Metagranity i skały związane ze strefami deformacji z Ziemi Wedela Jarlsberga (SW Spitsbergen)

master
dc.abstract.enAbstract. Detailed petrographic description and interpretation of origin of rocks from south-western part of Wedel-Jarlsberg Land (Spitsbergen) was the aim of this thesis. These rocks have been previously described as metagranites, metarhyolites, mica schists. The relationships between dislocation zones and particular rock types have been analyzed. Thin sections from each sample were prepared, then examined using several analytical methods, including optical microscopy and SEM-EDS microscopy, with back scattered electrons (YAG BSE). Three groups have been distinguished according to rock grain size and the occurrence of planar structures. Rocks belonging to the first group were recognized as mylonites. Their most distinctive features were penetrative foliation, S-C structures and porphyroclasts. This group is characterized by the occurrence of quartz and microcline feldspar, both occurring as matrix and porphyroclasts. The second group is distinguished as mylonites represented by mica schists. The dominant mineral is white mica forming foliation planes. Other minerals in mylonites are quartz and albite. SEM-EDS analysis of micas and albites revealed their secondary origin formed after K-feldspars breakdown. Feldspar in mica schist can be observed only in a relict form. Albite + white mica + quartz assemblage suggests a greenschist metamorphic facies conditions of minerals growth. The third group of rocks contain metagranites with augen structures. These rocks contain abundant quartz, K-feldspar (microcline), albite and oligoclase. Minerals occur as porphyroclasts and matrix. Alterations within metagranites can be explained as an effect of hydrothermal activity and can be observed under microscope as feldspar sericitization, biotite chloritization, plagioclase saussuritization. All of the abovementioned groups have distinct foliation and porphyroclasts with pressure shadows which allowed the identification of micro-shear zones.pl
dc.abstract.plStreszczenie. Celem niniejszej pracy był szczegółowy opis petrograficzny oraz interpretacja genezy skał z południowozachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen), które w dotychczasowej literaturze opisywane były jako metagranity, metaryiolity, łupki łyszczykowe. Z wszystkich próbek wykonano płytki cienkie, które poddano obserwacjom przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego, a także mikroskopu elektronowego ze spektrometrem dyspersji energii (SEM-EDS) z wykorzystaniem detektora elektronów wstecznie rozproszonych YAG BSE. Na podstawie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych, badane skały podzielono na trzy grupy ze względu na stopień rozdrobnienia materiału skalnego i określone struktury planarne. Pierwsza grupa to mylonity sensu stricto w których zdiagnozowano obecność foliacji penetratywnej, struktur S-C, a także porfiroklastów. Skład mineralny mylonitów pierwszej grupy to głównie kwarc, skaleń potasowy (mikroklin) występujące w formie porfiroklastów i jako składniki matriks. Drugą grupę stanowią mylonity w formie łupków łyszczykowych w których głównym minerałem jest jasny łyszczyk podkreślający foliację, kwarc i albit. Analiza SEM-EDS jasnych łyszczyków i albitu wykazała ich wtórne pochodzenie, kosztem skalenia potasowego, który w grupie łupków łyszczykowych zachowany jest w formie reliktowej. Zespół albit + jasny łyszczyk + kwarc wskazuje na przemiany w warunkach facji zieleńcowej. Trzecia wyróżniona grupa to metagranity w których zaobserwowano struktury gnejsowo-oczkowe. Obecne w metagranitach minerały główne to kwarc, skaleń potasowy (mikroklin), albit i oligoklaz, wszystkie zarówno w formie porfiroklastów i matriks. Zaobserwowane przemiany w metagranitach mają charakter hydrotermalny tj. serycytyzacja, chlorytyzacja, sussurytyzacja. We wszystkich trzech grupach zaobserwowano foliację, porfiroklasty z cieniami ciśnień co świadczy o przemianach w strefach ścinania.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMichalik, Marek - 130514 pl
dc.contributor.authorHouda, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerWolska, Anna - 132729 pl
dc.contributor.reviewerMichalik, Marek - 130514 pl
dc.date.accessioned2020-07-13T20:45:01Z
dc.date.available2020-07-13T20:45:01Z
dc.date.submitted2012-10-22pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-53717-36435pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/168997
dc.languagepolpl
dc.subject.enWedel Jarlsberg Land, metagranite, mylonite, softening reaction, deformation zonepl
dc.subject.plZiemia Wedela Jarlsberga, metagranit, mylonit, reakcja „zmiękczania”, strefa deformacjipl
dc.titleMetagranity i skały związane ze strefami deformacji z Ziemi Wedela Jarlsberga (SW Spitsbergen)pl
dc.title.alternativeMetagranites and other rocks associated with deformation zones from Wedel Jarlsberg Land (SW Spitsbergen)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Abstract. Detailed petrographic description and interpretation of origin of rocks from south-western part of Wedel-Jarlsberg Land (Spitsbergen) was the aim of this thesis. These rocks have been previously described as metagranites, metarhyolites, mica schists. The relationships between dislocation zones and particular rock types have been analyzed. Thin sections from each sample were prepared, then examined using several analytical methods, including optical microscopy and SEM-EDS microscopy, with back scattered electrons (YAG BSE). Three groups have been distinguished according to rock grain size and the occurrence of planar structures. Rocks belonging to the first group were recognized as mylonites. Their most distinctive features were penetrative foliation, S-C structures and porphyroclasts. This group is characterized by the occurrence of quartz and microcline feldspar, both occurring as matrix and porphyroclasts. The second group is distinguished as mylonites represented by mica schists. The dominant mineral is white mica forming foliation planes. Other minerals in mylonites are quartz and albite. SEM-EDS analysis of micas and albites revealed their secondary origin formed after K-feldspars breakdown. Feldspar in mica schist can be observed only in a relict form. Albite + white mica + quartz assemblage suggests a greenschist metamorphic facies conditions of minerals growth. The third group of rocks contain metagranites with augen structures. These rocks contain abundant quartz, K-feldspar (microcline), albite and oligoclase. Minerals occur as porphyroclasts and matrix. Alterations within metagranites can be explained as an effect of hydrothermal activity and can be observed under microscope as feldspar sericitization, biotite chloritization, plagioclase saussuritization. All of the abovementioned groups have distinct foliation and porphyroclasts with pressure shadows which allowed the identification of micro-shear zones.
dc.abstract.plpl
Streszczenie. Celem niniejszej pracy był szczegółowy opis petrograficzny oraz interpretacja genezy skał z południowozachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen), które w dotychczasowej literaturze opisywane były jako metagranity, metaryiolity, łupki łyszczykowe. Z wszystkich próbek wykonano płytki cienkie, które poddano obserwacjom przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego, a także mikroskopu elektronowego ze spektrometrem dyspersji energii (SEM-EDS) z wykorzystaniem detektora elektronów wstecznie rozproszonych YAG BSE. Na podstawie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych, badane skały podzielono na trzy grupy ze względu na stopień rozdrobnienia materiału skalnego i określone struktury planarne. Pierwsza grupa to mylonity sensu stricto w których zdiagnozowano obecność foliacji penetratywnej, struktur S-C, a także porfiroklastów. Skład mineralny mylonitów pierwszej grupy to głównie kwarc, skaleń potasowy (mikroklin) występujące w formie porfiroklastów i jako składniki matriks. Drugą grupę stanowią mylonity w formie łupków łyszczykowych w których głównym minerałem jest jasny łyszczyk podkreślający foliację, kwarc i albit. Analiza SEM-EDS jasnych łyszczyków i albitu wykazała ich wtórne pochodzenie, kosztem skalenia potasowego, który w grupie łupków łyszczykowych zachowany jest w formie reliktowej. Zespół albit + jasny łyszczyk + kwarc wskazuje na przemiany w warunkach facji zieleńcowej. Trzecia wyróżniona grupa to metagranity w których zaobserwowano struktury gnejsowo-oczkowe. Obecne w metagranitach minerały główne to kwarc, skaleń potasowy (mikroklin), albit i oligoklaz, wszystkie zarówno w formie porfiroklastów i matriks. Zaobserwowane przemiany w metagranitach mają charakter hydrotermalny tj. serycytyzacja, chlorytyzacja, sussurytyzacja. We wszystkich trzech grupach zaobserwowano foliację, porfiroklasty z cieniami ciśnień co świadczy o przemianach w strefach ścinania.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Michalik, Marek - 130514
dc.contributor.authorpl
Houda, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wolska, Anna - 132729
dc.contributor.reviewerpl
Michalik, Marek - 130514
dc.date.accessioned
2020-07-13T20:45:01Z
dc.date.available
2020-07-13T20:45:01Z
dc.date.submittedpl
2012-10-22
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-53717-36435
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/168997
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Wedel Jarlsberg Land, metagranite, mylonite, softening reaction, deformation zone
dc.subject.plpl
Ziemia Wedela Jarlsberga, metagranit, mylonit, reakcja „zmiękczania”, strefa deformacji
dc.titlepl
Metagranity i skały związane ze strefami deformacji z Ziemi Wedela Jarlsberga (SW Spitsbergen)
dc.title.alternativepl
Metagranites and other rocks associated with deformation zones from Wedel Jarlsberg Land (SW Spitsbergen)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Sanok
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Dąbrowa Tarnowska
1
Shanghai
1
Tarnów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available