoszą się do skuteczności, umiejscowienia i oddziaływania przekazów reklamowych sektora kultury na rynku krajowym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMirski, Andrzej - 130643 pl
dc.contributor.authorSuder, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPlebańczyk, Katarzyna - 131440 pl
dc.contributor.reviewerMirski, Andrzej - 130643 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T07:57:12Z
dc.date.available2020-07-24T07:57:12Z
dc.date.submitted2012-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-66564-116247pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180039
dc.languagepolpl
dc.subject.enADVERTISING, CULTURE, EFFECTIVENESS, SECTOR OF CULTUREpl
dc.subject.plREKLAMA, KULTURA, SKUTECZNOŚĆ, SEKTOR KULTURYpl
dc.titleReklama w sektorze kultury; jej skuteczność i oddziaływanie na społeczeństwopl
dc.title.alternativeAdvertisement in the cultural sector; its effectiveness and impact on societypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Advertisement belongs to a group of things which exist in the world uninterrupted for many decades. Early as ancient times recognized that in order to sell the goodit needs to be expertly promote, so as to raise the desire of purchasing in the environment. It is no different in case of contemporary cultural sector, which like other sectors must take care of its market position using a variety of promotional techniques. Advertising, as a form itself evolved over the years. From the first verbal communications in time of technological progress have evolved newer and newer forms thereof. Currently, all of them are essential tools for efficient advertising campaign that uses the cultural sector every day.This Safety purpose of the work is to outline the development of advertising in the world, including the most educated of its forms, and to show how this tool is used by the cultural sector in Poland. It is also intended to illustrate the modern trend of advertising in that sector. This paper presented the results of laboratory tests that were conducted under the terms and relate to the efficiency, location and impact of advertising messages in the cultural sector on the domestic market.
dc.abstract.plpl
Reklama należy do grupy rzeczy, które funkcjonują w świecie nieprzerwanie od wielu dekad. Już w starożytności dostrzeżono, że aby sprzedać dane dobro, trzeba je umiejętnie wypromować, tak by wzbudzić chęć nabywczą w otoczeniu. Nie inaczej jest w przypadku współczesnego sektora kultury, który podobnie jak inne sektory musi dbać o swoją pozycję rynkową za pomocą rozmaitych technik promocyjnych. Reklama, jako forma sama w sobie na przestrzeni lat ewoluowała. Od pierwszych przekazów słownych, w raz z postępem technicznym, wykształcały się coraz to nowsze formy tejże. Obecnie wszystkie z nich stanowią podstawowe narzędzia sprawnych kampanii reklamowych, które sektor kultury wykorzystuje na co dzień. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zarysu rozwoju reklamy w świecie, z uwzględnieniem większości wykształconych przez nią form, oraz pokazanie jak ów narzędzia są wykorzystywane przez sektor kultury w Polsce. Ma ona na celu także zobrazować współczesne tendencje działań reklamowych w tymże sektorze. W pracy zamieszczone zostały wyniki przekrojowych badań, które przeprowadzono pod jej kątem i odnoszą się do skuteczności, umiejscowienia i oddziaływania przekazów reklamowych sektora kultury na rynku krajowym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Mirski, Andrzej - 130643
dc.contributor.authorpl
Suder, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Plebańczyk, Katarzyna - 131440
dc.contributor.reviewerpl
Mirski, Andrzej - 130643
dc.date.accessioned
2020-07-24T07:57:12Z
dc.date.available
2020-07-24T07:57:12Z
dc.date.submittedpl
2012-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-66564-116247
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180039
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ADVERTISING, CULTURE, EFFECTIVENESS, SECTOR OF CULTURE
dc.subject.plpl
REKLAMA, KULTURA, SKUTECZNOŚĆ, SEKTOR KULTURY
dc.titlepl
Reklama w sektorze kultury; jej skuteczność i oddziaływanie na społeczeństwo
dc.title.alternativepl
Advertisement in the cultural sector; its effectiveness and impact on society
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Gdansk
4
Hrubieszów
4
Krakow
3
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Gdynia
1
Glinka
1
Gmina Zakliczyn
1

No access

No Thumbnail Available