Wpływ flutamidu na ekspresję wybranych genów w układzie rozrodczym ciężarnej świni

thesis
dc.abstract.enTwo unique and temporary organs are formed during pregnancy: a placenta and an umbilical cord. The placenta takes part in active nutrients, respiratory gases and waste products exchange, which are transported by the umbilical cord blood vessels between the mother's and fetuse's body. Successful pregnancy and efficient exchange within the materno-fetal surface depends on the proper formation and functioning of these temporary organs. During their formation a Vascular Endothelial Growth Factor (VEGFa) and its receptors as well as Connexin 43 (Cx43) protein play an important role. The VEGFa takes part in the new blood vessels formation (vasculogenesis) and its expansion (angiogenesis), while the Cx43 formes the gap junctions which allows molecules exchange between adjacent cells. Role of androgens in the control of these processes is still poorly understood. Therefore, the aim of this thesis was to determine the influence of androgens on the androgen receptor (AR), Cx43, VEGFa, Vascular Endothelial Growth Factor type 1 (Flt-1), Vascular Endothelial Growth Factor type 2 (KDR) genes expression within: the materno-fetal surface, the uteri between fetuses and the umbilical cords. In the present study the flutamide - a nonsteroid antiandrogen that blocks ARs, was used. The flutamide was administreted as an injection to pregnant pigs in times important for development of the temporary organs i.e. 43-49 day post coitum (dpc), 83-89 dpc and 101-107 dpc. The material for investigation was collected the day after injections i.e. 50, 90, 108 dpc. To estimate the morphological changes standard histological analysis was carried out. To determine physiological changes in gene expression induced by androgens deficiency the Real time PCR, the Western blot and the immunohistochemical analysis were used. Flutamide did not induce the morphological changes within investigated cells building temporary organs and the uteri between fetuses, but inducedchanges at a molecular lavel. Up and down regulation of the AR, Cx43, VEGFa, Flt-1, KDR expression was observed at mRNA and protein level however these changes were not correlated with the cell types and examined time of pregnancy. Based on the obtained results, the importance of androgens role in the regulation of investigated genes expression and thereby regulation of angiogenesis, vasculogenesis and cell communication cannot be excluded.pl
dc.abstract.plW czasie ciąży powstają dwa unikatowe, tymczasowe organy - łożysko oraz sznur pępowinowy. Łożysko bierze udział w aktywnej wymianie składników odżywczych, gazów oddechowych oraz zbędnych produktów przemiany materii, które są transportowane poprzez naczynia sznura pępowinowego pomiędzy organizmem matki, a organizmami płodów. Od prawidłowego ukształtowania oraz funkcjonowania organów tymczasowych zależy efektywność wymiany w obrębie jednostki matczyno-płodowej, a tym samym sukces całej ciąży. W czasie powstawania organów tymczasowych ważną rolę odgrywają m.in. układ czynnika VEGF - odpowiedzialny za proces waskulogenezy i angiogenezy oraz powstawanie złącz szczelionowych, umożliwiających transport cząsteczek pomiędzy komórkami. Dane dotyczące roli hormonów steroidowych w kontroli powyższych procesów są słabo poznane. Dlatego też, celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu androgenów na ekspresję genów recptora androgenowego (AR), koneksyny 43 (Cx43), czynnika wzrostu śródbłonka naczyń krwionośnych (VEGFa) oraz jego dwóch receptorów: Flt-1 i KDR, w jednostce matczyno-płodowej, macicach pomiędzy jajami płodowymi oraz sznurach pępowinowych świni. W badaniach zastosowano model badawczy z wykorzystaniem flutamidu (niesteroidowego antyandrogenu, bloker AR), który podawano ciężarnym świniom w różnych ważnych dla rozwoju organów tymczasowych okresach ciąży tj. od 43-49 dpc (n=2), 83-89 dpc (n=2), 101-107 dpc (n=2). Materiał do badań pobrano w 50, 90 i 108 dpc. W celu oceny histologicznej pobranych tkanek przeprowadzono analizę morfologiczną. Aby ustalić poziomy fizjologiczne ekspresji badanych białek oraz zmiany wywołane niedoborem androgenów przeprowadzono analizę Real time PCR, Western blot oraz analizę immunohistochemiczną. Ocena histologiczna badanych tkanek nie wykazała zmian morfologicznych wywołanych działaniem flutamidu w obrębie komórek budujących poszczególne komponenty badanych organów tymczasowych oraz fragmentów macic pobranych pomiędzy jajami płodowymi świni. Flutamid wywołał zmiany na poziomie molekularnym, zaburzając ekspresję badanych genów zarówno na poziomie mRNA jak i białka na różnych badanych etapach ciąży. Zaobserwowano zróżnicowaną odpowiedź komórek na wywołany ograniczony dostęp androgenów, który powodował wzrost lub spadek ekspresji badanych genów. Sposób zmiany ekspresji nie był skorelowany z konkretnym typem badanych komórek ani etapem ciąży. Na podstawie uzyskanych wyników nie można wykluczyć roli androgenów w regulacji ekspresji badanych genów biorących udział w procesie angiogenezy i tworzeniu połączeń międzykomórkowych, co w przypadku funkcji jakie pełnią organy tymczasowe jest kwestią istotną dla prawidłowej ich fizjologii oraz sukcesu ciąży.pl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologiipl
dc.contributor.advisorSłomczyńska, Maria - 131930 pl
dc.contributor.authorWieciech, Iwona - 108662 pl
dc.contributor.institutionUniwersytet Jagielloński. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Instytut Zoologii. Zakład Endokrynologiipl
dc.contributor.reviewerAndronowska, Anetapl
dc.contributor.reviewerLazczyńska, Mariapl
dc.date.accessioned2018-11-13T13:35:00Z
dc.date.available2018-11-13T13:35:00Z
dc.date.submitted2014-09-29pl
dc.description.additionalDostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJpl
dc.description.physical190pl
dc.identifier.callnumberDokt. 2014/175pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60064
dc.languagepolpl
dc.placeKrakówpl
dc.rightsCopyright*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.subject.enflutamidepl
dc.subject.enpig pregnancypl
dc.subject.enplacentapl
dc.subject.plflutamidpl
dc.subject.plciąża świnipl
dc.subject.plłożyskopl
dc.titleWpływ flutamidu na ekspresję wybranych genów w układzie rozrodczym ciężarnej świnipl
dc.title.alternativeInfluence of antiandrogen flutamide on gene expression with the pig plaeentapl
dc.typeThesispl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Two unique and temporary organs are formed during pregnancy: a placenta and an umbilical cord. The placenta takes part in active nutrients, respiratory gases and waste products exchange, which are transported by the umbilical cord blood vessels between the mother's and fetuse's body. Successful pregnancy and efficient exchange within the materno-fetal surface depends on the proper formation and functioning of these temporary organs. During their formation a Vascular Endothelial Growth Factor (VEGFa) and its receptors as well as Connexin 43 (Cx43) protein play an important role. The VEGFa takes part in the new blood vessels formation (vasculogenesis) and its expansion (angiogenesis), while the Cx43 formes the gap junctions which allows molecules exchange between adjacent cells. Role of androgens in the control of these processes is still poorly understood. Therefore, the aim of this thesis was to determine the influence of androgens on the androgen receptor (AR), Cx43, VEGFa, Vascular Endothelial Growth Factor type 1 (Flt-1), Vascular Endothelial Growth Factor type 2 (KDR) genes expression within: the materno-fetal surface, the uteri between fetuses and the umbilical cords. In the present study the flutamide - a nonsteroid antiandrogen that blocks ARs, was used. The flutamide was administreted as an injection to pregnant pigs in times important for development of the temporary organs i.e. 43-49 day post coitum (dpc), 83-89 dpc and 101-107 dpc. The material for investigation was collected the day after injections i.e. 50, 90, 108 dpc. To estimate the morphological changes standard histological analysis was carried out. To determine physiological changes in gene expression induced by androgens deficiency the Real time PCR, the Western blot and the immunohistochemical analysis were used. Flutamide did not induce the morphological changes within investigated cells building temporary organs and the uteri between fetuses, but inducedchanges at a molecular lavel. Up and down regulation of the AR, Cx43, VEGFa, Flt-1, KDR expression was observed at mRNA and protein level however these changes were not correlated with the cell types and examined time of pregnancy. Based on the obtained results, the importance of androgens role in the regulation of investigated genes expression and thereby regulation of angiogenesis, vasculogenesis and cell communication cannot be excluded.
dc.abstract.plpl
W czasie ciąży powstają dwa unikatowe, tymczasowe organy - łożysko oraz sznur pępowinowy. Łożysko bierze udział w aktywnej wymianie składników odżywczych, gazów oddechowych oraz zbędnych produktów przemiany materii, które są transportowane poprzez naczynia sznura pępowinowego pomiędzy organizmem matki, a organizmami płodów. Od prawidłowego ukształtowania oraz funkcjonowania organów tymczasowych zależy efektywność wymiany w obrębie jednostki matczyno-płodowej, a tym samym sukces całej ciąży. W czasie powstawania organów tymczasowych ważną rolę odgrywają m.in. układ czynnika VEGF - odpowiedzialny za proces waskulogenezy i angiogenezy oraz powstawanie złącz szczelionowych, umożliwiających transport cząsteczek pomiędzy komórkami. Dane dotyczące roli hormonów steroidowych w kontroli powyższych procesów są słabo poznane. Dlatego też, celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu androgenów na ekspresję genów recptora androgenowego (AR), koneksyny 43 (Cx43), czynnika wzrostu śródbłonka naczyń krwionośnych (VEGFa) oraz jego dwóch receptorów: Flt-1 i KDR, w jednostce matczyno-płodowej, macicach pomiędzy jajami płodowymi oraz sznurach pępowinowych świni. W badaniach zastosowano model badawczy z wykorzystaniem flutamidu (niesteroidowego antyandrogenu, bloker AR), który podawano ciężarnym świniom w różnych ważnych dla rozwoju organów tymczasowych okresach ciąży tj. od 43-49 dpc (n=2), 83-89 dpc (n=2), 101-107 dpc (n=2). Materiał do badań pobrano w 50, 90 i 108 dpc. W celu oceny histologicznej pobranych tkanek przeprowadzono analizę morfologiczną. Aby ustalić poziomy fizjologiczne ekspresji badanych białek oraz zmiany wywołane niedoborem androgenów przeprowadzono analizę Real time PCR, Western blot oraz analizę immunohistochemiczną. Ocena histologiczna badanych tkanek nie wykazała zmian morfologicznych wywołanych działaniem flutamidu w obrębie komórek budujących poszczególne komponenty badanych organów tymczasowych oraz fragmentów macic pobranych pomiędzy jajami płodowymi świni. Flutamid wywołał zmiany na poziomie molekularnym, zaburzając ekspresję badanych genów zarówno na poziomie mRNA jak i białka na różnych badanych etapach ciąży. Zaobserwowano zróżnicowaną odpowiedź komórek na wywołany ograniczony dostęp androgenów, który powodował wzrost lub spadek ekspresji badanych genów. Sposób zmiany ekspresji nie był skorelowany z konkretnym typem badanych komórek ani etapem ciąży. Na podstawie uzyskanych wyników nie można wykluczyć roli androgenów w regulacji ekspresji badanych genów biorących udział w procesie angiogenezy i tworzeniu połączeń międzykomórkowych, co w przypadku funkcji jakie pełnią organy tymczasowe jest kwestią istotną dla prawidłowej ich fizjologii oraz sukcesu ciąży.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii
dc.contributor.advisorpl
Słomczyńska, Maria - 131930
dc.contributor.authorpl
Wieciech, Iwona - 108662
dc.contributor.institutionpl
Uniwersytet Jagielloński. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Instytut Zoologii. Zakład Endokrynologii
dc.contributor.reviewerpl
Andronowska, Aneta
dc.contributor.reviewerpl
Lazczyńska, Maria
dc.date.accessioned
2018-11-13T13:35:00Z
dc.date.available
2018-11-13T13:35:00Z
dc.date.submittedpl
2014-09-29
dc.description.additionalpl
Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ
dc.description.physicalpl
190
dc.identifier.callnumberpl
Dokt. 2014/175
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60064
dc.languagepl
pol
dc.placepl
Kraków
dc.rights*
Copyright
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.subject.enpl
flutamide
dc.subject.enpl
pig pregnancy
dc.subject.enpl
placenta
dc.subject.plpl
flutamid
dc.subject.plpl
ciąża świni
dc.subject.plpl
łożysko
dc.titlepl
Wpływ flutamidu na ekspresję wybranych genów w układzie rozrodczym ciężarnej świni
dc.title.alternativepl
Influence of antiandrogen flutamide on gene expression with the pig plaeenta
dc.typepl
Thesis
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

Limited Access

Loading...
Thumbnail Image